Kurkistus suomenruotsalaisen kirjaston arkeen

Mervi Heikkilä Seinäjoen pääkirjastosta otti rohkeasti vastaan haasteen kirjastolaisten henkilöstövaihdosta ja kävi kielikylvyssä Uudenkaarlepyyn kirjastossa. Mervi kertoo kokemuksistaan vierailustaan suomenruotsalaisesssa kirjastossa:

Seinäjoen kaupunginkirjasto on tämän vuoden alusta lähtien hoitanut Lasten ja nuorten lukemista edistävien
kirjastopalvelujen valtakunnallista erityistehtävää. Tehtävä koskee koko Suomea ja sitä hoidetaan kahdella kielellä. Taitavat kirjastopedogit Lena Sågfors ja Anna-Maija Koskimies vastaavat ruotsinkielisestä toiminnasta, mutta
 mielestäni yksikön vetäjän täytyy myös olla perillä suomenruotsalaisesta kirjastomaailmasta ja tietysti myös ruotsin kielen täytyy olla tyydyttävällä tasolla. Siispä määräsin itseni kielikylpyyn! Onneksi Vaasan kaupunginkirjasto tuki pyrkimyksiäni, sillä AKEPampas kannustaa henkilöstövaihtoon.

Syyskuun 9. ja 30. päivä sain suunnata auton nokan kohti Uuttakaarlepyytä.
 Olimme jo aiemmin tutustuneet kaupungin kirjastoon koko erten henkilöstön voimin. Pienen kaupungin pitkä historia, merellinen luonto ja kulttuurimyönteinen ilmapiiri olivat minulle ennestään tuttuja, mutta nyt sain tutustua myös uuteen kirjastoon ja ennen kaikkea sen innostuneeseen ja ammattitaitoiseen henkilöstöön.

Annoin kirjastolaisille vapaat kädet kielikylvyn sisällön suunnitteluun. Asiakaspalvelua en ole tehnyt työssäni pitkään aikaan, joten sitä en vaihdossakaan tehnyt. Tavoitteenani oli kuulla ja puhua mahdollisimman paljon ruotsia. Juuri sitä sainkin tehdä. Sain huomata,että kahvipöytä – ja lounaskeskustelut olivat kielen kannalta yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi opettaja-kirjasto -kokoukseen osallistuminenkin. Sain oppia uusia termejä, joten esimerkiksi pannstark (ehdottomasti vältettävä asia) sekä stenkoll (aiheuttaa pieniä väristyksiä jopa aikuisissa) tulivat minulle tutuiksi.

Lasten- ja nuortenkirjastotyö Uudenkaarlepyyn kirjastossa oli vilkasta. Yhteys opettajiin oli vahva ja luonteva. Kirjasto vaikutti olevan kouluille tasaveroinen ja arvostettu yhteystyökumppani. Oli hauskaa kuunnella, kun kirjastolaiset ja opettajat vinkkasivat toisilleen hyviä kirjoja ja luentoja. Kateelliseksi tulin myös – nimittäin Topeliuksen synnyin koti Kuddnäs sijaitsee Uudessakaarlepyyssä. Topeliuksen perintö elää kirjastossa vahvana. Joka vuosi valitaan yksi satu, joka modernisoidaan, painetaan pikku vihkoseksi ja esitetään lapsiryhmille esimerkiksi pöytäteatterin avulla. Tämän vuoden teemasatuna oli Musti. Sain kunnian kääntää sen vapaasti suorasanaiseksi suomeksi ja osallistua sen esittämiseen pienelle esikouluryhmälle. Esitys todisti, että puhaltamalla vähän pölyjä pois satumestarin yltä, saadaan hänen hienot tarinansa kyllä kiinnostamaan pientä nykykuulijaa. Puitteet tällaisille pienille esityksille ovat Uudessakaarlepyyssä myös kohdillaan, sillä lastenosaston yhteydessä sijaitsee viihtyisä satuhuone.


Mervi Heikkilä ja Lotta Karlström esittävät Topeliuksen Musti –sadun eskariryhmälle/ Kuva Linda Träisk

Päivien mittaan saimme vieraaksemme läheisen suomenkielisen Metsäkylän koulun oppilaita. Heille vinkkasin ja kerroin kirjailijantyöstäni suomeksi. Nämä tapaamiset olivat minulle henkilökohtaisesti todella antoisia, kuten lasten kohtaaminen aina. 

