Kategoria: Yleinen

E-kirjasto esille ~ Lyft fram e-biblioteket

Kun kirjastot ovat suljettuina kuukauden ajan niin nyt olisi hyvä esitellä kirjastoiden e-aineistoa asiakkaille. Nosta kirjaston tarjoama e-aineisto ja niiden käyttöohjeet kirjaston kotisivulle. 

Vinkkaa kirjaston tarjoamia e-aineistoa asiakkaille, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, elokuva- ja musiikkipalveluita ja laita myös selkeät ohjeet miten näitä aineistoja käytetään. 

Tiedoksi: Koko kansa lukee– kampanja sai jatkoaikaa 13.4.2020 asti koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi: https://www.kirjastot.fi/kokokansalukee 

Lapsille suunnattu kuvakirjapalvelu Lukulumo on myös avannut  home access -version kaikille. Lisää tietoa https://www.facebook.com/iltlukulumo  

Nu när biblioteken håller stängt en månad så vore det bra om biblioteken presenterade sitt e-material för kunderna. Lyft fram på bibliotekets webbplats e-bibliotekets innehåll samt instruktioner.

Tipsa kunderna vilken typ av e-resurs biblioteket erbjuder; e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar samt film- eller musiktjänster och bifoga tydliga instruktioner hur tjänsterna används.

Obs! Hela folket läser -kampanjen har förlängts t o m 13.4.2020 pga denna exceptionella tid som coronaviruset förorsakar: https://www.kirjastot.fi/kokokansalukee 

Bilderbokstjänsten Lukulumo har öppnat home access –versionen för alla. Läs mera på: https://www.facebook.com/iltlukulumo  

Kysely suomalaisten digitaidoista ~ Enkät om finländarnas digitala kunskaper

Digitaitokysely selvittää suomalaisten digitaitojen tason

Digi- ja väestötietovirasto toteuttaa ensimmäisen valtakunnallisen kartoituksen suomalaisten digitaidoista. Artikeln på svenska nedan.

Kirjastoja pyydetään välittämään asiakkailleen digikyselyn, jossa selvitetään suomalaisten digitaitoja ja digipalvelujen käytön ja sähköisen asioinnin tarve.

Kysely on tarkoitettu kaikille: digipalvelujen tehokäyttäjille sekä heille, jotka eivät käytä älylaitteita.

Vastaa suureen digitaitokyselyyn

Kysely löytyy sähköisenä osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saamen kielellä. Vastauksia kerätään maaliskuun ajan.

Lisätietoa digitaitokyselystä löytyy Digi- ja väestötietoviraston tiedotteesta.

Enkät om digitala färdigheter utreder finländarnas digitala kunskaper

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför den första nationella utredningen över finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering.

Biblioteken ombeds förmedla enkäten vidare åt sina kunder. Enkäten är avsedd för alla, även dem som inte använder smarta apparater eller sköter sina ärenden elektroniskt.

Besvara enkäten om finländarnas digi färdigheter

Enkäten kan besvaras elektroniskt på adressen www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Enkäten kan besvaras på svenska, finska, engelska eller samiska. Svar samlas in under mars månad.

Ytterligare information om enkäten finns i pressmeddelande från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

vertaisoppiminen ~ personalutbyte

Vertaisoppiminen on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämistä.

Kaikki kirjastolaiset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yleisissä kirjastoissa voivat tutustua toistensa kirjastoihin ja inspiroitua toisenlaisesta toimintatavasta.

Miksi?        

 • tutustu toisen kirjaston toimintatapoihin
 • tapaa uusia kollegoita ja vaihda ajatuksia muiden kirjastolaisten kanssa
 • saat uusia ideoita työhösi
 • haluat syventää kirjastoammatillista osaamistasi jollakin tietyllä osa-alueella
 • kieliharjoittelua kaksikielisessä kirjastossa

Vieraile toisessa kirjastossa 1- 5 päivää,

AKEpampas vastaa matkustus- ja majoituskuluista

Miten?

