Avainsana: #akepampas

Tehokasta ryhmätyöskentelyä osallistavasti ja fasilitoinnin keinoja hyödyntäen -koulutuspäivä

Aika: Torstaina 16.2.2023 klo 10-15

Etäkoulutus Zoomissa

Ilmoittautuminen

Kouluttajana toimii Kati Lanu Timanttia Oy:stä.

 

Millaisesta kokouksesta, seminaarista tai koulutuksesta olet lähtenyt hyvillä mielin? Mikä erotti sen muista? Fasilitoinnilla tarkoitetaan ryhmälähtöistä ja osallistavaa työskentelyä.  Sen tueksi kehitetyt  menetelmät tarjoavat avaimia ryhmän johdattamiseksi yhteiseen ratkaisuun ja päämäärään, niin että jokainen tulee kuulluksi.

 

Koulutuksen aikana saat konkreettisia vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla tehostat ja parannat ryhmätyöskentelyä ja vahvistat ryhmänohjauksen taitojasi sekä tiedostat, miten keskustelu, osallistaminen ja ryhmätyö eroavat etä- ja lähityössä. Opit myös suunnittelemaan yhteistyötä tehokkaaksi, sujuvaksi ja mielekkääksi prosessiksi fasilitoinnin keinoja hyödyntämällä ja saat ideoita kokeiltavaksi omissa etäkokouksissa ja työpajoissa.

 

Koulutuksessa käydään läpi mm.

 • Tehokkaan ryhmätyöskentelyn periaatteet ja edellytykset
 • Miten varmistat kaikkien mukaan ottamisen – myös etänä
 • Vältä osallistamisen ja fasilitoinnin sudenkuopat
 • 10 kysymystä työpajan suunnittelijalle
 • Katsaus osallistaviin, eri tarkoituksiin sopiviin menetelmiin
 • Digitaalinen työympäristö osallistamisen tukena
 • Miten etätyö ja hybridityö muuttavat yhteisiä toimintatapoja
 • Osallistavan kokouksen perusrakenne ja käsikirjoitus

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton. Koulutuksessa työskennellään ja harjoitellaan myös pienryhmissä, joten osallistujilta toivotaan mahdollisuutta osallistua ryhmätöihin (käytössä mikrofoni ja kamera).

 

TERVETULOA!

Valmentava ja osallistava johtamisote –koulutus to 19.1.2023 klo 13-16 Zoomissa

Muuttuvassa ja monimutkaistuvassa työelämässä hyvän, osallistavan johtamisen ja yhteistyön merkitys korostuu. Valmentavalla johtajuudella luodaan edellytykset niin yksittäisten ihmisten kuin tiimienkin onnistumiselle sekä tavoitteena on saada yksilöt ja tiimit toimimaan itseohjautuvasti kohti tavoitteita ja parantaa tuloksellisuutta. Valmentava johtajuus on tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa sekä vaikuttava esihenkilö osaa soveltaa valmentavan otteen ydintaitoja omassa arjessaan. Esihenkilö kiinnostuu, kuuntelee, haastaa, kysyy, innostaa ja vaalii johdettaviensa potentiaalia. Toimiva vuorovaikutus on valmentavan johtamisotteen ytimessä

 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmentavaa, osallistavaa yhteistyö- ja johtamisotetta sekä herättää pohtimaan tiimien toimintaa tukevaa keskustelukulttuuria. Koulutuksen aikana saat konkreettisia vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla tiimin johtaminen on osallistavampaa, yhteisöllisempää ja motivoivampaa.

 

Koulutus ottaa esille muun muassa:

 • Mitä valmentava johtaminen on ja mitkä ovat sen hyödyt?
 • Luottamuksen ilmapiirin ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin vahvistamisen merkitys
 • Motivaatioon ja asenteisiin vaikuttaminen, omaehtoisuuden ja vastuunoton lisääminen
 • Rakentava, avoin vuorovaikutus, läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu
 • Valmentavat, osallistavat kysymykset ja keskustelu
 • Aktiiviseen työkaveruuteen kannustaminen osana valmentavaa työkulttuuria
 • Osallistavat kokoukset etä- ja hybridityössä – vinkit ja malli

Kouluttajana toimii Kati Lanu Timanttia Oy:stä.

 

Ilmoittautuminen

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

 

TERVETULOA!