Kaikkiaan päivät Uudessakaarlepyyssä olivat minulle suuri elämys ja olen niistä kiitollinen. Kieliraja Pohjanmaalla on perinteisesti melko jyrkkä, mutta sen ylittäminen kannattaa ehdottomasti. Kielikylpy antaa paitsi kielitaitoa ja rohkeutta kielen käyttämiseen, myös uusia näkökulmia kielikysymykseen. Kaiken lisäksi saa tutustua mitä mahtavimpiin kollegoihin! 

Mervi Heikkilä

Kehityspäällikkö

Seinäjoki stadsbibliotek/ Riksomfattande specialuppgift gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet


Liboppi-kyselyn arvonnan voittajat ~ Vinnarna i Liboppi -enkäten utlottade!

Kesän Liboppi kyselyn arvonnan voittajat ovat Juha Nelimarkka, Hanna Kotila ja Minna Rinta-Valkama. Palkinnot on toimitettu voittajille. Onnea!

Lyhyesti Liboppi kyselyn tuloksista. Valtakunnallisella kyselyllä haluttiin kartoittaa, mistä aiheesta kirjastoissa toivottiin verkkokoulutusta ensi vuonna. Vastauksia saatiin yhteensä 744, joista 150 tuli kehittämiskirjastomme eli AKEpampas alueelta. Suurinta kiinnostusta herätti aihe ”Kokoelmat ja sisällöt” peräti 44 prosentilla vastauksista ja tästä aiheesta tullaankin tekemään valtakunnallinen verkkokoulutus Liboppi-alustalle. Kiitos kaikista koulutusehdotuksista, joita saimme kyselyssä, ja niistä on tulossa koulutuksia joko webinaareina tai lähikoulutuksina sekä LibOppi-alustalle.

Mikä Liboppi?  Liboppi on koko Suomen kirjastohenkilökunnan käytössä oleva verkko-oppimisalusta. Se tarkoittaa sitä, että juuri sinä voit käydä siellä suorittamassa pieniä kursseja tai tutustumassa muuhun hyödylliseen materiaaliin. Kätevää muun muassa tällaisessa poikkeustilanteessa, kun voi olla tavallista helpompi ottaa aikaa opiskelulle.

Jimmy Pulli taiteili arvonnan voitot/
Priserna målade av konstnären Jimmy Pulli

Vinnarna i vår Liboppi-enkät utlottade!

I somras fick biblioteksanställda chansen att ge önskemål på fortbildningsteman i vår Liboppi-enkät. Vinnarna är utlottade och de är Juha Nelimarkka, Hanna Kotila och Minna Rinta-Valkama. Priserna har skickats till vinnarna. Grattis!

Kort om resultaten i enkätsvaren. Med den nationella enkäten ville vi kartlägga det tema som önskas i biblioteken för nästa års nätbaserad fortbildning. Totalt gavs det 744 svar av vilka 150 kom från vårt regionala utvecklingsområde, AKEpampas. Största intresset väckte temat ”Samlingar och innehåll” med 44 procent av svaren och om detta tema ska en nätbaserad inlärningshelhet göras i Liboppi inlärningsplattformen. Tack för alla fortbildningsförslag, som ni gav och vi planerar kommande fortbildning utifrån förslagen, antingen som webbinarier, närfortbildning eller som kurser i Liboppi inlärningsplattformen.

Vaddå Liboppi! Liboppi är en nätbaserad lärplattform för hela Finlands bibliotekspersonal, som håller på att utvecklas. Behändigt i dessa undantagstider att kunna studera på distans.

Digitaalinen saavutettavuus kirjastossa ~ Digital tillgänglighet på biblioteken

Digipalvelulaki ohjaa tasavertaiseen digitaaliseen ympäristöön  

Digipalvelulaki tuli voimaan jo viime vuoden keväällä ja tämän lain taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi sekä YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Lailla halutaan parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja ja edesauttaa itsenäiseen asiointiin digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavista palveluista hyötyvät  myös muut henkilöt joilla on haasteita verkkopalvelujen tai laitteiden käytössä, kuten vaikkapa iäkkäillä, maahanmuuttajilla, kuulo- tai näkövammaisilla. Svensk text nedan.

Sanapilvi digitaalinen saavutettavuus tekstistä
Sanapilvi tekstistä digitaalinen saavutettavuus

Digipalvelulaki säätelee verkossa olevien palveluiden saavutettavuutta ja koskee varsinkin julkisia organisaatioita, joiden tulisi lain mukaan tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa niiden normaalia viranomaistoimintaa.  Aluehallintoviraston ylläpitämässä Digi kuuluu kaikille –sivustolla kerrotaan, että “käytännössä tällä tarkoitetaan, että saavutettavuus ymmärrettäisiin keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa”.   

