Let’s Speak English 12.3.2019

Tule kohentamaan englannin kielen taitojasi 12.3. klo 9.30-15.00

 

Paikka: Kokkolan kaupunginkirjaston Hongell-sali

 

Vinkkejä, harjoittelua, rohkeutta asiakaspalveluun sekä kertaamme vähän myös kielioppia.

 

Koulutus on tarkoitettu niin vasta-alkajille kuin myös jo vähän pidemmälle ehtineille. Käymme läpi kirjaston normaaleja asiakaspalvelutilanteita sekä harjoittelemme tarvittavaa sanastoa arkitilanteisiin. Koulutuspäivän aikana käymme läpi mm. osallistujien omat toiveet ja kohdatut ongelmatilanteet.

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/943E38A7B1BC01BB

Ilmoittaudu viimeistään 5.3.2019.

 

Let’s Speak English -koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta sekä on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

Tervetuloa!

 

enkku

 

Kom och förbättra dina färdigheter i engelska den 12.3 kl. 9.30-15.00

 

Plats: Stadsbiblioteket i Karleby, Hongell-sal

 

Tips, träning och mod till kundbetjäningen samt vi tränar också lite grammatik.

 

Utbildningen är avsedd för nybörjare såväl som för dem som har litet mera kunskaper. Vi går igenom bibliotekets normala kundbetjäningssituationer och övar på ordförrådet som behövs i de vardagliga situationerna. Under träningsdagen går vi också igenom t.ex. deltagarnas egna önskemål och problem som har uppkommit i olika situationer.

 

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/943E38A7B1BC01BB

Sista anmälningsdag den 5.3.2019.

 

Let’s Speak English –fortbildningsdagen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen!