Månadsbrev för februari

Årets första utbildning handlade om problemsituationer vid bemötandet av ungdomar. Utbildningen hade beställts från tjänsten Mielenrauha och hölls av specialklassläraren Mika Vesala. Antalet deltagare var stort och temat behandlades ur många synvinklar.

Seniorgruppernas digitaliseringstema inleddes i Seniliinit med besök av Nina Saarinen och Sirpa Hirvonen från Helsinkimissios projekt för digitalt stöd i hemmet och på distans. I Senior Pampas presenterade Cecilia Parkert det svenska projektet DigiSen. Musikteamet önskade en artist för en turné på biblioteken i olika regioner 2024. Eftersom årets tema är digitalisering inom musiken, försöker man hitta en artist som skapar elektronisk musik. På träffen i januari fick musikteamet höra biblioteksfunktionären Niko Jylhä från Åggelby bibliotek berätta om sina erfarenheter av att ordna låtverkstäder för förskolebarn.

Den sista utbildningsdagen i ledarskapsutbildningen Osaamisen johtaminen ordnas den 13 februari. Utbildningen började på chefsdagen och är avsedd för direktörer. Om temat intresserar men du inte hann delta i de två första delarna går det ändå bra att delta i den sista, för utbildningsdagarna är fristående.

I januari publicerades ett podcast-avsnitt med tips om evenemangsproduktion på biblioteken. I februariavsnittet talar Sini Helminen och Minna Mohr om läsfrämjande bland ungdomar och mångspråkiga personer. Du kan lyssna på podcasterna här.

I år börjar vi föra närmare statistik om vår verksamhet, så vi övergår till en Forms-mall för anmälning till utbildningar och evenemang samt för responsblanketterna. Forms fungerar utmärkt för alla de här verksamhetsformerna, så vi behöver inte sprida ut formulären på flera olika plattformar och får ett tydligt statistikmaterial via Forms-appen.

Sedan årsskiftet finns det en digital bokningskalender för lånematerial på vår webbplats och fungerar i realtid. Tack vare den blir det lättare för biblioteken i regionen att göra bokningar på egen hand.

AKEpampas logo ser i fortsättningen ut så här