Månadsbrev för april

I år inleds morgonkaffeträffar (Teams) för direktörerna i vårt AKE-område. Syftet med dem är att utbyta tankar kring olika teman och få kamratstöd i det egna arbetet. På träffarna hålls alltid ett inledningsanförande om något tema, varefter det finns tid för gemensam diskussion. Den första träffen hålls torsdagen den 7 mars kl. 9–10. Temat är Ertes nya broschyr om ungdomar på biblioteket för personer som inte vanligen arbetar bland unga. Temat introduceras av Mervi Heikkilä från Erte.

Musikteamet fick besök av Juhani Koivisto från huvudbiblioteket Metso i Tammerfors. Han berättar om urvals- och samlingsarbetet på musikavdelningen under streamingtjänsternas tidsperiod. I april samlas musikteamet på huvudbiblioteket i Seinäjoki för sin första fysiska träff. Dagen består av gemensamt idéarbete och verkstäder.

Under Seniorpampas sista träff under våren berättade Tiina Kallio om det mångsidiga seniorarbetet på biblioteket i Salla och om dess utmaningar i glest bebodda trakter.

På Seniliinits sista träff under våren berättade Henna Ruuskanen från biblioteket i Tervo om vilket slags digihandledning som behövs på en liten ort med åldrande befolkning och om hur ett litet bibliotek kan erbjuda sina kunder regelbunden, djupgående vägledning.

I april besöker AKEpampas Rovaniemi och AKE:s koordinatordagar, som samlar AKE-, VAKE- och Erte-folk från hela Finland. I Rovaniemi bekantar vi oss med de andra AKE-områdenas verksamhetsmodeller och planerar verksamheten tillsammans.

Vårens första biblioteksbesök startar i april på följande orter: Larsmo, Kronoby, Toholampi, Halso, Kelviå, Lochteå, Kaustby, Vetil, Vindala och Perho.

Inom ÅKE planerades vårens webbinarier och höstens program inom olika delar av ÅKE-området. Teman var bl.a. delaktigheten på biblioteken, hur den syns och hur den göras mångsidigare.

På Liboppi-redaktionens möte noterade man att det är stor efterfrågan på instruktionsvideor och att de gamla fortfarande används mycket. Antalet registrerade användare har stigit med 500 nya användarnamn på ett år. Erte publicerar snart en tredelad ABC-handbok om läsfrämjande. Det nationella E-bibliotekets utbildningar hittar du här. Du kan lyssna på de nyaste avsnitten av podcasten Pinnalla/Flytande här .