Månadsbrev för mars

Årets andra utbildning om bemötande av barn och ungdomar börjar i mars. Utbildningarna baserar sig på ART-metoden och ordnas på nätet på i en finsk och en svensk grupp.

Den sista delen av ledarskapsutbildningen Osaamisen johtaminen ordnades i samarbete med Regionförvaltningsverket i februari. Det var trevligt att direktörerna i området deltog aktivt och uppskattade utbildningen. I mars ordnas vårt första Morgonkaffe för direktörer. Initiativet till det togs under direktörsdagarna och på den första träffen får vi besök av Mervi Heikkilä från Erte, som berättar om Ertes handbok om bemötande av unga för personer som inte arbetar aktivt med ungdomar.

Musikteamet besöktes i februari av hjärnforskaren professor Seppo Soinila, som berättade om musikens inverkan på människans hjärna.

På Seniliinits träff i mars får vi höra bibliotekarien Henna Ruuskanen från kommunbiblioteket i Tervo berätta om sina arbetsdagar med regelbunden digihandledning för äldre. Under Seniorpampas träff i mars kommer Tiina Kallio från biblioteket i Salla att berätta om seniorarbetet i Lappland.

Digitaliseringsgruppen preciserar sin plan för året och diskuterar potentiella gäster som kan ge goda praktiska tips om hur vi ska övervinna de utmaningar som digitaliseringen för med sig.

Via funktionärsutbyte kan man lära sig något nytt eller sprida sin egen kunskap till ett annat bibliotek. Utbytena har kommit i gång igen efter pandemin och det första utbytet gjordes i februari från Seinäjoki till Karleby.

Från AKE-områdenas, VAKE:s och Ertes träff i februari minns vi särskilt NPF-lådan från AKE i Kuopio. NPF-lådan innehåller olika hjälpmedel som stöder koncentrationen och tidshanteringen, och syftet med den är att introducera temat för bibliotekspersonalen. I Kuopioregionen syns NPF-temat också i bibliotekets NPF-hörna. Du kan läsa mer här (på finska).

Barnbiblioteksarbetets dag firas igen på våren. Kom med till Jakobstad den 12 april! Enligt regionens önskemål är programmet tvåspråkigt och dagens tema är mångspråkighet. De nyaste Podcast-avsnitten kan du lyssna på här.