Dialogpaus – facilitatorutbildning

Vill du som ledare eller medarbetare vara med om att förbättra kommunikationen i din arbetsgemenskap, i din organisation och i samhället? Vi som engagerar oss i samhället, individers och gruppers välmående –behöver vi stanna upp och mötas mera?  Att främja en samhällelig och kulturell dialog samt aktiv medborgarskap hör till allmänna bibliotekens uppgifter. Med hjälp av Dialogpaus-modellen får du konkreta verktyg att leda konstruktiva samtal vilket bidrar till en stärkt förmåga och kunnande i olika möten med människor.

 

Utbildningen består av två studiedagar:

Del 1: 16.12.2022 kl. 9-16, grunderna i dialogen och att leda dialog

Del 2: 20.1.2023 kl. 9-16, planering av dialogpaus-samtal, konkreta verktyg och fördjupning

 

Plats: Zoom och länken skickas till varje deltagare en dag före utbildningen

 

Anmäl dig 

 

Efter avslutad utbildning har du fått tips och konkreta verktyg att planera och genomföra Dialogpaus samtalsmodellen i din organisation. Kursen innefattar korta föreläsningar, par- och gruppdiskussioner. Under utbildningen övar vi konkret dialogpaus-modellen och  utforskar och lär oss tillsammans via dialogen. Utbildningen är kompletterande utbildning som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och är kostnadsfri för deltagarna.

 

Dialogpaus-Erätauko modellen används redan brett i vårt samhälle; ministerier, centralsjukhus, Röda Korset, föreningar, kommuner och företag – för att nämna några exempel. SITRA har tagit fram modellen för att främja ett dialogiskt och konstruktivt samtalsklimat i Finland. ”Att vara Dialogpausfacilitator ger fantastiska möjligheter att lyssna när människor med helt olika bakgrund samtalar på djupet om olika teman” säger Katarina von Numers, kulturfondens ombudsman, som utbildat sig till facilitator i Dialogpaus.

 

Arrangör: AKE Borgå & AKE Vasa i samarbete med DialogAkademin

 

Välkommen med!

Interaktiivista sisältöä H5P-työkaluilla tiistaina 29.11. klo 9-12

Verkkotyöpajassa tutustutaan Moodlen (Libopin) H5P-työkaluihin. Näiden lähes 50 työkalun avulla voidaan luoda verkkosisältöjä kuten interaktiivisia kuvia tai aikajanoja. Työkalut mahdollistavat myös monipuoliset interaktiiviset tehtävät, joista vastaaja saa automaattisen palautteen. Tehtäviin kuuluu erilaisia monivalintoja ja aukkotehtäviä sekä monipuolisempia tehtäviä kuten interaktiivisia videoita ja esityksiä. Mukana on myös muutama pelillinen työkalu kuten muistipeli.

 

Koulutus on tarkoitettu Liboppi-ympäristöä päivittäville henkilöille. Koulutuksen aikana voit harjoitella työkalujen käyttöä omassa verkkoympäristössäsi.

 

Klikkaa itse mukaan

 

Kouluttajana toimii Matleena Laakso ja koulutus järjestetään Zoomissa. H5P-esimerkkejä ja ohjeit

 

Koulutuksen ovat järjestää Liboppitoimikunta.

Yhteyshenkilöt: Anneli Haapaharju & Laura Tyysteri

 

TERVETULOA!

Webinaari: Ota TikTok käyttöösi ti 1.11. klo 13-14.30

Ota TikToki käyttöösi ja hyödynnä sitä kirjastossa

Tiistai 1.11. klo 13.00-14.30

 

Jotkut somekanavat muuttuvat koko ajan ja niihin vaikuttavat sekä kehitys ja teknologia että muutokset käyttäjien käyttäytymisessä ja tarpeissa. TikTok on tällä hetkellä nopeimmin kasvava somekanava ja tärkeä osa markkinointia, koska Tiktokissa sinulla on mahdollisuus tavoittaa valtava määrä asiakkaita – nopeasti!

 

TikTok on loistava kanava kehittää luovuutta ja sisällöntuotantotaitoja rennossa ilmapiirissä. Webinaarissa tutustut TikTokiin ja opit perusteet oman sisällön luomiseen, julkaisemiseen ja sen ajoittamiseen TikTokissa.

 

Webinaarin tavoitteena on antaa osallistujille käsitys siitä, miten TikTokia voidaan käyttää kirjaston markkinoinnissa ja viestinnässä.

