Webbinarium: Robotik och artificiell intelligens på biblioteket – för läsningen! Måndag 17.5 kl. 14-16

Kom med på vår webbinarieföreläsning för att få idéer och inspiration till att använda robotar i biblioteksverksamheten. Robotar kan bland annat användas för att främja logiskt tänkande och väcka nyfikenhet. Robotar kan därför fylla funktionen som ett redskap för att inspirera och väcka nyfikenhet till läsning. Du får exempel på några robotar och hur de…

Robotiikka ja tekoäly kirjastolla – lukemiseen! Keskiviikko 19.5. klo 14-16

Tule mukaan Webinaarin innostumaan robotiikasta. Saat ideoita miten voit hyödyntää robotteja kirjaston toiminnassa. Robotteja voivat olla innostavia ja niitä voi käyttää loogisen ajattelun edistämiselle. Robotteja ovat erinomaisia työvälineitä mielenkiinnon herättämiselle, muun muassa kirjoihin ja lukemiseen. Saat esimerkkejä muutamasta robotista ja miten niitä voi käyttää arjen toiminnassa kirjastossa.   Tekoälyn käyttö ja hyödyntäminen kirjastossa on jo…