Digi kuuluu kaikille –sivuston verkko-osoitte: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ 

Sivustolla löytyy lisää tietoa digitaalisten palvelujen saavutettavuuden vaatimuksista, taustoista ja mitä palveluja ja sisältöjä laki koskee.

Tekstitys kirjastoiden videoihin ja podcasteihin

Filminauha jossa sana YouTube
Tekstitys kirjaston videoihin
Kuva Pixabay

Kirjastoiden kannalta digipalvelulaki tarkoittaa myös sitä, että verkkoon tuottamamme video- ja äänitallenteissa tulisi olla tekstitys 23.9.2020 lähtien kun lain siirtymävaihe päättyi. Tekstitysvaatimus koskee myös sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä ja lisäksi podcasteilla tulee olla tekstivastine. Suoralähetyksiä ei tarvitse tekstittää, jollei tallennetta julkaista ja silloin on 14 vuorokautta aikaa tehdä tekstitys. 

Kirjastokaistan koulutuskanavalta löytyy esityksiä Digitaalinen saavutettavuus -koulutuspäivästä, joka lähetettiin 22.9.2020. Kannattaa tutustua näihin esityksiin sillä niissä kerrotaan käytännön esimerkein mitä digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa kirjastoille.  Linkki sivustolle: https://www.kirjastokaista.fi/koulutuskanava/

Varsinkin Celian esityksessä saa hyviä vinkkejä miten tehdään saavutettavaa sisältöä: 

-www-sivuille: otsikointi, kuvat ja alt-tekstit 

– someen: Facebook, Twitter   

-videoiden ja äänitteiden ja asiakirjojen: Word, PowerPoint ja pdf.

Linkki Celian osioon: https://www.kirjastokaista.fi/kirsi-ylanne-ja-miia-kirsi-mita-saavutettavuus-verkkosisalloissa-kaytannossa-tarkoittaa/ 

Mikrofoni

Kirjastokaistalta löytyy myös kooste 10 käytännön neuvosta videoiden ja podcastien tekstitykseen: https://www.kirjastokaista.fi/videoiden-ja-podcastien-tekstitys-10-kaytannon-neuvoa/

Lagen om digitala tjänster bidrar till en jämlik digital miljö  

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde ikraft ifjol på våren och som bakgrund finns  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv samt FN:s konvention om rättigheter för personer md funktionsnedsättning.

Lagen strävar till att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning, att använda digitala tjänster samt att självstädigt kunna uträtta ärenden i en digital miljö. Förbättrad digital tillgänglighet gynnar även andra med utmaningar av att klara av att använda digitala tjänster eller dataapparatur, såsom äldre, invandrare eller personer med nedsatt hörsel eller syn.

Ordmoln skapad av text om digital tillgänglighet
Ordmoln skapad av text om digital tillgänglighet

Lagen om digitala tjänster reglerar webbtillgängliheten, dvs  åtkomsten till tjänsterna i den digitala världen. Lagen förpliktar speciellt myndigheter, att ta hänsyn till tillgänglighetskraven, som en del av deras normala verksamhet och så att även deras  webbplatser och mobilapplikationer uppfyller kraven på tillgänglighet.  

Regionförvaltningsverket har sammanställt en webbsida Digital delaktighet för alla på adressen: https://www.tillganglighetskrav.fi/ och på sidan finns mer information om riktlinjer för tillgänglighetskraven  samt vilka tjänster och innehåll som lagen gäller.  

Texta bibliotekens inspelade videor och podcaster 

Texta inspelad rörlig media
Bild Pixabay

För bibliotekens del innebär lagen om digitala tjänster, att vi fr o m 23 september i år ska ha textning på våra videon och ljudinspelningar, som publiceras på webben. Tillgänglighetskraven gäller även material på bibliotekens sociala medier, vilket betyder att även podcaster ska ha en textversion. Direktsändningar behöver inte textas men om inspelningen publiceras är då tidsfristen 14 dagar att göra den tillgänglig, dvs att texta inspelningen.  

