November månadsbrev

I början av oktober träffades AKE, VAKE, ERTE, AVI och undervisnings- och kulturministeriet för att planera riktlinjerna för nästa årsverksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet följer upp hur biblioteksföreståndarna och experterna främjar den språkliga och kulturella mångfalden samt fortbildningens antal och regionala täckning. Dessutom följer man upp biblioteken, användningen av utrymmen och deras betydelse för mångsidiga möten.

AKEpampas strategi för det kommande året finslipades under hela oktober och ett av nästa års tema kommer att vara: Unga på biblioteken. Temat syns i utbildningsserien, som strävar efter att svara på utmanande situationer och att möta problematiska ungdomar på bibliotek.

Lanukkaat och Barnpampas planerade en gemensam materialbank, ett schema för vårens tipscirklar och boktips och barnbiblioteksdagarna blir tvåspråkiga på våren. Musikteamet planerade en gemensam verksamhetsform samt mål för det kommande året.

ÅKE-gruppen har en ny logo till sitt förfogande och de ordnade Smakbitar-utbildning för språköskolor under hösten och Bokkarusellen sänds på Bibliotekskanalen 23.-25.1.2024 på adressen https://www.kirjastokaista.fi/sv/live/

Libops mål för 2024 inkluderar: Producera högkvalitativt nationellt samordnat kursinnehåll, samla in och utvärdera användarupplevelser, utvärdera och utveckla statistiska verktyg, effektiv kommunikation och marknadsföring samt en nationell utbildningsdag.

Vid AKE-ledarnas möte diskuterades överföringen av E-biblioteksprojektet till Nationalbiblioteket. Om du är intresserad av att utveckla e-bibliotekets tjänster kan du delta i arbetsgruppen. Medlemmar från hela Finland är välkomna att delta, både från små och stora orter. E-biblioteket är en gemensam tjänst för alla kommuner som är involverade i e-biblioteket. Avsikten är att kommunerna också ska ansvara för bibliotekspersonalens uppgifter när det gäller e-biblioteket. För detta ändamål kommer tio arbetsgrupper att skapas för e-biblioteket. Du kan anmäla dig även om du ännu inte är säker på om din

kommun ansluter sig till det gemensamma e-biblioteket. Arbetsgrupperna kommer att inledas före årets slut. Om din kommun inte ansluter sig till e-biblioteket ersätts arbetsgruppen av en annan medlem från en kommun som ansluter sig till det gemensamma e-biblioteket. Arbetsgrupperna erbjuder verktyg för att nätverka och bygga upp den egna kompetensen. Med hjälp av arbetsgrupper är det möjligt att påverka hurdant det gemensamma e-biblioteket kommer att se ut och i vilken riktning det kommer att utvecklas i framtiden. Arbetsgruppernas uppgifter är tidsbundna och medlemmarna väljs för två år i taget. Arbetet utförs på distans, dvs. ingen resa till Helsingfors krävs. Arbetsgruppernas verksamhet stöds av personalen vid Nationalbibliotekets e-biblioteksenhet.

Mer information och anmälan

AKEpampas första Seniordag leddes av de förtjusande musikterapeuterna Marjo Helene Haanpää och Eva-Lott Björklund. Dagen var tvåspråkig och programmet bestod av föreläsningar och workshoparbete. Dagen bjöd på ett brett utbud av verktyg för både senior- och musikbiblioteksarbete.

Speldagen ordnades för tredje gången i samarbete med Lahtis AKE och temat var spel och inlärning via spel i biblioteket. På speldagen fick man ett varierat utbud om spelning i biblioteken och hur man kan inspirera till spel och inlärning via spel oavsett ålder. Ett tvärsnitt av spelkulturen gicks igenom från historien till nutid och inspelningar från dagen kan ses på bibliotekskanalen under november månad. För att stöda bibliotekens verksamhet med inlärning via spel kommer en spellåda att lånas ut.

Mentorprogrammet startar i januari och anmälan pågår just nu. Centrala teman i programmet är tyst kännedom, delaktighet, kommunikation, självledarskap och samarbete. Mentorskap är ett utmärkt sätt för båda parter för att få nya perspektiv, kompetens, stöd och nätverk för att stödja bibliotekets vardag.

På programmet står fem gemensamma träffar och möten mellan par. Kick-off-evenemanget ordnas 17.1.2024 kl. 12-15 Metso huvudbibliotek i Tammerfors. De övriga fyra gemensamma mötena kommer att äga rum på distans. Programmet leds av kommunikationsexperten, NLP-utbildaren och karriärcoachen Reetta Viinanen. Anmälningstiden har förlängts till 17.11. Du kan delta i mentorskapsprogrammet här: Mentorskapprogrammet

Vi skapar en separat undersida på vår webbplats om projektrapporterna för biblioteken i området, där kan också andra bibliotek i området läsa om projekten och på så sätt få idéer och verktyg för att utveckla sitt eget arbete. Du kan skicka ditt biblioteks projektrapport via e-post till oss på: akepampas@vaasa.fi

AKEpampas Pinnalla/Flytande podden har publicerats och under hösten kan du lyssna på tre avsnitt som handlar om: Musikens förändrade roll i biblioteksarbetet, Debriefing av svåra situationer och Kristålighet på bibliotek.

Podden kan lyssnas på här: https://spotifyanchor-web.app.link/e/tKcIyg8mbEb