HENKILÖKUNNAN KIELIKOULUTUKSET / PERSONALENS SPRÅKKURSER

HENKILÖKUNNAN KIELIKOULUTUKSET

Vahvista puhetaitojasi ja kysy samalla kaikki ne mieltäsi askarruttavat kysymykset kirjastoalan englannin, saksan ja ranskan kielen sanastosta. Harjoittelemme mm. käytännön lausumisohjeita ja käymme läpi kirjaston normaaleja asiakaspalvelutilanteita sekä harjoittelemme tarvittavaa kirjastosanastoa arkitilanteisiin.

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Verkkokurssit ilmoittautuminen: https://bit.ly/31EKWNe

Englanti:

to 17.10.2019 klo 13-15

Saksa:

ma 28.10.2019 klo 9-12

Ranska:

ma 4.11.2019 klo 9-12

 

Englanninkielen jatkokoulutus ilmoittautuminen: https://bit.ly/2FgltQE

ma 25.11.2019 klo 13-16

Kokkolan kaupunginkirjasto, Hongell-sali

ti 26.11.2019 klo 9.30-15

Vaasan kaupunginkirjasto, Essee-huone

 

PERSONALENS SPRÅKKURSER

Dina språkfärdigheter stärks och  samtidigt har du chansen att ställa alla dina frågor om engelskt, tyskt och franskt ordförråd i biblioteksomgivningen. Vi övar bl.a. praktiska instruktioner för uttal  och vi går igenom bibliotekets normala kundbetjäningssituationer och övar på biblioteksordförrådet som behövs i de vardagliga situationerna.

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Nätkurser anmälning: https://bit.ly/31EKWNe

Engelska:

to 17.10.2019 kl. 13-15

Tyska:

må 28.10.2019 kl. 9-12

Franska:

må 4.11.2019 kl. 9-12

 

Fortsättningskurs i engelska anmälning: https://bit.ly/2FgltQE

må 25.11.2019 kl. 13-16

Karleby stadsbibliotek, Hongell-sal

ti 26.11.2019 kl. 9.30-15

Vasa stadsbibliotek, Essä-rum

 

enkku