Inspelningar från den finskspråkiga fortbildningsdagen om digital tillgänglighet “Digitaalinen saavutettavuus”, som anordnades 22.9.2020 av Regionförvaltningsverket och Helmet-biblioteken, finns att se på Bibliotekskanalen. I presentationerna gås igenom med exempel på vad webbtillgänglihet betyder i praktiken för biblioteken. 

 Länken till  inspelningarna på Kirjastokaista https://www.kirjastokaista.fi/koulutuskanava/ 

Speciellt i Celias presentation ges tips på hur göra webbtillgängligt innehåll på: 

-www-sidor: rubricering, bilder och alt-textning  –

-sociala medier: Facebook, Twitter   

-videor, ljudinspelningar  och dokument: Word, PowerPoint, pdf.. 

Länken till Celias presentation (på finska): https://www.kirjastokaista.fi/kirsi-ylanne-ja-miia-kirsi-mita-saavutettavuus-verkkosisalloissa-kaytannossa-tarkoittaa/ 

10 goda råd för hur texta videor och podcaster finns på Kirjastokaista (på finska):  https://www.kirjastokaista.fi/videoiden-ja-podcastien-tekstitys-10-kaytannon-neuvoa/

Virtuaalisia kirjamatkoja ~ virtuella bokresor

Syksyn matka- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi ei kuitenkaan tarvitse jättää kirjallisuustapahtumia väliin. Voit löhöillä mukavasti kotisohvallasi ja lähteä virtuaaliselle kirjamatkalle, tässä muutama poiminta alueemme kirjastoiden sekä valtakunnallisesta tarjonnasta. Svensk text nedan.

Voit kuunnella kun Peter Sandström lukee otteen kirjastaan Valkea kuulas.
Kuvakaappaus Uudenkaarlepyyn Kirjailijapolun verkkosivuilta

Tutustu Uudenkaarlepyyn kirjailijapolkuun, jossa esitellään 400 vuotta juhlivan kaupungin ja paikkakunnan kirjailijoiden kirjoissa mainittuja paikkoja.

Kirjailijapolku esittelee 20 kirjailijaa, jotka ovat kirjoittaneet 20 paikasta kaupungissa. Polku sisältää rasteja, joihin on QR-koodi joilla pääsee kuuntelemaan tekstejä. Maistiaisia suomenkielisten rastien kuunteluun löytyy täältä:  https://www.nykarleby.fi/kirjailijapolku/

Pietarsaaren kaupunginkirjaston syksyn ohjelmistossa on luvassa nojatuolimatkoja kulttuurielämysten pariin, esimerkiksi 16.9.2020 virtuaalinen matka ”Kirjamessuilla Suomessa ja maailmalla”. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki löytyy täältä: https://www.fredrikabiblioteken.fi/fi/event/tule-mukaan-nojatuolimatkalle

Dekkarifaneja hemmotellaan omalla verkkotapahtumalla ja tätä neljän tunnin mittaista livelähetystä voit seurata 19.9.2020, lisätietoja varten klikkaa osoitteeseen http://dekkarifestivaali.fi/ . Tilaisuus on suomalaisten dekkarikustantajien järjestämä vuosittainen tapahtuma ja koronavirustilanteen takia siirretty verkkoon.

Kirjastokaistalta löytyy myös kirjailijahaastatteluja, yhtenä uusimpana jaksona on mm. Kjell Westön haastattelu, jossa hän kertoo teoksestaan Tritonus. Katso tallenne täältä: https://www.kirjastokaista.fi/kjell-westo-tritonus/

Tunnelmia vuoden 2019 Vaasa LittFestin
kirjailijahaastattelusta. Kuva LittFest

Vaasa Littfestillä on valmiudet siirtyä kokonaan nettiin. LittFestin teemana on tänä vuonna Muisti ja ohjelma julkaistaan alkusyksystä. Tapahtuma järjestetään 12.-14.11.2020.

Vinkkaa mitä verkkotapahtumia kirjastossanne järjestetään. Onko kirjastossanne suunnitteilla Facebook livelähetyksiä tai muuta mukavaa mitä haluatte mainostaa alueen muille kirjastoille? Laita viestiä niin laitetaan tieto blogin tapahtuma –osioon.

Vaasan kaupunginkirjasto osallistui Read Hour 2020 tapahtumaan järjestämällä Facebook livessä etkot.
Kirjaston henkilökunta luki tunnin aikana ääneen katkelmia kiinnostavista kirjoista. / Personalen vid Vasa stadsbibliotek läste utdrag från intressanta böcker under Read Hour förfest som sändes i Facebook live

Tips på höstens virtuella bokresor

Trots eventuella reseförbud och begränsningar gällande sammankomster så behöver du inte missa höstens bokevenemang. Slå dej ner bekvämt i soffan och åk med på en virtuell bokresa, här kommer några tips från regionens bibliotek samt nationella bokevenemang.