 • vaihto on työ-, virkamatka tai koulutuspäivä toiselle paikkakunnalle, eli työnantajavelvoitteet säilyvät työntekijän varsinaisella työnantajalla
 • keskustele vaihdosta ensin omassa kirjastossasi esimiehesi kanssa
 • ota yhteyttä siihen kirjastoon, johon haluat tutustumaan
 • vaihto voi olla yksipuolinen tai vastavuoroinen, kirjastot voivat itse päättää omien mahdollisuuksien mukaan
 • sovi omasi ja vaihtoesimiehesi kanssa vaihtoajan toiveet ja kiinnostuksen kohteet eli mitä odotat vaihdolta ja mitä haluat tehdä vaihdon aikana
 • sovi vaihdon ajankohta
 • sopikaa työpaikkaohjaaja, joka huolehtii vaihtoon tulijasta ja vaihdosta kokonaisuutena
 • vaihdon jälkeen: lyhyt palaute vaihdosta vaihtokirjastolle ja meille alueelliseen kehittämistehtävään

OTA YHTEYTTÄ NIIN KERRON LISÄÄ!

Lue muiden kokemuksista: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

Personalutbyte

Personalutbyte är en del av det regionala utvecklingsuppdragets kompetensutveckling för bibliotekspersonal.

Biblioteksanställda inom Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens samt Österbottens allmänna bibliotek kan bekanta sig med regionens övriga bibliotek och bli inspirerade av annorlunda verksamhetsformer.

Varför?       

 • bekanta dig med hur ett annat bibliotek ordnar sin verksamhet
 • lär känna nya kolleger och diskutera med andra biblioteksanställda
 • få nya idéer till det egna jobbet
 • fördjupa ditt kunnande inom ett visst delområde
 • få språkpraktik i ett tvåspråkigt bibliotek

Besök ett annat bibliotek under 1 – 5 dagar,

ÅKEpampas står för rese- samt logikostnader

Hur?

 • utbytet är en tjänsteresa eller utbildningsdag till en annan ort, dvs arbetsgivarskyldigheten kvarstår hos den egentliga arbetsgivaren
 • diskutera utbytet först med din egen förman
 • ta kontakt med det bibliotek som du är intresserad av
 • utbytet kan vara ensidigt eller ömsesidigt, biblioteken avgör om bytet är möjligt enligt sina egna förutsättningar och möjligheter
 • kom överens både med din egen samt med utbytesbibliotekets förman om önskemålen gällande utbytet; dina förväntningar samt vad du önskar göra under utbytesperioden
 • kom överens om tidpunkten för utbytet
 • utse en arbetsplatshandledare, som tar hand om gästen och som sköter om utbytet som helhet
 • efter utbytet: kort respons, feedback gällande utbytet till utbytesbiblioteket samt till oss vid regionala utvecklingsuppdraget

  TA KONTAKT FÖR ATT HÖRA MERA!

Läs om andras erfarenheter: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

 • sähköposti/ e-post sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi
 • puh / tel 040 144 7835

Kati Lanu-neuvoston jäseneksi ~ Kati vald till BU-rådets medlem

Lanu-jäsenen arvonta menossa – Val av BU-medlem pågång

Kati Koivisto Lapuan kirjastosta, on valittu AKE-alueemme suomenkielisten kirjastojen edustajaksi, uuteen lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnalliseen neuvostoon.

Onnittelut!

Onnea, Kati!
Grattis, Kati!

Kati Koivisto från Lappo bibliotek, blev vald till AKE -regionens representant för de finskspråkiga biblioteken, i det nya riksomfattande barn- och ungdomsrådet.

Grattis!

LUKULUMO / Polyglutt

Lukulumo Yeti-tabletissa – kiertää yli 50 kirjastossa!

Hyviä uutisia Pohjanmaalta! Seuraavan vuoden ajan kaksi jättimäistä Yeti-tablettia kiertää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kirjastoissa. Tabletti on lastattu valituilla ohjelmilla, jotka avaavat mahdollisuuden leikkiin ja oppimiseen – kuten monikielisellä kuvakirjapalvelulla Lukulumolla.

