EASY TO READ ENGLISH

EASY TO READ ENGLISH

-koulutuspäiväsarja Seinäjoella ja Vaasassa (2pv + etätehtävät)

 

Paikka:

Seinäjoen kaupunginkirjasto, Jaaksi -sali: 11.3. ja 20.5. klo 9.30-16.00

Vaasan kaupunginkirjasto, Essee -ryhmätila: 5.4. ja 21.5. klo 9.30-16.00

 

Write your text leaflets and online information in Easy-to-Read English! Saavutettavuusdirektiivin voimaantulo vaikuttaa myös englanninkieliseen palveluun sekä esitteiden tekoon yms. Kahden päivän koulutuksessa perehdytään englanninkieliseen selkokielen kirjoitusprosessiin ja –ohjeisiin, jotka poikkeavat hivenen suomen- ja ruotsinkielestä. Koulutuspäivien välissä on muutama etätehtävä, jotka tukevat oppimista. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivien aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta. Kirjoitusharjoituksia varten tarvitaan oma tietokone tai tablettilaite.

 

Päivän ohjelma:

Klo  9.30  Aamukahvit ja esittäytyminen

Klo  9.45  Teoriaa ja kirjoitusharjoituksia

Klo 12.00 Lounastauko

Klo 13.00 Kirjoitusharjoituksia

Klo 14.15 Iltapäiväkahvi

Klo 14.30 Palaute harjoituksista ja tekstien muokkausta yhdessä

Klo 15.30 Yhteenveto ja etätehtävien jako

Klo 16.00 Päivän lopetus

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/373A9BCFE99FB16F

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on Seinäjoelle 4.3.2019 ja Vaasaan 29.3.2019.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

Tervetuloa! 

 

typewriter-584696_1920

 

EASY TO READ ENGLISH

-fortbildningsdagarna i Seinäjoki och Vasa (2 närstudiedagar + hemuppgifter)

 

Plats:

Stadsbibliotek i Seinäjoki, Jaaksi-sal: 11.3 och 20.5 kl. 9.30-16.00

Stadsbibliotek i Vasa, Essä -rummet: 5.4 och 21.5 kl. 9.30-16.00

 

Write your text leaflets and online information in Easy-to-Read English!

EU:s tillgänglighetsdirektiv påverkar också till de tjänster biblioteket erbjuder på engelska. På kursen går vi igenom grunderna för vad du kan tänka på för att göra din engelsktext lättare att förstå för den engelska Easy-to-Read texten skiljer sig något från finska och svenska. Vi bekantar oss också med riktlinjer för layout och bilder i lättläst material. Mellan närstudiedagarna övar vi på att bearbeta texter till lättläst. Hemuppgifterna går främst ut på att ändra texter som finns i vår vardag, t.ex. att uppdatera webbsidor, göra infoblad och ändra bibliotekets regler och anvisningar. Skrivövningar ingår också under kursdagarna, så ta gärna med dig en dator eller pekplatta.

 

OBS! Föreläsaren pratar finska men han förstår svenska så att du kan använda ditt eget språk när du frågar något samt det är också möjligt att få presentationsmaterialet på svenska.

 

Dagens program:

Kl.   9.30 Morgonkaffe och presentation

Kl.   9.45 Teori och skrivövningar

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Skrivövningarna fortsätter

Kl. 14.15 Kaffepaus

Kl. 14.30 Feedback om övningarna

Kl. 15.30 Sammanfattning av dagen och presentation av hemuppgift

Kl. 16.00 Kursdagen avslutas

 

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/373A9BCFE99FB16F

Det sista officiella anmälningsdatumet är till Seinäjoki den 4.3.2019 och Vasa den 29.3.2019.

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen!