Slutrapporten för AKEpampas pilotprojekt i service design

AKEpampas pilotprojekt i service design har nu nått sitt slut! Slutseminariet, där resultaten presenterades, hölls onsdagen den 1 februari via Zoom. Nu publiceras även slutrapporten från projektet och under våren öppnas en Liboppi-kurs i service design, vilken gjorts inom projektet. Länk till slutrapporten hittas längst ner i denna text. 

Projektet som pågick under 2021-2022 riktade sig huvudsakligen till små bibliotek, vilka ofta har begränsat med resurser, såväl pengamässigt som i tid och personalresurser. Målet var att de deltagande biblioteken med hjälp av service design skulle kunna utveckla en del av sin verksamhet. De metoder och arbetssätt biblioteken fått lära sig i projektet kan de även ha nytta av i framtida utveckling av verksamheten. Många bibliotek brottas med liknande frågor och problem, och tanken med projektet var därför att dokumentera och rapportera om resultaten, lösningarna och erfarenheterna så att andra bibliotek skulle kunna ha nytta av dem. I slutrapporten presenteras de resultat och lösningar som biblioteken kommit fram till under projektets gång.

I projektet deltog åtta bibliotek från hela AKEpampas-området (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten). De deltagande biblioteken var, Kronoby kommunbibliotek, Lappajärvi kommunbibliotek, Lestijärvi kommunbibliotek, Nurmo bibliotek i Seinäjoki, Brändö bibliotek i Vasa, Pedersöre kommunbibliotek, Vetil kommunbibliotek och Lillkyro bibliotek i Vasa.

Inom projektet ordnades både biblioteksvisa och gemensamma workshopar för de deltagande biblioteken. Workshoparna leddes av experter inom service design. Samarbetspartner för workshoparna som ordnades år 2021 var Tuomas Harviainen och för år 2022 Design Studio Muotohiomo, där teamet bestod av verkställande direktör Pekka Toivanen, service designer Riikka Ahonen och AD/service designer Tuomo Väänänen.

Sammanlagt hölls 21 workshopar, varav fem var gemensamma. Under de gemensamma workshoparna fick de deltagande biblioteken dels lära sig teori och metoder som används inom service design och dels berätta om och diskutera det egna projektet med de andra deltagarna. På så vis kunde biblioteken också få inspiration och tips från de andra deltagande biblioteken. Under de biblioteksvisa workshoparna låg fokus på det egna bibliotekets utmaningar. Mellan workshoparna jobbade biblioteken på egen hand med sina utvecklingsprojekt, med stöd av AKE.

Projektet avslutades i slutet av år 2022. Alla deltagande biblioteks utvecklingsprojekt hann av olika orsaker inte färdigställas och arbetet fortsätter därför efter att själva projektet avslutats. Poängteras bör, att en service heller aldrig blir 100 % färdig, utan den behöver regelbundet utvärderas och vidareutvecklas i takt med att samhället omkring den förändras!

Slutrapporten: Mindre prat, gör mera istället!

AKEpampaksen palvelumuotoilun pilottihankkeen loppuraportti

AKEpampaksen palvelumuotoilun pilottihanke on nyt päättynyt! Loppuseminaari, jossa tulokset esiteltiin, pidettiin keskiviikkona 1 helmikuuta Zoomin kautta. Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu ja hankkeessa tuotettu palvelumuotoilun Liboppi-kurssi avataan kevään aikana. Linkki loppuraporttiin löytyy tämän tekstin lopusta.  

AKEpampaksella on vuosina 2021–2022 ollut palvelumuotoilun pilottihanke. Hanke oli suunnattu lähinnä pienille kirjastoille, joilla on usein rajalliset resurssit niin rahan, ajan kuin henkilökunnankin suhteen. Tavoitteena oli, että mukana olevat kirjastot voisivat palvelumuotoilun avulla kehittää osaa toiminnastaan. Niistä menetelmistä ja työtavoista, jotka kirjastot ovat oppineet hankkeessa, voi olla hyötyä myös toiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa. Monet kirjastot kamppailevat samanlaisten asioiden ja ongelmien parissa, ja hankkeen ajatuksena oli siksi dokumentoida ja raportoida tulokset, ratkaisut ja kokemukset niin, että muut kirjastot voivat hyötyä niistä. Loppuraportissa esitellään ne tulokset ja ratkaisut, joita kirjastot ovat saavuttaneet hankkeen aikana.