Tabletti on kussakin kirjastossa kahden viikon ajan. Tarkista kirjastostasi, milloin varhaiskasvatus- tai kouluryhmäsi voi tulla kuuntelemaan ja lukemaan tarinoita yli 45:llä eri kielellä! Palvelu on suunnattu 0-10-vuotiaille tuleville lukutoukille. Yeti-tabletti aloittaa kiertueensa Mustasaaren kirjastosta.

Yeti-tabletin lähettää matkaan Vaasan kaupunginkirjasto, joka on yksi Suomen yhdeksästä alueellista kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta. Vaasan kaupunginkirjaston toimialueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat.

”Kehittämistehtäväämme kuuluu vastata alueen kirjastojen koulutustarpeisiin ja kehittää kirjastopalveluita. Uudet digitaaliset palvelut ja työkalut ovat usein toiminnan ytimessä. Esimerkkinä näistä on Yeti-tabletti, joka tarjoaa digipalveluita, pelejä, leikkiä ja oppimismahdollisuuksia – ja nyt myös monipuolisia satutuokioita Lukulumon parissa”, kertovat Jimmy Pulli ja Anneli Haapaharju, Vaasan kaupunginkirjaston palvelusuunnittelijat.

”Meistä on tärkeää, että meillä jokaisella on mahdollisuus tutustua kirjoihin, äidinkielestä riippumatta. Lukijaksi tullaan lukemalla ja kuuntelemalla. Astrid Lindgren sanoi kerran, että kun lapset lukevat, he luovat ihmeitä. Toivon, että tämä yhteistyö Vaasan kaupunginkirjaston kanssa luo monia ihmeitä”, sanoo Alexandra Blomberg, Lukulumon myynti- ja markkinointijohtaja.

Vaasan kaupunginkirjaston palvelusuunnittelijat Jimmy Pulli ja Anneli Haapaharju.
Vaasan kaupunginkirjaston palvelusuunnittelijat Jimmy Pulli ja Anneli Haapaharju.

Lukulumo i Yeti-tablet – går på turné på över 50 bibliotek!

Goda nyheter från Österbotten! Under det kommande året åker två gigantiska Yeti-pekplattor runt på biblioteken i Syd-Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Plattan är lastad med utvalda möjligheter till lärande och lek – såsom de digitala bilderbokstjänsterna Lukulumo och Polyglutt.

Plattan kommer vara på varje bibliotek under två veckor. Jobbar du med småbarnspedagogik eller på grundskola? Fråga på ditt närbibliotek när er barngrupp eller klass kan komma och lyssna på berättelser på över 45 olika språk! Tjänsten riktar sig till 0-10-åriga blivande bokmalar. Yeti-tableten påbörjar sin turné på Korsholms bibliotek.

Initiativtagaren till projektet är Vasa stadsbibliotek, som är ett av Finlands nio bibliotek med regional utvecklingsuppgift. Regionen består av landskapen Syd-Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

”Utvecklingsuppgiften tillgodoser bibliotekens utbildningsbehov och utvecklar bibliotekstjänster bland annat genom pilotprojekt som ofta kretsar kring nya digitala tjänster och verktyg. Ett av dessa är Yeti-tableten, som bjuder på både digitaltjänster, spel, lek och lärande – och nu också mångsidiga sagostunder med Lukulumo och Polyglutt”, berättar Jimmy Pulli och Anneli Haapaharju, serviceplanerare på Vasa stadsbibliotek.

”Vi tycker att alla barn ska få möjligheten att bekanta sig med böcker, oavsett modersmål. Man blir en läsare genom att läsa och lyssna på högläsning. Astrid Lindgren sa en gång att barn skapar mirakel när de läser. Jag hoppas på att detta samarbete med Vasa stadsbibliotek skapar mängder av mirakel”, säger Alexandra Blomberg, försäljnings- och marknadsdirektör på ILT Oppiminen, företaget bakom Lukulumo.