Lyssna när Peter Sandström läser ett utdrag ur sin bok Transparente Blanche.
Bild från webbsidan Författarstigen i Nykarleby

Nykarleby stadsbibliotek har sammanställt en författarstig, där du kan lyssna på texter från 20 författare med anknytning till staden och nejden. Nykarleby stad firar sina 400 år och presenterar en litterär vandring genom staden.

Längs med författarstigen finns utplacerade QR-koder, vilka länkar till ljudfiler. Du kan både lyssna och läsa författarna texter på webbsidan:  https://www.nykarleby.fi/forfattarstigen

Stadsbiblioteket i Jakobstads bjuder i höst på fåtöljresor till olika kulturupplevelser, t ex 16.9.2020 är det dags att åka på en virtuell resa och besöka olika bokmässor. Information samt anmälningslänken finns här.

Deckarfans bjuds på ett fyra timmars långt nätevenemang 19.9.2020. Bland annat intervjuas den populära svenska deckarförfattaren Håkan Nesser om sin nyaste bok som översatts till finska. Finländska deckarförlag sänder evenemanget live och mera information finns på webbsidan: http://dekkarifestivaali.fi/

Författarintervjuer, på finska, kan ses på Kirjastokaista och ett av de nyaste avsnitten är Kjell Westös intervju, där han berättar om sin nya bok Tritonus: https://www.kirjastokaista.fi/kjell-westo-tritonus/

Paneldiskussion med författare vid fjolårets VasaLittFest. Foto LittFest

Vasa LittFest har beredskap att ordna evenemanget virtuellt.  Årets tema är Minnet, programmet publiceras senare på hösten. Litteraturevenemanget går av stapeln 12-14.11.2020.

Tipsa oss vilka nätevenemang ni har på gång. Har ni t ex planer på att sända live på Facebook eller något annat ni vill göra reklam för regionens andra bibliotek? Vi tar gärna emot tips och kan lägga upp informationen här på bloggen.

Laitteita kokeiluun ~ apparater för testning

Testaa laitteita kaksi viikkoa kirjastossa

Alueen kirjastot voivat testata muutamia laitteita, kokeilu on ilmaista ja me hoidamme myös näiden laitteiden kuljetukset. Suosittu Taikalattia on jo tuttu monelle kirjastolle viime vuodelta, mutta meillä on kaksi uutta laitetta testattavaksi: kaksi kappaletta Yetitablettia ja neljä paria pieniä Dash and Dot robotteja. Nedan finns info på svenska.

Taikalattia laite
Taikalattia / Magic Carpet

Taikalattia

Taikalattia on siis pyörillä liikkuva laite, ja pelit heijastetaan suoraan lattialle. Peliala on n. 2 metriä kertaa 3 ja valittavana on 500 peliä. Viime vuonna Taikalattiaa testattiin yli 30 kirjastossa ja suosio oli huikea. Monessa kirjastossa jouduttiinkin ottamaan oma pieni varausjärjestelmä käyttöön, kun laitteesta tuli niin suosittu. Toholammen kirjastossa viikon aikana pelaajia oli ollut 240. Laitteen liikkeitä voi seurata vaikka instagramissa #taikalattia.

Yetitabletti

Yetitablet
Yetitabletilla voi vaikkapa pelata Spoofy mobiilipeliä

Tänä vuonna meillä on tarjota kaksi todella isokokoista tablettia kokeiluun, 27 tuumaisia kosketusnäyttöisiä Yetitabletteja. Tabletit toimivat Android käyttöjärjestelmällä ja ovat helppokäyttöisiä.

Näillä tableteilla voisi esitellä asiakkaille vaikkapa kirjaston e-aineistoja tai kuvakirjapalvelu Lukulumoa. Tabletit toimivat wifi-verkossa.

Dash and Dot; pikku robotit

Dash-robottia ohjataan iPadilla

Dash and Dot ovat pieniä robotteja, joita ohjataan Ipadin avulla. Ohjelmoinnin alkeita voi harjoitella, vaikka esi- ja alakoululaisten kanssa.

Laitteiden mukaan tulee ohjeita ja muutama opasvideokin.

