HENKILÖKUNNAN KIELIKOULUTUKSET / PERSONALENS SPRÅKKURSER

HENKILÖKUNNAN KIELIKOULUTUKSET

Vahvista puhetaitojasi ja kysy samalla kaikki ne mieltäsi askarruttavat kysymykset kirjastoalan englannin, saksan ja ranskan kielen sanastosta. Harjoittelemme mm. käytännön lausumisohjeita ja käymme läpi kirjaston normaaleja asiakaspalvelutilanteita sekä harjoittelemme tarvittavaa kirjastosanastoa arkitilanteisiin. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

VERKKOKURSSIT

Englanti:

ke 22.4.2020 klo 12-13

ti 19.5.2020 klo 12-13

Ilmoittautuminen: https://webropol.com/ep/ks

Tervetuloa!

PERSONALENS SPRÅKKURSER

Dina språkfärdigheter stärks och  samtidigt har du chansen att ställa alla dina frågor om engelskt, tyskt och franskt ordförråd i biblioteksomgivningen. Vi övar bl.a. praktiska instruktioner för uttal  och vi går igenom bibliotekets normala kundbetjäningssituationer och övar på biblioteksordförrådet som behövs i de vardagliga situationerna. Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna.

NÄTKURSER

Engelska:

ons 22.4.2020 kl. 12-13

ti 19.5.2020 kl. 12-13

Anmälning: https://webropol.com/ep/ks

Välkommen!