Lähde /Källa: https://www.iltoppiminen.fi/uutiset/lukulumo-yeti-tabletti/

KEKSI NIMET Kirjaston pikku roboteille ~ Bibbans små robotar – vad ska de heta?

Ehdota roboteille nimet

Alueemme kirjastot pääsevät pian testaamaan pientä robottiparia Dash & Dot:ia. Olemme hankkineet näitä ohjelmointiin tarkoitettuja pikku robotteja 4 settiä, joten näille vesseleille pitäisi keksiä uudet nimet.

Dash ja Dot roboteille kaivataan niniehdotuksia

Dash, eli se isompi robotti, osaa liikkua ja tehdä paljon hauskoja asioita. Dot, pienempi robotti, ei pysty liikkumaan, mutta osaa tehdä paljon muuta. Roboteissa on sisäänrakennettu kaiutin, ohjattavat ledit, jotka vaihtavat väriä, anturit, jotka saavat robotin väistämään esteitä jne. Lisäksi robotit kommunikoivat keskenään. Robotteja ohjataan mukana tulevan iPadin avulla.

Keräämme nimiehdotuksia maaliskuun aikana kyselyllä :

https://link.webropolsurveys.com/S/C5BBA9ABC1D72171

Robottien varaukset ja kyselyt sähköpostilla sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi ja huhtikuussa laitamme robotit kiertoon alueen kirjastoihin.

Vad ska robotarna heta?

Regionens bibliotek får snart chansen att testa robotarna Dash & Dot. Vi har skaffat 4 par robotar för programmeringsbruk. Nu behöver våra robotar få nya namn.

Dash, den större roboten, kan köra omkring och göra en massa roliga saker. Dot, den mindre roboten kan inte röra på sig men den kan göra mycket annat. Robotarna har inbyggda högtalare, styrbara ledljus som ändrar färg, sensorer som kan få roboten att undvika hinder m.m. Dessutom kommunicerar de båda robotarna med varandra. Robotarna styrs med en tillhörande iPad.

Robotarna Dash och Dot behöver nya namn

Namnförslag tas emot under mars via en enkät: https://link.webropolsurveys.com/S/C5BBA9ABC1D72171

Reserverings önskemål samt förfrågningar kan ni sända per e-post till sari. seitamaa-svenns (at) vasa.fi och i april börjar robotarna fara runt till biblioteken.

 • sähköposti/ e-post sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi
 • puh / tel 040 144 7835

LANU-neuvoston jäsen ~ medlem till barn- och ungdomsrådet

Vaasa on AKE-kirjastona pyytänyt alueen suomenkielisiltä kirjastoilta ehdotuksia lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnallisen neuvoston jäseneksi. Ehdokkaita on saatu kaksi: 

Kati Koivisto Lapuan kirjastosta 

Susanne Mikkola Kaustisen kirjastosta 

Valinta tapahtuu arvonnalla 4.3.2020 Vaasassa järjestettävässä koulutuksessa Muutoskuntoinen kirjasto. 

Kaksikieliset kunnat ilmoittavat BU-gruppenin jäsenen suoraan Lena Sågforsille. 

Vaasa AKE-kirjastona nimeää oman jäsenensä lanu-neuvostoon. 

Kuva Ilkka Vuorinen/kirjastot.fi

I egenskap som AKE-bibliotek bad Vasa regionens finskspråkiga bibliotek ge förslag  på representant till det nationella barn- och ungdomsrådet.  Vi fick in två förslag och kandidaterna är: 

Kati Koivisto från Lappo bibliotek 

Susanne Mikkola från Kaustby bibliotek 

Valet sker via lottdragning 4.3.2020 i Vasa under fortbildningsdagen “Muutoskuntoinen kirjasto”.  

De tvåspråkiga kommunerna meddelar vem som blir medlem i BU-gruppen direkt till Lena Sågfors. 

Vasa utser i egenskap som AKE-bibliotek, en egen representant till barn- och ungdomsrådet. 

