Funktionärsutbyte i Vasa

Jag deltog i funktionärutbyte på Vasa stadsbibliotek den 21–22 mars 2024. Jag ville åka på utbyte just till Vasa, eftersom verksamheten på regionens största bibliotek intresserade mig i allmänhet och dessutom ville jag bekanta mig med fängelsebiblioteket. Jag fick möjlighet att besöka fängelset och det var mycket intressant. Den ansvariga handledaren berättade gärna om bibliotekets…

Månadsbrev för april

I år inleds morgonkaffeträffar (Teams) för direktörerna i vårt AKE-område. Syftet med dem är att utbyta tankar kring olika teman och få kamratstöd i det egna arbetet. På träffarna hålls alltid ett inledningsanförande om något tema, varefter det finns tid för gemensam diskussion. Den första träffen hålls torsdagen den 7 mars kl. 9–10. Temat är…

Funktionärsutbyte vid Karleby stadsbibliotek 20–22.2.2024

Deltagare: Leena Kristola (biblioteksfunktionär vid Nurmo bibliotek, Seinäjoki) Kontaktpersoner i Karleby: Susann Forsberg (biblioteksdirektör) och bibliotekarie Heidi Tuikka Egna chefer: Mia Penttala-Salli (närservicedirektör) och Noora Vuorenmaa (ansvarig bibliotekare i Nurmo) Jag togs emot väl i Karleby. Vi gick först på en allmän introduktionsrunda i biblioteksbyggnaden. I tre dagar fick jag bekanta mig mångsidigt med olika…

Månadsbrev för mars

Årets andra utbildning om bemötande av barn och ungdomar börjar i mars. Utbildningarna baserar sig på ART-metoden och ordnas på nätet på i en finsk och en svensk grupp. Den sista delen av ledarskapsutbildningen Osaamisen johtaminen ordnades i samarbete med Regionförvaltningsverket i februari. Det var trevligt att direktörerna i området deltog aktivt och uppskattade utbildningen.…

Månadsbrev för februari

Årets första utbildning handlade om problemsituationer vid bemötandet av ungdomar. Utbildningen hade beställts från tjänsten Mielenrauha och hölls av specialklassläraren Mika Vesala. Antalet deltagare var stort och temat behandlades ur många synvinklar. Seniorgruppernas digitaliseringstema inleddes i Seniliinit med besök av Nina Saarinen och Sirpa Hirvonen från Helsinkimissios projekt för digitalt stöd i hemmet och på…

Månadsbrev för januari

År 2024 börjar med ett aktuellt, men också lite tungt ämne. Eftersom årets tema är Ungdomar och utmanande möten på biblioteket, kommer vår utbildningsserie att fokusera på ungdomar och besvärliga situationer. Musikteamet valde Digitalisering som tema för 2024 och planerade verksamheten på konkret nivå utifrån temat. På träffen diskuterade teamet också Teostos avgifter för nättillstånd…

Månadsbrev för december

För oss på AKEpampas har slutet av året handlat om att planera nästa år och ordna utbildningar. Vi samlas för hela områdets gemensamma Virtuella glöggmorgon 7.12.2023 kl. 9–10. Kom med och ta del av vår verksamhetsplan för nästa år samt berätta om ditt eget biblioteks händelser under det gångna året. På musikteamets träff i november…

November månadsbrev

I början av oktober träffades AKE, VAKE, ERTE, AVI och undervisnings- och kulturministeriet för att planera riktlinjerna för nästa årsverksamhet. Undervisnings- och kulturministeriet följer upp hur biblioteksföreståndarna och experterna främjar den språkliga och kulturella mångfalden samt fortbildningens antal och regionala täckning. Dessutom följer man upp biblioteken, användningen av utrymmen och deras betydelse för mångsidiga möten.…

Månadsbrev

September startade med ett ryck: biblioteksbesök i Kristinestad, Storå, Östermark, Lestijärvi, Evijärvi, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Vörå. Det var trevligt att se hur olika bibliotek fungerar och hur olika biblioteksbyggnader möjliggör mångsidiga och samtidigt mycket personliga tjänster. Det finns mycket variation i regionen, så det har varit en glädje att se hur biblioteken har anpassat…