Månadsbrev

Efter att ha besökt de trevliga biblioteken under våren och försommaren, har sommaren varit full av liv på AKEpampas. Nya utbildningar har planerats, gruppmöten och nytt cirkulationsmaterial har utarbetats. Efter sommarens planering och förberedelser börjar hösten snabbt och fortsätter med biblioteksträffar.

I augusti deltog AKEpampas med Kuopio AKE i IFLA, där vi fick internationell synlighet och kunde nätverka med bibliotek i andra länder.

Utöver de gamla välbekanta Lanukas, Barn pampas, Seniliinins och Senior pampas, startar även digitala, invandrare och musikgrupper under hösten. I de digitala grupperna sätter vi oss in i den digitala utvecklingen av biblioteksarbetet, i musikgrupperna börjar vi utveckla framtidens musikbiblioteksarbete för att möta kundernas behov.

Mitt i allt detta brådska har vi även förnyat vår hemsida, idag finns vi inte bara på Facebook och Instagram utan även på linkedin, genom dessa kanaler kan du se kommande utbildningar och följa våra nyheter.

Utifrån enkäten som skickades i slutet av sommaren kartlades höstens studieresemål och Bergös skärgårdsbibliotek och hembygdsmuseum vann överväldigande, så i september beger vi oss till skärgårdslandskapen.

Seinäjoki stadsbibliotek avstod från början av 2022 att mjukgöra allt material. Utifrån erfarenheter beslutade stadsbiblioteket att plasta upp en del av materialet igen. Majoriteten av biblioteksmaterialet är fortfarande opplastat och att inte mjukgöra sparar både natur och pengar. Om du är intresserad av Seinäjokis erfarenheter av att inte använda plast kan du läsa mer här. https://www.akepampas.fi/sv/yleinen-sv/nyheter/

September skolning:

Liboppi utbildning Ett bibliotek tillgängligt via online tjänster

Prata böcker, Åkej! den 13.9 klo 13-14 (Teams)

Litteraturtränaren Marika Helovuos bokpratt 27.9.2023 kl 9.00 – 15.30

Plats: Vasa stadsbibliotek Dramarum.

Du kan hitta mer skolning från vår websida:https://www.akepampas.fi/sv/yleinen-sv/kurser/