Månadsbrev för mars

Årets andra utbildning om bemötande av barn och ungdomar börjar i mars. Utbildningarna baserar sig på ART-metoden och ordnas på nätet på i en finsk och en svensk grupp. Den sista delen av ledarskapsutbildningen Osaamisen johtaminen ordnades i samarbete med Regionförvaltningsverket i februari. Det var trevligt att direktörerna i området deltog aktivt och uppskattade utbildningen.…

Lukemisen edistäminen podcast

Du kan hitta podden här https://open.spotify.com/show/6uA8MjJloMa8UzP42begbZ Äänitteen kesto: 34 min Litterointimerkinnät Haastattelija: Haastattelija Sini Helminen: Minna Mohr: Vastaaja Vastaaja     sa- sana jää kesken (sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja (-)                          sana, josta ei ole saatu selvää (–) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää     , . ? :…

Månadsbrev för februari

Årets första utbildning handlade om problemsituationer vid bemötandet av ungdomar. Utbildningen hade beställts från tjänsten Mielenrauha och hölls av specialklassläraren Mika Vesala. Antalet deltagare var stort och temat behandlades ur många synvinklar. Seniorgruppernas digitaliseringstema inleddes i Seniliinit med besök av Nina Saarinen och Sirpa Hirvonen från Helsinkimissios projekt för digitalt stöd i hemmet och på…

Tapahtumatuotanto kirjastoissa

Du kan lyssna podden här Tapahtumatuotanto kirjastoissa podcast Äänitteen kesto: 29 min Litterointimerkinnät Annika Ilmola: Haastattelija Max Bäckman: Vastaaja     sa- sana jää kesken (sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja (-)                                  sana, josta ei ole saatu selvää (–) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää     , . ? :…

Månadsbrev för januari

År 2024 börjar med ett aktuellt, men också lite tungt ämne. Eftersom årets tema är Ungdomar och utmanande möten på biblioteket, kommer vår utbildningsserie att fokusera på ungdomar och besvärliga situationer. Musikteamet valde Digitalisering som tema för 2024 och planerade verksamheten på konkret nivå utifrån temat. På träffen diskuterade teamet också Teostos avgifter för nättillstånd…

Månadsbrev för december

För oss på AKEpampas har slutet av året handlat om att planera nästa år och ordna utbildningar. Vi samlas för hela områdets gemensamma Virtuella glöggmorgon 7.12.2023 kl. 9–10. Kom med och ta del av vår verksamhetsplan för nästa år samt berätta om ditt eget biblioteks händelser under det gångna året. På musikteamets träff i november…

Vaikeiden tilanteiden purku

Du kan lyssna podden här: vaikeiden tilanteiden purku podcast-WF  Äänitteen kesto: 28 min  Litterointimerkinnät  Haastattelija:  Haastattelija  Vastaaja:  Merja Lahti      sa-  sana jää kesken  (sana)  epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja  (-)  sana, josta ei ole saatu selvää  (–)  useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää  [tauko 10 s]  vähintään 10 sekunnin…

Sinneslåda

Sinneslådan, som kan lånas, är avsedd som stöd för seniorarbetet på biblioteket. Sinneslådorna innehåller bland annat bilder, dofter, berättelser, ljud och taktilt material från naturen. Syftet med sinneslådan är att stimulera till diskussion om minnen och berättelser.