Sinneslådan, som kan lånas, är avsedd som stöd för seniorarbetet på biblioteket. Sinneslådorna innehåller bland annat bilder, dofter, berättelser, ljud och taktilt material från naturen. Syftet med sinneslådan är att stimulera till diskussion om minnen och berättelser.