Sinneslåda

Sinneslådan, som kan lånas, är avsedd som stöd för seniorarbetet på biblioteket. Sinneslådorna innehåller bland annat bilder, dofter, berättelser, ljud och taktilt material från naturen. Syftet med sinneslådan är att stimulera till diskussion om minnen och berättelser.

Presentation av de utlåningsbara apparaterna

Som ett sätt att betjäna områdets allmänna bibliotek har AKEpampas olika slags utlåningsbara apparater. Apparaterna som finns för utlåning är tre olika medielådor (Bild, Video, Ljud), robotarna Dash och Dot, samt Magic carpet. Lånetiden för apparaterna är 3-4 veckor. Vill ni låna någon av apparaterna till ert bibliotek? Ta i så fall kontakt via e-postadressen…