 

Osallistu klikkaamalla tästä

 

Kouluttaja: Linda Mannila, joka työskentelee kouluttajan, tutkijana ja yrittäjänä Digismartissa.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

 

TERVETULOA!

Vinkkauspiiri 1.11.2022 klo 9-11!

Tervetuloa Lanukkaiden vinkkauspiiriin tiistaina 1.11.2022 klo 9-11!

Vinkkauspiirin aiheena on tällä kertaa joulukirjat kaiken ikäisille.

 

Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuja, mieluiten jokainen, vinkkaa lyhyesti yhden kirjan. Jos aikaa jää, voi vinkata useammankin. Vinkeistä kootaan vinkkilista koko AKE-alueen käyttöön. Vinkkauspiirin tapaaminen myös tallennetaan. Tallenne ei ole julkinen, vaan siihen saa pyynnöstä linkin, jos ei pääse mukaan vinkkauspiirin tapaamiseen.

Klikkaa itsesi mukaan

Salasana: AKEpampas

 

Edelliset vinkkilistat löytyvät akepampas.fi –sivulta ja Kirjasamposta (hakusanalla Lanukkaat)

 

Webbinarium: Ta i bruk TikTok må 31.10 kl. 13-14.30

Ta i bruk TikTok och använd den i biblioteket

Måndag 31.10 kl. 13.00-14.30

 

Somekanalerna förändras hela tiden och påverkas av både utvecklingen och teknologin såväl som förändringarna i användarnas beteende och behov. TikTok är  för tillfället den snabbast växande kanalen och en viktig del av marknadsföringen eftersom man i Tiktok har möjlighet att nå ett enormt antal kunder – snabbt!

 

TikTok är en fantastisk kanal för att utveckla kreativitet och färdigheter i innehållsproduktion i en avslappnande atmosfär. I webbinariet får du bekanta dig med TikTok och lära dig grunderna i hur du kan skapa, publicera och schemalägga eget innehåll i TikTok och schemalägga det.

 

Målet med webbinariet är att ge deltagarna en förståelse för hur TikTok kan användas i bibliotekets marknadsföring och kommunikation.

 

Klicka här för att delta 

 

Lärare: Linda Mannila, som arbetar som utbildare, forskare och entreprenör på Digismart.

 

Utbildningen är kompletterande fortbildning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna.

 

VÄLKOMMEN!

ÅKEs bokpratarcirkel 26.10 kl. 14.00-15.30!

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel onsdagen den 26.10 kl. 14.00-15.30!

Denna gång bokpratar vi om ungdomsböcker.

 

Vi hoppas att det är många som deltar och bokpratar för varandra. Du kan ha en eller flera böcker som du bokpratar om men du kan också komma med och bara lyssna om du vill.

 

ÅKEs bokpratarcirkel är en informell och kamratlig mötespunkt för alla som bokpratar eller är intresserade av att börja bokprata, du behöver inte vara en erfaren bokpratare, kom med och lär dig och dela med dig av dina bästa tips.

 

Träffarna hålls i Zoom och de kommer inte att spelas in. Klicka här för att delta

 

De andra träffarna på hösten är:

ons 30.11 kl. 14.00-15.30 (vuxenböcker)

 

Välkommen med!

Lakepampas-pelikulttuurifestivaali 2 — Pelit yhteiskunnassa, kulttuurissa ja kirjastossa

AIKA: 13.10.20022 klo 9.00 – 15.00

Paikka: Zoom

 

Lakepampas-pelikulttuurifestivaalin toinen tuleminen käsittelee sitä, millainen vaikutus peleillä ja pelikulttuurilla on yhteiskuntaamme, miten pelit ovat läsnä tavalla tai toisella jokaisen elämässä ja millä tavoin pelit ja pelillisyys nivoutuvat kirjastoalan asiantuntijuuteen ja kirjaston palveluihin.

