Finlandssvenska biblioteksdagarna i Mariehamn

Finlandssvenska biblioteksdagarna ordnades 15-17.5 i Mariehamn, med temat Demokrati och gemenskap. Vi var fyra personer som deltog från Korsholms bibliotek. Under dagarna fick vi ta del av bland annat föreläsningar om människomöten och samexistens på bibliotek, beredskap samt kulturens roll inom (högskole)utbildning. Vi deltog även i workshopar kring shared reading och beredskap, och författarna Jolin Slotte och Karin Erlandsson diskuterade kring att skriva lättläst. Under dagarna ordnades också flera biblioteksbesök: rundvandring på stadsbiblioteket i Mariehamn, och besök till Jomala bibliotek och Ytternäs skolbibliotek. Resans kulinariska höjdpunkt var middagen vid Smakbyn, där Michael Björklund berättade om insikter han fått från sitt yrkesliv.

I biblioteksdagarnas program fanns flera programpunkter som är värda att lyfta upp. Några av oss prövade på shared reading tillsammans med en utbildad ledare. Att tillsammans fundera på innehållet i en text var ett nytt intressant sätt att diskutera vad man läst. Tommi Laitios presentation om samexistens gav en bättre förståelse för hur man kan tänka kring olika användargrupper och deras olika, ibland motstridiga, förväntningar och behov. Diskussionen om att skriva lättläst påminde om vikten av tillgängliga medier för att alla ska kunna ta till sig information och litteratur, oberoende av begränsningar. Under biblioteksbesöken fick vi dels ta del av olika sätt att jobba med läsning och dels inspireras av de olika biblioteksutrymmena.

Dagarnas mångsidiga program gav oss många nya idéer att ta med hem till våra egna bibliotek. Det var också roligt och givande att få umgås med kollegor från andra bibliotek runtom i landet, och vi besöker gärna både Mariehamn och Finlandssvenska biblioteksdagarna igen!

Tina Back, Emilia Lall, Mikaela Lövdahl, Tove Miekk-oja