Tillgänglighet på webben och sociala medier –webbinarium på onsdagen den 24.3 kl. 14-16

Digital delaktighet har blivit ett allt viktigare begrepp och avser möjligheten för alla att vara med i det digitala samhället. I detta spelar användbarhet och tillgänglighet en betydande roll. Tillgänglighetsdirektivet ställer krav på bland annat digitala tjänster, webbmaterial och innehåll som publiceras på sociala media.  Ju tillgängligare material och lösningar vi kan erbjuda, desto fler kommer att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Tillgängliga onlinetjänster gynnar dessutom alla, eftersom de i allmänhet är lättare för alla att använda och förstå.

I det här webbinariet diskuterar vi tillgänglighet ur olika perspektiv och bekantar oss med lösningar för att göra material (t.ex. bilder, video, PDF, ljud) mer tillgängligt.

Delta: https://us02web.zoom.us/j/87522335926

Lärare: Linda Mannila, som arbetar som utbildare, forskare och entreprenör på Digismart. Hon har också grundat Make It Finland, vars uppgift är att möjliggöra digital utbildning.

Utbildningen är kompletterande fortbildning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna. Ange gärna ditt fulla namn (förnamn och efternamn) när du loggar in dig på webbinariet.

VÄLKOMMEN!