Kommunikativ tillgänglighet i bibliotek

KOMMUNIKATIV TILLGÄNGLIGHET I BIBLIOTEK

27.4.2020 kl. 10-15

Behöver ni bli bättre på kommunikativ tillgänglighet på ert bibliotek. Då är detta workshopen för dig. Under dagen går vi igenom praktiska tips för hur ni kan skapa en mer kommunikativ miljö på ert bibliotek och vilka digitala verktyg ni kan använda till det. Vi har även tid att skapa eget material. Vi kommer att göra en tavla där orden presenteras med hjälp av bilder för en specifik aktivitet eller situation, t.ex. hur man lånar, använder kopieringsmaskin och dator eller spel. De lämpar sig som medel för kommunikation i situationer där man klarar sig med ett begränsat ordförråd. Med bilder t.ex. av instruktioner och regler kan man underlätta förståelsen. Kommunikationstavlans vokabulär är ofta uppbyggd så att berättandet sker med hjälp av nyckelord istället för med hela meningar. Med hjälp av nyckelord uttrycker man de orden i meddelandet som är betydelsebärande för innehållet.

Workshopen ordnas nu som online kurs via Zoom. Kontakta oss ifall ni har frågor!

Lärare: Siv-Britt Häggman och Annika Nyman från Folkhälsan, Sakkunniga inom AKK

Anmäl dig senast 20.4.2020 till: https://webropol.com/ep/kommunikation

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

VÄLKOMMEN!