AKE TOIMINTA 2019 ~ FJOLÅRET MED AKE

Vaasan kaupunginkirjasto pilotoi viime vuonna uusia palvelumuotoja alueellisessa kehittämistehtävässään

Vaasan kaupunginkirjasto on hoitanut alueellista kehittämistehtävää nyt kaksi vuotta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueella. Toisen vuoden aikana vakiinnutettiin toimintatapoja sekä vastattiin alueen kirjastojen koulutustarpeisiin.

Palvelupäällikkö Marja Mikola kertoo, että alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot määrätään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yleisistä kirjastoista ja kehittämistyön rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjastojen henkilöstöä koulutettiin ja uusia palvelumuotoja pilotoitiin

Mikolan mukaan vuonna 2019 kehittämistehtävässä painotettiin kirjastotilojen ja kokoelmien saavutettavuutta. Pilottikirjastoiksi ilmoittautuivat Kristiinankaupunki, Kokkola, Kauhajoki, Vimpeli, Nurmo ja Vaasan kirjastoista Variska ja Vähäkyrö. Åbo Akademin Experience Lab on tutkinut asiakkaiden käyttäytymistä näissä kirjastoissa palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Kirjastotilojen saavutettavuuden kehittämisessä on hyödynnetty Helsingin kaupunginkirjaston ja arkkitehtitoimisto Teemu Hirvilammin asiantuntemusta.  

Interaktiivinen Taikalattia kiersi alueella yhteensä 35:ssa kirjastossa, missä kävijät saivat ratkoa erilaisia tehtäviä tai pelata jalkapalloa Taikalattian lumoissa. Mysteeripelejä alueen kirjastot halusivat kokeilla erilaisissa tapahtumissa. Pelillisyyttä on hyödynnetty myös kirjastojen tapahtumatuotannon ideoinnin ja toteutuksen tueksi suunniteltuina konkreettisina pelikortteina.

Koulutustilaisuuksia järjestettiin alueella suomeksi ja ruotsiksi 23 ja niihin osallistui 485 kirjastoalan ammattilaista.

–Aiheina koulutuksissa oli muun muassa asiakaspalvelu, englannin kieli ja selkokieli. Uutta puhtia kirjastotyöhön haettiin työpajoilla lisätystä todellisuudesta, pelillistämisestä, 3D-tulostuksesta ja koodauksesta. Koulutuksiin pystyi osallistumaan etänä, jolloin pitkät matkat eivät olleet esteenä osallistumiselle, kertoo Mikola.

Työkierto osaamisen päivittämisen välineenä on mahdollista alueellisessa kehittämisessä. Kokoelmatyöhön ja aineiston kellutukseen keskittynyt toiseen kirjastoon tapahtunut työkiertovierailu toteutui viime vuonna.

Kirjasto kehittää toimintaansa myös erilaisissa hankkeissa

Vaasan kaupunginkirjasto on ollut aktiivinen hankerahoituksen hakija kautta vuosien.

–Kolmen vuoden ajalle sijoittuva Metsähallituksen hallinnoima Lystra-hanke on kuluneena vuonna keskittynyt Merenkurkun maailmaperintöalueen näkyvyyden ja tunnettuuden mahdollistamiseen ja tiedon keruuseen. Hankkeessa kirjasto välittää ja esittää hankekumppaneiden tuottamaa monipuolista aineistoa Merenkurkun maailmanperintöalueesta kaupunkilaisten, matkailijoiden ja tieteentekijöiden käyttöön, toteaa Mikola.