Ottakaa yhteyttä kesäkuun aikana niin laitetaan varauksia kirjastoonne! Yhteystiedot alla, terveisin Sari.

Testa apparater på bibban

Regionens bibliotek har möjlighet att testa några apparater under två veckors tid, helt avgiftsfritt och transporten till ditt bibliotek sköter vi. Den populära Magic Carpet / Taikalattia är redan bekant för många av er, men det finns två nya apparater för testning: två stycken Yetitabletter och fyra små robotspar Dash and Dot.

Magic Carpet eller Taikalattia

I Magic Carpet projiceras spelen direkt på golvet. För spelen behövs en ca 2 x 3 m stor golvyta, och det finns 500 olika spel att välja mellan. Ifjol testade över 30 bibliotek Magic Carpet och den var populär på bibborna; t o m så att biblioteken gjorde egna reserveringslistor för kunderna. I Toholampi bibliotek hade 240 spelare testat apparaten under en veckas tid. Mera bilder på apparaten finns t ex i instagram med #taikalattia.

Yetitabletterna

I år kan vi erbjuda två verkligen stora touch screen tabletter för testning; 27 tum stora Yetitabletter. Tabletterna fungerar med Android operativsystemet och är enkla att använda.

Med tabletterna kan biblioteken t ex visa kunder hur de kan låna e-böcker eller hålla sagostund med bilderbokstjänsten Polyglutt. Vi har även licens till Polyglutt skola. Tabletterna fungerar med wifi.

Bilderbokstjänsten Polyglutt öppnad i Yetitabletten och de små robotarna Dash & Dot

Dash and Dot; små robotarna

Dash and Dot robotarna är skojiga små filurer, som man kan öva programmeringens grunder med. Vi har fyra par robotar och de styrs då med applikationer som är laddade på en Ipad. Testa robotarna med förskolebarn eller lågstadieelever.

Ta kontakt redan under juni så bokar vi in apparater för testning till ditt bibliotek, hälsar Sari.

Kirjastotyö poikkeusaikana ~ Bibbajobbet under coronavirusepidemin

Digiloikka otettu kirjastoissa ~ Bibborna har tagit digiskuttet

Olemme aktiivinen työyhteisö, vaikka sosiaalinen etäisyys ja eristyneisyys onkin raskasta ja kirjastoille uusi tilanne. Kirjastolaiset ovat opetelleet uusia työtapoja ja ottaneet haltuun monia verkon työkaluja. Etätyö on lisääntynyt ja sen myötä myös verkkopalaverit sekä verkon kautta tapahtuva etäkoulutus on tullut monelle tutuksi.

Trots det sociala avståndet och isolering under dessa undantagstider, så har arbetsgemenskapen på biblioteken varit stark. Biblioteken har snabbt reagerat och tagit ibruk nya olika kanaler som den virtuella världen erbjuder, både för att nå ut till varandra och till kunder. Undantagstillståndet har lärt oss att delta i virtuella möten och träffar och en mängd nya mötesappar har blivit bekanta.

Äänikirjojen mainostamista Kokkolan kaupungikirjastossa / Lite reklam på ljudböcker görs vid Karleby stadsbibba

Digipalveluja ja tapahtumia verkkoon

Kirjastot ovat tuottaneet erilaisia videoita palveluistaan ja julkaisseet niitä somekanavillaan. Tässä muutama poiminta alueemme kirjastoista:

-Eepos -verkkokirjaston e-aineiston lainaaminen/ opasvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4r3eEYY5aDg&t=

-lukuvinkkejä e-kirjakokoelmasta Seinäjoen kaupunginkirjaston facebook: https://www.facebook.com/sjkkirjasto/videos/890067771493305/

-kirjavinkkejä Kauhavan kirjaston tapaan : https://www.youtube.com/channel/UCEXEzXZ8iqYLSvElmmHmV-A

-free e-books websites for children, Vaasan kaupunginkirjaston esittely: https://www.youtube.com/channel/UCEXEzXZ8iqYLSvElmmHmV-A

Kutsu Kurikan kirjaston Vapun etkoille / Börja fira vappen tillsammans med Kurikka

Verkkoon on myös siirtynyt kirjaston tapahtumia:

-live lähetyksiä kuten Vapun etkot, Kurikan kirjaston ja vapaa-aikatoimen Kurikka live youtube.com/kkkkirjasto

-iltasatu, Kokkolan kaupunginkirjasto https://www.youtube.com/watch?v=BfNC_t8x978

