bild av en skolbuss och elever

Läsväskan 21.1 kl. 14-16

Kom på en intressant fortbildningseftermiddag!

Tid: torsdag 21.1.2021 kl. 14-16

Plats: Zoom

Lärare: Jolanda Raitio

Anmälan: https://webropol.com/ep/lasvaskan

Nu kan du som bibliotekarie skapa en egen profil i Läsväskan samt delta i en gratis fortbildning kring lärmiljön.

För tre år sedan startade Läsväskan som ett projekt för skolorna i Pargas – nu blir den verklighet i hela Svenskfinland. Läsväskan är en digital lärmiljö som samlar läsundervisning och läsglädje under ett och samma tak, och nu har den kommit till flera kommuner i Svenskfinland.

Den här hösten kommer skolorna i bland annat flera österbottniska kommuner att börja använda Läsväskan. Det här betyder att alla elever och lärare i kommunen har ett eget konto i Läsväskan och kommer att kunna ta del av det innehåll som finns där. Utöver elevens egen profilsida med logg över den egna läshistorian, innehåller Läsväskan bland annat elevernas bokomdömen samt boktips inom olika genrer. Under läsåret kommer det att komma flera nya funktioner till lärmiljön.

Som bibliotekarie har du rätt till en egen Läsväska om skolorna i din kommun använder Läsväskan. Det här förutsätter att du har ett Google for education- eller ett Office 365-konto, som du har fått av din arbetsgivare. Om du inte har det, uppmuntrar vi dig att ta kontakt med IT-enheten vid kommunen för att få ett sådant. Med den e-postadressen kan du automatiskt logga in i Läsväskan och skapa ditt eget konto. Det här gör du via adressen lasvaskan.fi. Registrera dig som lärare. På webbplatsen lasvaskan.fi kan du se vilka kommuner som tagit i bruk Läsväskan.

Som bibliotekarie kan du i Läsväskan få en inblick i hur skolorna i din kommun jobbar med läsning och litteratur. Tillsammans med lärarna får ni gärna hitta på sätt att samarbeta kring Läsväskan. Ni får också gärna synliggöra Läsväskan i biblioteksrummet för att visa att ni är en del av den. Att fråga eleverna om deras boklistor, deras  läsfeber eller vilken läsarnivå de nått, kan öppna upp för fina samtal om läsning eller litteratur.

En av grundtankarna bakom Läsväskan har varit att samla alla personer kring det läsande barnet på ett och samma ställe. Som bibliotekarie har du en viktig roll för det läsande barnet och den läsande familjen. Vi önskar att Läsväskan ska vara till glädje för såväl bibliotekarier, lärare, elever och familjer i din kommun.

Vi i teamet kring Läsväskan bjuder in dig som bibliotekarie att delta i en fortbildning kring Läsväskan, där vi presenterar lärmiljön och diskuterar kring hur den kan användas ur ett biblioteksperspektiv.

Välkommen med!