Kirjastolla on ollut useita digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin liittyviä hankkeita sekä tapahtumatuotantoon ja kirjailijavieraisiin liittyvää hanketoimintaa. Lukupulssi /Läspulsen –hankkeessa on edistetty lukutaitoa ja lukemisharrastusta. Pääasiallinen rahoittaja näissä hankkeissa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja antaa: palvelupäällikkö Marja Mikola, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, marja.mikola@vaasa.fi, p. (06) 325 3521.

~~~~~~~ ~~~~

Vasa stadsbibliotek pilottestade i fjol nya serviceformer i sin regionala utvecklingsuppgift

Vasa stadsbibliotek har skött den regionala utvecklingsuppgiften i två år nu i regionen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Under det andra året etablerades verksamhetssätten och tillgodosågs bibliotekens utbildningsbehov.

Servicechef Marja Mikola berättar att de bibliotek som sköter om den regionala utvecklingsuppgiften fastställs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om de allmänna biblioteken och utvecklingsarbetet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Bibliotekens personal utbildades och nya serviceformer pilottestades

Enligt Mikola betonades i utvecklingsuppgiften 2019 tillgängligheten till biblioteksutrymmen och samlingar. Som pilotbibliotek anmälde sig bibliotek i Kristinestad, Karleby, Kauhajoki, Vimpeli samt Nurmo och av Vasas bibliotek anmälde sig Variska och Lillkyro. Åbo Akademis Experience Lab har undersökt kundernas beteende i de här biblioteken ur synvinkeln servicetillgänglighet. Vid utvecklandet av biblioteksutrymmenas tillgänglighet har man dragit nytta av Helsingfors stadsbiblioteks och arkitektbyrå Teemu Hirvilammis sakkunskap. 

Den interaktiva mattan Magic Carpet cirkulerade i regionen i sammanlagt 35 bibliotek, där hänförda besökare fick lösa olika uppgifter eller spela fotboll med hjälp av den magiska mattan. Mysteriespel ville biblioteken i regionen pröva på under olika evenemang. Spelifiering planerad som konkreta spelkort har också utnyttjats som stöd för idéproduktion och genomförande av bibliotekens evenemangsproduktion. 

Utbildning ordnades i regionen på svenska och finska 23 gånger, och i den deltog 485 yrkesverksamma inom biblioteksbranschen.

Teman i utbildningarna var bl.a. kundbetjäning, engelska språket och lättläst språk. På workshopparna försökte man få ny kraft till biblioteksarbetet genom utökad verklighet, spelifiering, 3D-utskrivning och kodning. Man kunde delta i utbildningarna på distans, så långa avstånd var inte ett hinder för deltagandet, berättar Mikola.

Arbetsrotation som medel för uppdatering av kunskaper är möjlig inom regional utveckling. Ett arbetsrotationsbesök till ett annat bibliotek som inriktat sig på samlingsarbete och att ha s.k. flytande material gjordes i fjol.

Biblioteket utvecklar också sin verksamhet i olika projekt

Vasa stadsbibliotek har varit aktiv med att söka projektfinansiering under årens lopp.

–Det treåriga Lystra-projektet som administreras av Forststyrelsen har under det gånga året fokuserat på att öka synligheten och välkändheten vad gäller Kvarkens världsarvsområde samt att samla information. I projektet förmedlar och presenterar biblioteket för stadsborna, turister och forskare det mångsidiga material som projektpartnerna producerat om Kvarkens världsarvsområde, säger Mikola.

Biblioteket har haft ett flertal projekt i anslutning till digitala anläggningar och service samt projektverksamhet som ansluter sig till evenemangsproduktion och författarbesök.  I projektet Lukupulssi / Läspulsen har man främjat läskunnighet och läsintresse. I dessa projekt är den huvudsakliga finansiären Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Ytterligare information ger: servicechef Marja Mikola, Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster, marja.mikola@vasa.fi, tfn (06) 325 3521.