Hankkeeseen osallistui kahdeksan kirjastoa koko AKEpampas-alueelta (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa). Mukana olevat kirjastot olivat Kruunupyyn kunnankirjasto, Lappajärven kunnankirjasto, Lestijärven kunnankirjasto, Nurmon kirjasto Seinäjoelta, Palosaaren kirjasto Vaasasta, Pedersören kunnankirjasto, Vetelin kunnankirjasto ja Vähänkyrön kirjasto Vaasasta.

Hankkeen puitteissa järjestettiin sekä kirjastokohtaisia että yhteisiä työpajoja mukana oleville kirjastoille. Työpajoja johtivat palvelumuotoilun asiantuntijat. Vuonna 2021 järjestettyjen työpajojen yhteistyökumppaneina olivat Tuomas Harviainen ja vuonna 2022 Design Studio Muotohiomo, jonka tiimin muodostivat toimitusjohtaja Pekka Toivanen, palvelumuotoilija Riikka Ahonen ja AD/ palvelumuotoilija Tuomo Väänänen.

Yhteensä järjestettiin 21 työpajaa, joista viisi oli yhteisiä. Yhteisten työpajojen aikana mukana olleet kirjastot saivat sekä oppia palvelumuotoilun teoriaa ja siinä käytettäviä menetelmiä, että kertoa ja keskustella omista hankkeista muille osallistujille. Tällä tavoin kirjastot saivat myös inspiraatiota ja vinkkejä muilta mukana olevilta kirjastoilta. Kirjastokohtaisissa työpajoissa keskityttiin oman kirjaston haasteisiin. Työpajojen välissä kirjastot toimivat itsenäisesti kehityshankkeidensa kanssa AKEn tukemina.

Hanke päättyi vuoden 2022 lopussa. Kaikkien mukana olleiden kirjastojen kehittämishankkeet eivät ehtineet eri syistä valmiiksi, ja työ jatkuu itse hankkeen päättymisen jälkeen. On kuitenkin korostettava, että palvelu ei tule koskaan täysin valmiiksi, vaan sitä täytyy säännöllisesti arvioida ja kehittää edelleen sitä mukaa kuin yhteiskunta ympärillä muuttuu!

Loppuraportti: Vähän puhumista, enemmän tekemistä!

Presentation av de utlåningsbara apparaterna

Som ett sätt att betjäna områdets allmänna bibliotek har AKEpampas olika slags utlåningsbara apparater. Apparaterna som finns för utlåning är tre olika medielådor (Bild, Video, Ljud), robotarna Dash och Dot, samt Magic carpet. Lånetiden för apparaterna är 3-4 veckor.

Vill ni låna någon av apparaterna till ert bibliotek? Ta i så fall kontakt via e-postadressen akepampas@vaasa.fi.

Medielåda – Bilder

Med hjälp av den här medielådan tar du de bästa bilderna och gör enkelt snabba videor av god kvalitet. Paketet innehåller en kamera, en lättanvänd lampa med fot för att skapa rätt ljus och en gimbal för videoinspelning med smarttelefon. 

När behöver du medielådan för bilder? När du vill ta bilder för sociala medier eller till exempel för webbsidor eller broschyrer. Av precis vad som helst. När du vill ta en bra bild av en medarbetare eller gäst. Och när du vill göra en fartfylld (eller lite lugnare) video med din egen smarttelefon utan vibration eller skakiga bilder. Då är det här precis rätt paket för dig.  

Om du vill ha perfekt ljus i en video om en författargästs besök på ert bibliotek då? Då lönar det sig att också låna medielådan för videor, för den innehåller en videokamera och ett stativ. Kom ihåg att du kan reservera flera medielådor samtidigt! 

Medielådorna är avsedda endast för bibliotekets personal. De får gärna användas också tillsammans med kunder och grupper, men användaren måste höra till personalen.

Medielåda – Videor

Med hjälp av den här medielådan tar du de bästa bilderna och gör enkelt snabba videor av god kvalitet. Paketet innehåller en videokamera och ett stativ samt en Mac-dator och en trådlös mikrofon.  

När behöver du medielådan för videor? Till exempel när du vill göra en video av ett författarbesök på biblioteket och lägga ut den på Youtube. Du behöver lådan också när du vill göra en boktrailer eller en snygg presentationsvideo av biblioteket på er webbplats. Med hjälp av lådan kan du också redigera videor som du har filmat med din smarttelefon.  

Om du vill förse din video med högkvalitativt ljud ska du låna medielådan för ljud, så får du också en ljudinspelare med tillhörande utrustning och hörlurar. Kom ihåg att du kan reservera flera lådor samtidigt! 

