Litteratursamtal i molnet – inspirationsdag om bokcirklar i digital form 27.3, kl. 9–15

Litteratursamtal i molnet – inspirationsdag om bokcirklar i digital form onsdag 27 mars 2019, kl. 9–15

 

Vasa stadsbibliotek (biblioteksmuseet), Biblioteksgatan 13, Vasa (ingång från Rådhusgatan)

 

 Program:

Bokcirklar i rymden och på plats – skillnader och likheter /Moa Andersson & Sofia Olausson

Hur cirklar man online? Är det någon skillnad mot att driva fysiska cirklar, och i så fall vilka? Vad finns det för fördelar och nackdelar? Vi pratar cirklar, högt och lågt och exemplifierar med olika typer av cirklar och olika förslag på samarbeten man kan ha. Moa Andersson och Sofia Olausson är bibliotekarier som jobbar på folkbibliotek i Göteborg. Moa jobbar på Frölunda Kulturhus och Sofia på Göteborgs stadsbibliotek. De har flera års erfarenhet av digitaltalt läsfrämjande arbete och av att driva både digitala och fysiska bokcirklar. Både Moa och Sofia är redaktörer för bokcirklar.se, som är Sveriges största digitala plattform för bokcirklar.

 

Digital bokcirkel – erfarenheter från Järfälla /Linnéa Forslund

Om hur Järfälla bibliotek arbetar med digitalt läsfrämjande och digitala bokcirklar. Linnéa berättar om erfarenheter som gjorts under vägen och ger exempel på praktiska tillvägagångssätt. Lärdomar av succé och misslyckanden. Linnéa Forslund, bibliotekarie på Järfälla bibliotek i Stockholms län. Har under sina nio år i branschen till största delen arbetat med läsfrämjande för vuxna. Arbetar för närvarande även med digitalt läsfrämjande via digital bokcirkel och sociala medier.

 

Digitala bokcirklar inom undervisningen /Jenny Edvardsson

Vad är en digital bokcirkel? Hur kan man arbeta med digitala bokcirklar i undervisningen? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna? I denna föreläsning besvarar Jenny Edvardsson dessa frågor. Hon delar med sig av sina erfarenheter av digitala bokcirklar i undervisningen. Jenny Edvardsson arbetar som förstelärare i svenska, språkutveckling och digital teknik på Wendesgymnasiet i Kristianstads kommun. Hon har vid flertalet tillfällen prisats för sitt arbete med elever på yrkesprogram. År 2017 tilldelades hon både Tal- och språkpriset och Svenska Akademiens svensklärarpris. Jenny har skrivit flera böcker bland annat ”Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning” (2016) och ”Digitalisering, literacy och multimodalitet” (2018). På bloggen ”Jenny på Wendes” delar hon med sig av sin undervisning. På Facebook driver hon Den digitala bokcirkeln.

 

Inspirationsdagen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader. Arrangörerna bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. Lunch på egen bekostnad.

 

Anmälan senast onsdag 20 mars: www.sfv.fi/evenemang

 

VÄLKOMMEN!

 

phone-1052023_960_720