Home Koulutus Verkkokoulutuskysely / Frågeformulär om fortbildningstema

Verkkokoulutuskysely / Frågeformulär om fortbildningstema

47
0

Kyselyllä haluamme kartoittaa, mistä aiheesta haluaisit verkkokoulutusta ensi vuonna, vastaa ja voita!


Kirjastojen yhteiseen verkko-oppimisalustaan Liboppiin, Liboppi.fi, tuotetaan ensi vuodelle kaikille kirjastolaisille yhteinen oppimiskokonaisuus. Tavoitteena on, että kaikki kirjastoissa työskentelevät suorittavat kyseisen verkkokurssin ensi vuoden aikana. Verkkokurssin aiheeseen voi jokainen kirjastossa työskentelevä olla mukana vaikuttamassa!

Äänestä oma suosikkisi: https://webropol.com/s/liboppi

Eniten ääniä saanut aihe valitaan yhteiseksi ensi vuoden oppimiskokonaisuudeksi. Äänestys toteutetaan kaikilla AKE- alueilla (alueellinen kehittämistehtävä) samaan aikaan ja palkinnot jaetaan alueellisesti. Kyselyn järjestää ja vastaukset käsittelee Liboppi-toimituskunta.

Äänestysaika on 15.6. – 31.8.

KIITOS!

neliapila

Med frågeformuläret vill vi kartlägga det tema som önskas för nästa årets nätbaserad fortbildning, svara och vinn!


 
Vi kommer nästa år att producera en gemensam inlärningshelhet för alla biblioteksanställda på bibliotekens gemensamma inlärningsplattform Liboppi, Liboppi.fi. Målet är att alla som arbetar i bibliotek utför webbkursen under nästa år. Var och en som jobbar på biblioteken kan nu vara med och påverka webbkursens tema.

Rösta på ditt eget favorittema: https://webropol.com/s/liboppi

Det tema som fått mest röster väljs till gemensam inlärningshelhet för nästa år. Omröstningen genomförs på alla ÅKE (regionala utvecklingsuppdrag)-områden samtidigt och priserna delas ut regionalt. Redaktionskommittén för Liboppi ordnar enkäten och går igenom svaren.

Röstningstidenär 15.6-31.8. 

TACK!