-moni kirjailijavierailu on myös siirtynyt kirjaston youtube-kanavalle, kuten Vaasan kaupunginkirjaston sarja ”Kirjailijat karanteenissa” https://www.youtube.com/watch?v=TsT5JyNr1LI

TikTok á la Nykarleby stadsbibliotek / TikTok Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjaston tapaan

Evenemang på distans och tjänster flyttade till nätet

Biblioteken har även tagit i bruk olika kanaler för att nå kunder på nätet, här några plock från regionens bibliotek:

-många nya instruktionsvideon: t ex Korsholms bibliotek tipsar hur börja använda appen Biblio: https://www.facebook.com/korsholmsbibliotek/videos/644985602713628/

-biblioteken har satsat på sociala medier, såsom tiktok à la Nykarlebys bibliotek: https://www.facebook.com/nykarleby.stadsbibliotek/videos/148196383298183/

-biblioteken sagostunder samt håller distanslektioner, såsom bokprat för skolklasser

– bibliotekens instaflöden berättar om vardagen utan kunder: t ex Larsmo instagram https://www.instagram.com/p/B-wkQ2JgDDA/

Med andra ord: biblioteken har tagit digiskuttet under denna långa tid med undantagstillstånd.

Kuusi viikkoa poikkeusaikaa takana ja digiloikka on otettu kirjastoissa!

E-kirjasto esille ~ Lyft fram e-biblioteket

Kun kirjastot ovat suljettuina kuukauden ajan niin nyt olisi hyvä esitellä kirjastoiden e-aineistoa asiakkaille. Nosta kirjaston tarjoama e-aineisto ja niiden käyttöohjeet kirjaston kotisivulle. 

Vinkkaa kirjaston tarjoamia e-aineistoa asiakkaille, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, elokuva- ja musiikkipalveluita ja laita myös selkeät ohjeet miten näitä aineistoja käytetään. 

Tiedoksi: Koko kansa lukee– kampanja sai jatkoaikaa 13.4.2020 asti koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi: https://www.kirjastot.fi/kokokansalukee 

Lapsille suunnattu kuvakirjapalvelu Lukulumo on myös avannut  home access -version kaikille. Lisää tietoa https://www.facebook.com/iltlukulumo  

Nu när biblioteken håller stängt en månad så vore det bra om biblioteken presenterade sitt e-material för kunderna. Lyft fram på bibliotekets webbplats e-bibliotekets innehåll samt instruktioner.

Tipsa kunderna vilken typ av e-resurs biblioteket erbjuder; e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar samt film- eller musiktjänster och bifoga tydliga instruktioner hur tjänsterna används.

Obs! Hela folket läser -kampanjen har förlängts t o m 13.4.2020 pga denna exceptionella tid som coronaviruset förorsakar: https://www.kirjastot.fi/kokokansalukee 

Bilderbokstjänsten Lukulumo har öppnat home access –versionen för alla. Läs mera på: https://www.facebook.com/iltlukulumo  

Kysely suomalaisten digitaidoista ~ Enkät om finländarnas digitala kunskaper

Digitaitokysely selvittää suomalaisten digitaitojen tason

Digi- ja väestötietovirasto toteuttaa ensimmäisen valtakunnallisen kartoituksen suomalaisten digitaidoista. Artikeln på svenska nedan.

Kirjastoja pyydetään välittämään asiakkailleen digikyselyn, jossa selvitetään suomalaisten digitaitoja ja digipalvelujen käytön ja sähköisen asioinnin tarve.

Kysely on tarkoitettu kaikille: digipalvelujen tehokäyttäjille sekä heille, jotka eivät käytä älylaitteita.

Vastaa suureen digitaitokyselyyn

Kysely löytyy sähköisenä osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saamen kielellä. Vastauksia kerätään maaliskuun ajan.

Lisätietoa digitaitokyselystä löytyy Digi- ja väestötietoviraston tiedotteesta.

Enkät om digitala färdigheter utreder finländarnas digitala kunskaper

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför den första nationella utredningen över finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering.

Biblioteken ombeds förmedla enkäten vidare åt sina kunder. Enkäten är avsedd för alla, även dem som inte använder smarta apparater eller sköter sina ärenden elektroniskt.

Besvara enkäten om finländarnas digi färdigheter

Enkäten kan besvaras elektroniskt på adressen www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Enkäten kan besvaras på svenska, finska, engelska eller samiska. Svar samlas in under mars månad.