Medielådorna är avsedda endast för bibliotekets personal. De får gärna användas också tillsammans med kunder och grupper, men användaren måste höra till personalen.

Medielåda – Ljud

Med hjälp av den här medielådan kan du enkelt spela in ljud av hög kvalitet. Paketet innehåller en ljudinspelare med tillhörande utrustning, laddbara batterier, laddare och hörlurar. 

När behöver du medielådan för ljud? När du vill göra en podcast eller spela in ljud till något annat, till exempel en video. Ljudinspelaren kan också användas i reserv när man spelar in en video, så att man säkert lyckas spela in ljudet, om (video)kamerans eller smarttelefonens mikrofon av någon orsak inte fungerar som den ska. Det lönar sig alltså att använda den här lådan tillsammans med medielådorna för videor och bilder. Det är också lätt att editera inspelade ljudspår.  

Hur låter en podcast som presenterar biblioteket? Eller ett boktips med bara ljud? Med hjälp av den här lättransporterade ljudinspelaren kan du enkelt spela in också ljudeffekter eller bakgrundsljud som du kan använda till exempel i videor. Hur skulle det till exempel vara med vårljud i skogen som bakgrund för boktips om vildmarkslitteratur? 

Medielådorna är avsedda endast för bibliotekets personal. De får gärna användas också tillsammans med kunder och grupper, men användaren måste höra till personalen.

Robotarna Dash och Dot

Dash och Dot är små robotar, med vilka barnen på ett roligt sätt kan lära sig enkel programmering. Med robotarna kommer olika tillbehör, som kan användas för att liva upp lek och spel.

Dash, den större roboten, kan köra omkring och göra en massa roliga saker. Dot, den mindre roboten kan inte röra på sig men den kan göra mycket annat. Robotarna har inbyggda högtalare, styrbara ledljus som ändrar färg, sensorer som kan få roboten att undvika hinder m.m. Dessutom kommunicerar de båda robotarna med varandra. Robotarna styrs med en tillhörande iPad.

Magic carpet

Magic Carpet är en interaktiv apparat som väcker ditt golv till liv! Systemet består av en dator samt en videoprojektor, som projicerar bild på ett ljust underlag. Magic Carpet aktiverar samt inspirerar till rörelse samt till att lösa olika uppgifter och lämpar sig för alla åldrar. Hela bildfältet reagerar på användarens rörelser och gester. Från programmenyn kan du välja bland 500 olika lämpliga spel eller uppgifter. I Magic Carpet projiceras spelen direkt på golvet och det behövs en ca 2 x 3 m stor golvyta.

Kiertävien laitteiden esittely

Yksi AKEpampaksen alueen yleisille kirjastoille tarjoama palvelu on erilaiset lainattavat laitteet. Laitteet ovat kolme eri somelaatikkoa (Kuvat, Videot, Ääni), robotit Dash ja Dot, ja Taikalattia. Lainausaika on 3-4 viikkoa.

Haluatteko jonkin esitellyistä laitteista lainaan juuri teidän kirjastoonne? Ottakaa silloin yhteys sähköpostiosoitteeseen akepampas@vaasa.fi.

Somelaatikko – Kuvat 

Tämän somelaatikon avulla otat parhaat kuvat ja teet nopeat videot helposti ja laadukkaasti. Paketti sisältää kameran, helppokäyttöisen jalallisen valaisimen oikeanlaisen valon luomiseen sekä gimbaalin videoiden kuvaamiseen älypuhelimella. 

Milloin tarvitset kuvat-somelaatikkoa? Esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa kuvia someen tai vaikkapa verkkosivuilla tai esitteissä käytettäväksi. Ihan mistä kohteesta vain. Myös silloin, kun haluat ottaa hyvän kuvan henkilökunnan jäsenestä tai vieraastasi tai kun haluat tehdä vauhdikkaan (tai verkkaisemmankin) videon omaa älypuhelinta käyttäen ilman tärinöittä ja kuvan heilumisia. Myös tällöin tämä laatikko on sinulle juuri oikea.  

Entä, jos haluat täydellisen valaistuksen kirjailijavieraanne videoon hänen vieraillessaan kirjastossanne? Tällöin kannattaa ottaa lisäksi myös Videot-somelaatikko, jolloin saat käyttöösi myös videokameran ja jalustan. Muistathan siis, että voit varata kirjastonne käyttöön useammankin somelaatikon samanaikaisesti!