Terveisiä ertestä! ~ hälsningar från erte!

Seinäjoen kaupunginkirjasto on alkanut tammikuun alussa hoitaa lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemista edistävien kirjastopalvelujen erityistehtävää, eli lyhennettynä erte. Tähän liittyen toivomme ehdotuksia jäseniksi kahteen erten neuvostoon: Lanu-neuvostoon sekä ruotsinkieliseen lasten- ja nuorten ryhmään (BU-gruppen) sekä vastaamaan alkukartoitusta koskevaan kyselyyn. Nedan finns texten på svenska.

LANU-NEUVOSTO 

Ake-alueemme suomenkielisten kirjastojen toivotaan nimeävän edustajan perustettavan lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnallisen neuvoston jäseneksi. Jäsenen toivotaan tekevän aktiivista lasten ja nuorten lukemisen edistämistyötä käytännössä.  Ilmoittakaa ehdokkaanne sähköpostilla sari.seitamaa-svenns@vaasa.fi 13.2.2020 mennessä. 

BU-GRUPPEN  

Kaksikieliset kunnat muodostavat ruotsinkielisen lasten ja nuorten lukemista edistävän neuvoston, BU-gruppenin. Fredrika-kirjastot, Anders-kirjastot, Eepos-kirjastot ja Vaasa ilmoittavat kukin oman kaksikielisen ehdokkaansa BU- gruppeniin sähköpostilla lena.sagfors@kronoby.fi 6.3.2020 mennessä.   

KYSELY

Toiminnan alkukartoistusta varten löytyy kysely, johon toivotaan vastauksia kuntien kirjastopalveluista vastaavien henkilöiden näkemyksiä lasten ja nuorten lukemaan edistämisestä. Vastauksianne toivotaan 21.2.2020 mennessä. 

Kyselyyn pääset tästä:

Seinäjoen erte: vasemmalta/ från vänster, Mervi Heikkilä, Anna-Maija Koskimies, Pirjo Humalainen ja Lena Sågfors. Kuva Kirjastot.fi

Lue lisää ertestä: Ylen uutisjuttu 24.1.2020 Lasten ja nuorten lukemiseen keskittyvä yksikkö aloitti, mutta kirjastojen tilanne huolettaa: ”Joissain kunnissa työ alkaa olla mahdotonta”.

Rikssomfattande specialuppgift Seinäjoki stadsbibliotek har sedan början av januari hand om specialuppdraget att främja barns och ungas läsande och läskunnighet, förkortad till erte. Med anledning till detta ber vi er om förslag på medlemmar till två erte råd: Barn -och ungdomsrådet samt till BU-gruppen samt besvara enkäten angående verksamhetens kartläggning.

BARN OCH UNGDOMSRÅDET

Vår Ake-region kommer att representeras av en medlem i det riksomfattande rådet. Rådets medlemmar ska helst vara sådana som vid biblioteken rent praktiskt arbetar med att främja barns och ungas läsande och läskunnighet.  Skicka in era förslag per e-post till sari.seitamaa-svenns@vasa.fi senast 13.2.2020.

BU-GRUPPEN  

De tvåspråkiga kommunerna grundar en svenskspråkig grupp, BU-gruppen, som ska jobba med barns och ungas läsfrämjande. Fredrika-biblioteken, Anders-biblioteken, Eepos-biblioteken samt Vasa meddelar var och en sin representant till gruppen per e-post till lena.sagfors@kronoby.fi  senast 6.3.2020.

ENKÄT OM KARTLÄGGNING

För att kunna betjäna biblioteken så bra som möjligt, behöver erte få kommunernas ansvariga för barn- och ungdomsbibliotekstjänster att delge sina visioner för läsfrämjande verksamheter. Svar önskas före 21.2.2020.  Här hittar du enkäten:

Läs mera om erte i artikeln i biblioteken.fi

Digikoulutukset alkoivat ~ Digifortbildningen har startat

AKE-alueemme digikoulutukset kirjastohenkilöstölle alkoivat.

Digihankkeemme koordinaattori Tanja Markkula on suunnitellut kaikille kirjastoille avoimia digikoulutuksia. Lisäksi Tanja antaa yksilöohjausta kirjastoissa.

Vielä ehtii osallistua vaikkapa virtuaaliselle Digikaffelle: https://www.akepampas.fi/koulutus/digikaffit-digikaffe/

 

Bibliotekspersonalens digifortbildning inom vår AKE-region har startat.

Projektkoordinator Tanja Markkula har planerat digifortbildning, som alla bibliotek är välkomna att delta i. Tanja kommer även att ge personlig handledning på biblioteken.

Ännu hinner du delta på virtuell Digikaffe: https://www.akepampas.fi/koulutus/digikaffit-digikaffe/

#AKEdigi