Ytterligare information om enkäten finns i pressmeddelande från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

vertaisoppiminen ~ personalutbyte

Vertaisoppiminen on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämistä.

Kaikki kirjastolaiset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yleisissä kirjastoissa voivat tutustua toistensa kirjastoihin ja inspiroitua toisenlaisesta toimintatavasta.

Miksi?        

 • tutustu toisen kirjaston toimintatapoihin
 • tapaa uusia kollegoita ja vaihda ajatuksia muiden kirjastolaisten kanssa
 • saat uusia ideoita työhösi
 • haluat syventää kirjastoammatillista osaamistasi jollakin tietyllä osa-alueella
 • kieliharjoittelua kaksikielisessä kirjastossa

Vieraile toisessa kirjastossa 1- 5 päivää,

AKEpampas vastaa matkustus- ja majoituskuluista

Miten?

 • vaihto on työ-, virkamatka tai koulutuspäivä toiselle paikkakunnalle, eli työnantajavelvoitteet säilyvät työntekijän varsinaisella työnantajalla
 • keskustele vaihdosta ensin omassa kirjastossasi esimiehesi kanssa
 • ota yhteyttä siihen kirjastoon, johon haluat tutustumaan
 • vaihto voi olla yksipuolinen tai vastavuoroinen, kirjastot voivat itse päättää omien mahdollisuuksien mukaan
 • sovi omasi ja vaihtoesimiehesi kanssa vaihtoajan toiveet ja kiinnostuksen kohteet eli mitä odotat vaihdolta ja mitä haluat tehdä vaihdon aikana
 • sovi vaihdon ajankohta
 • sopikaa työpaikkaohjaaja, joka huolehtii vaihtoon tulijasta ja vaihdosta kokonaisuutena
 • vaihdon jälkeen: lyhyt palaute vaihdosta vaihtokirjastolle ja meille alueelliseen kehittämistehtävään

OTA YHTEYTTÄ NIIN KERRON LISÄÄ!

Lue muiden kokemuksista: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

Personalutbyte

Personalutbyte är en del av det regionala utvecklingsuppdragets kompetensutveckling för bibliotekspersonal.

Biblioteksanställda inom Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens samt Österbottens allmänna bibliotek kan bekanta sig med regionens övriga bibliotek och bli inspirerade av annorlunda verksamhetsformer.

Varför?       

 • bekanta dig med hur ett annat bibliotek ordnar sin verksamhet
 • lär känna nya kolleger och diskutera med andra biblioteksanställda
 • få nya idéer till det egna jobbet
 • fördjupa ditt kunnande inom ett visst delområde
 • få språkpraktik i ett tvåspråkigt bibliotek

Besök ett annat bibliotek under 1 – 5 dagar,

ÅKEpampas står för rese- samt logikostnader

Hur?

 • utbytet är en tjänsteresa eller utbildningsdag till en annan ort, dvs arbetsgivarskyldigheten kvarstår hos den egentliga arbetsgivaren
 • diskutera utbytet först med din egen förman
 • ta kontakt med det bibliotek som du är intresserad av
 • utbytet kan vara ensidigt eller ömsesidigt, biblioteken avgör om bytet är möjligt enligt sina egna förutsättningar och möjligheter
 • kom överens både med din egen samt med utbytesbibliotekets förman om önskemålen gällande utbytet; dina förväntningar samt vad du önskar göra under utbytesperioden
 • kom överens om tidpunkten för utbytet
 • utse en arbetsplatshandledare, som tar hand om gästen och som sköter om utbytet som helhet
 • efter utbytet: kort respons, feedback gällande utbytet till utbytesbiblioteket samt till oss vid regionala utvecklingsuppdraget

  TA KONTAKT FÖR ATT HÖRA MERA!

Läs om andras erfarenheter: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

 • sähköposti/ e-post sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi
 • puh / tel 040 144 7835

Kati Lanu-neuvoston jäseneksi ~ Kati vald till BU-rådets medlem

Lanu-jäsenen arvonta menossa – Val av BU-medlem pågång

Kati Koivisto Lapuan kirjastosta, on valittu AKE-alueemme suomenkielisten kirjastojen edustajaksi, uuteen lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnalliseen neuvostoon.

Onnittelut!

Onnea, Kati!
Grattis, Kati!

Kati Koivisto från Lappo bibliotek, blev vald till AKE -regionens representant för de finskspråkiga biblioteken, i det nya riksomfattande barn- och ungdomsrådet.

Grattis!