Somelaatikot ovat tarkoitettu vain kirjastohenkilökunnan käyttöön. Niitä saa hyvin mielellään hyödyntää myös asiakkaiden ja ryhmien kanssa, kunhan käyttäjä on kirjaston työntekijä. 

Somelaatikko – Videot 

Tämän somelaatikon avulla teet nopeasti videot helposti ja laadukkaasti. Paketti sisältää videokameran ja jalusta sekä Mac-tietokoneen ja langattoman mikrofonin.  

Milloin tarvitset Videot-somelaatikkoa? Esimerkiksi silloin, kun haluat tehdä kirjailijavierasta videon ja laittaa se Youtubeen tai verkkosivulle. Tarvitset laatikon myös, jos haluat tehdä kirjatrailereita tai näyttäviä esittelyvideoita kirjastosta. Voit laatikon avulla myös muokata älypuhelimella otettuja videoita.  

Jos haluat laadukasta ääntä videoon, niin kannattaa lainata myös ääni-somelaatikko, jolloin saat käyttöösi äänentallentimen varustepaketteineen ja kuulokkeet. Muistathan siis, että voit varata kirjastonne käyttöön useammankin somelaatikon samanaikaisesti! 

Somelaatikot ovat tarkoitettu vain kirjastohenkilökunnan käyttöön. Niitä saa hyvin mielellään hyödyntää myös asiakkaiden ja ryhmien kanssa, kunhan käyttäjä on kirjaston työntekijä.

Somelaatikko – Ääni 

Tämän somelaatikon avulla tallennat ääntä helposti ja laadukkaasti. Paketti sisältää äänentallentimen varustepaketteineen, ladattavat paristot ja niille laturin sekä kuulokkeet.

Milloin tarvitset ääni-somelaatikkoa? Silloin, kun haluat tehdä podcastin tai tallentaa muuten ääntä esimerkiksi videota varten. Äänentallenninta voidaan käyttää myös varalta videota kuvattaessa, jolloin varmasti saadaan ääni tallennettua, mikäli (video)kameran tai älypuhelimen mikki ei jostain syystä toimikaan kunnolla. Tätä somelaatikko kannattaa siis käyttää myös Videot-somelaatikon ja Kuvat-somelaatikon kanssa.  

Tallennettua ääniraitaa on myös helppo editoida. Millaiselta kuulostaisi kirjaston esittely podcastina? Tai kirjavinkkaus pelkän äänen avulla? Tämän helposti mukana kuljetettavan äänentallentimen avulla voit helposti tallentaa myös ääniefektejä tai taustaääniä käytettäväksi esimerkiksi videoissa. Miltä kuulostaisi esimerkiksi keväisen metsän äänet eräkirjallisuusvinkkauksen taustalla? 

Somelaatikot ovat tarkoitettu vain kirjastohenkilökunnan käyttöön. Niitä saa hyvin mielellään hyödyntää myös asiakkaiden ja ryhmien kanssa, kunhan käyttäjä on kirjaston työntekijä.

Dash ja Dot -robotit

Dash ja Dot ovat pieniä robotteja, jotka mahdollistavat lapsille hauskan tavan oppia yksinkertaista ohjelmointia jo varhaisella iällä. Robottien mukana tulee monia lisäosia, joilla voidaan elävöittää leikkejä ja pelejä.

Dash, eli se isompi robotti, osaa liikkua ja tehdä paljon hauskoja asioita. Dot, pienempi robotti, ei pysty liikkumaan, mutta osaa tehdä paljon muuta. Roboteissa on sisäänrakennettu kaiutin, ohjattavat ledit, jotka vaihtavat väriä, anturit, jotka saavat robotin väistämään esteitä jne. Lisäksi robotit kommunikoivat keskenään. Robotteja ohjataan mukana tulevan iPadin avulla.

Taikalattia

Taikalattia on interaktiivinen laite, joka herättää lattiasi eloon! Järjestelmä koostuu tietokoneesta ja videoprojektorista, joka heijastaa kuvaa suoraan lattialle vaalealle alustalle. Taikalattia aktivoi ja innostaa liikkumaan sekä ratkaisemaan erilaisia tehtäviä, ja sopii kaiken ikäisille. Koko kuva-ala reagoi käyttäjän liikeisiin ja eleisiin. Laitteen ohjelmavalikosta voi valita sopivia tehtäviä ja pelejä, valittavana on 500 peliä. Pelit heijastetaan suoraan lattialle. Peliala on n. 2 metriä kertaa 3.