Funktionärsutbyte vid Karleby stadsbibliotek 20–22.2.2024

Deltagare: Leena Kristola (biblioteksfunktionär vid Nurmo bibliotek, Seinäjoki)

Kontaktpersoner i Karleby: Susann Forsberg (biblioteksdirektör) och bibliotekarie Heidi Tuikka

Egna chefer: Mia Penttala-Salli (närservicedirektör) och Noora Vuorenmaa (ansvarig bibliotekare i Nurmo)

Jag togs emot väl i Karleby. Vi gick först på en allmän introduktionsrunda i biblioteksbyggnaden. I tre dagar fick jag bekanta mig mångsidigt med olika avdelningar. Jag diskuterade med medarbetare på avdelningarna och fick en allmän uppfattning om verksamheten och kunde jämföra den med vår verksamhet i Seinäjoki. Jag läste också användarreglerna och ögnade igenom verksamhetsberättelsen för 2022. Jag fick många goda tips för mitt eget arbete. Genast när jag kom tillbaka fick jag dela med mig av mina erfarenheter på ett möte med mina kolleger och jag laddade upp mina anteckningar på den gemensamma R-stationen så att de är tillgängliga för alla.

Det mest givande för mig själv var nog att diskutera med Kristiina som ansvarade för hembibliotekstjänsten. Hon presenterade sitt arbete och jag berättade om mina idéer med berättelsestunder för minnessjuka och stimulanskassar till vårdarna vid vårdhem. Vi diskuterade lämpliga, tillräckligt tunna boknyheter som intresserar äldre. Tack vare Kristiina fick jag ihop en lång lista över lämpliga verk för boktips för seniorer. Jag fick samtidigt bläddra i både nya och äldre verk som reserverats för klienter inom hemtjänsten. Det var också bra att få uppdatera mig om vilka böcker som har utkommit i år och i fjol och som äldre personer kan fråga efter mellan hyllorna. Vad gäller arbetshälsa var det också viktigt för mig att få testa en rullmus, att lära mig mer om arbetsskor och att diskutera arbetsförmåga och tidig rehabilitering.

På den svenska sidan tog jag med mig idén om en ny slags bokcirkel; jag har funderat på att starta en bokcirkel utanför arbetstid här på biblioteket.

Att åka med i bokbussen ett par timmar var helt nytt för mig och därför intressant.

Den här typen av ”utbildningsperiod” var mycket givande, nu när man har fått sitta och stirra på webbinarier till lust och leda. Jag tog bilder med mobilen på huvudbiblioteket: användningen av vagnarna för returnerade böcker, nya exponeringshyllor, den förnyade barnavdelningen, äppelhyllorna för specialbarn, boktipsställningen ”Personalens rekommendationer – rekommendera du också” osv. Jag tackade biblioteket med en blomma och ett kort där jag uppmuntrade andra att pröva på Vasa AKE:s funktionärsutbyte.

Jag övernattade på hotell Seurahuone, som ligger på promenadavstånd från huvudbiblioteket. Det var lätt att ta tåget till Karleby för huvudbiblioteket ligger nära järnvägsstationen.

Funktionärsutbytet var till nytta även för Karleby bibliotek; de tackade mig för att jag hade gett dem olika tips. Det var också viktigt att funktionärsutbytet blev bekant för lite flera. Det var flera biblioteksfunktionärer som blev intresserade av att åka på utbyte, så flera ansökningar kan vara på väg.