Slutseminarium för AKEpampas pilotprojekt i service design ons 1.2.2023 kl. 12-16

Zoom

Hur kan man använda service design för att utveckla bibliotekets verksamhet? AKEpampas har under år 2021-2022 haft ett pilotprojekt i service design. Inom projektet har de åtta deltagande biblioteken utvecklat en liten del av sin verksamhet med hjälp av service design. Onsdagen den 1.2.2023 kl. 12-16 ordnas projektets slutseminarium där biblioteken presenterar sina resultat. Det […]

Gratis är gott -webbinarium 2.2 kl. 14-16

Zoom

Under webbinariet kommer du att få konkreta tips om nyare webbresurser och verktyg som är fria att använda. Den här gången bekantar vi oss med verktyg som du kan behöva när du lockar ungdomar till biblioteket. Du kan redan nu på förväg ge önskemål om verktyg som du behöver i ditt arbete så går vi genom dem under […]

Välkommen på webbinariet Digital Trygghet torsdagen 9.2 kl. 10-11

Kirjastokaista – Bibliotekskanalen

I takt med att verksamheter digitaliseras förändras också den digitala tryggheten. Vi lever idag i ett informationssamhälle där information lagras, bearbetas och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Både på vår arbetsplats och i vårt privatliv hanterar vi dagligen stora mängder information. Med internet och sociala medier har vi möjlighet att enkelt kommunicera och umgås […]

Visuell kommunikation – en föreläsningsserie i hur man skapar ett lockande biblioteksrum

Zoom

Tid: 16.2, 14.3 & 18.4 kl. 14.00-15.30 (3 webbinarier) Plats: Zoom Läraren: Susanne Nyholm från Dekonet Anmälan   I föreläsningsserien kommer vi att fundera över vad vi kan lära av den kommersiella sektorn, där kundbeteende och kundnöjdhet har studerats mycket? Under föreläsningstillfällena granskar vi olika metoder från både kommersiella sektorn och bibliotek. Du kan delta […]

Bli kompetent Erätauko-facilitator på svenska!

Zoom

Enligt bibliotekslagen hör det till allmänna bibliotekens uppgifter att främja en samhällelig och kulturell dialog. I flera projekt och vid olika tillfällen som ordnats på bibliotek har man funnit att Erätauko-, på svenska Dialogpaus -metoden, är ett ypperligt redskap för detta. Dialogpaus-metoden är även bra för att facilitera personalmöten, kundpaneler, bokklubbsmöten och andra möten på biblioteket. […]