Pelien historia on pidempi kuin elokuvan, kirjallisuuden tai teatterin. Koulutuspäivän avaa pelitutkija Jaakko Stenrosin puheenvuoro, jossa hän käy läpi 5500 vuotta pelaamista, pohtii pelien ja leikin asemaa kulttuurissa ja kulttuurina, sekä summaa pelien kulttuurisen ja yhteiskunnallisen aseman muutosta viime vuosikymmeninä. Päivän aikana tutustumme myös digitaalisten pakopelien luomiseen Linda Mannilan johdolla sekä tulevaisuustyöskentelyn ja pelillisen tarinankerronnan yhdistämiseen Lasten ja nuorten säätiön Mahdolliset maailmat ‑pelissä Milla Minerva Mertasen kanssa. Iltapäivällä esittelyssä on pelejä erilaisille kohderyhmille ja päivän päätteeksi pääsemme keskustelemaan päivän annista pienryhmissä sekä kuulemaan esimerkkejä kirjastojen pelitoiminnasta.

 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.10.2022 aikana täällä. Linkki vie Webropol-lomakkeelle.

 

Ohjelma ja aikataulu

Klo 9.00–9.15 Alkujuonto, Anneli Haapaharju ja Pasi Kangas

Klo 9.15–10.15 Pelit kulttuurina, Jaakko Stenros, Tampereen yliopisto

Klo 10.15–10.30 Tauko

Klo 10.30–11.15 Näin teet digitaalisen pakopelin, Linda Mannila

Klo 11.15–11.45 Mahdolliset maailmat ‑pelissä tulevaisuustyöskentely yhdistyy pelilliseen tarinankerrontaan, Milla Minerva Mertanen, Lasten ja nuorten säätiö

Klo 11.45–12.30 Lounas

Klo 12.30–13.45 Pelejä erilaisille kohderyhmille

 • Klo 12.30–12.55 Yhteisen tarinan ilta (eli kuinka järjestää osallisen tarinankerronnan sanataidetoimintaa ikäihmisille Yhteiset Tarinat-roolipelin avulla kirjastoissa), Heikki Marjomaa
 • Klo 12.55–13.20 Kehitysvammaiset henkilöt ja pelaaminen, Tarja Tolonen
 • Klo 13.20–13.45 Pelit ja kielen oppiminen, Linn Österås

Klo 13.45–14.00 Kahvitauko

Klo 14.00–14.45 Pienryhmätyöskentelyä ja kirjastoesimerkkejä

Klo 14.45–15.00 Yhteenveto ja kiitokset, Anneli Haapaharju ja Pasi Kangas

 

Lakepampas-pelikulttuurifestivaalin järjestävät yhteistyössä Lahden ja Vaasan alueelliset kehittämiskirjastot. Festivaalin tunnelmat sosiaalisessa mediassa löydät tunnisteella #lakepampas.

 

Kohderyhmä

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sekä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kirjastohenkilöstölle, mutta koulutuspäivään voi osallistua myös muualta Suomesta.

 

Lisätietoa

Pasi Kangas
mediakasvatuskoordinaattori
Lahden kaupunginkirjasto,
alueellinen kehittämistehtävä
pasi.kangas@lahti.fi
044 482 6153

Anneli Haapaharju
palvelusuunnittelija
Vaasan kaupunginkirjasto,
alueellinen kehittämistehtävä
anneli.haapaharju@vaasa.fi
040 149 5924

Aktiivinen some –etätyöpaja edistyneille keskiviikkona 12.10. klo 13-16

Oletko miettinyt, miten voisit(te) tehdä paremmin sosiaalisenmedian suunnittelua? Mikä on sisältömissionne tai -konseptinne? Milloin ja miten olette miettineet ja suunnitelleet kohderyhmäajatteluanne somestrategiana? Onko teillä työkalu somevastuisiin ja rooleihin? Miten saisitte kirjaston viestintää näkyville myös loma-aikoina?

 

Tämä työpaja on tarkoitettu heille, jotka ovat jo osallistuneet aikaisempiin some-koulutuksiin. Koulutuksen aikana saat lisätietoa suunnitelmallisuudesta ja opit käyttämään suunnittelutyökaluja. Työpaja rakentuu luennosta ja itsenäisestä työskentelystä (suunnittelutyökalujen kokeilua), joten olisi jopa suositeltavaa, että osallistuisitte sometiimillä (jos sellainen on).

 

Työpajan tavoitteena on päivittää tietoa ”somesta” ja neuvoja vielä suunnitelmallisempaan sometyöhön. Tavoitteena on tehdä sometyö näkyväksi, herättämään kiinnostusta ja innostusta osallistumaan sekä määrittelemään vastuut.

 

pingviinillä on tablettilaite kainalossa

Klikkaa tästä, niin pääset mukaan webinaariin!

Salasana: AKEpampas

TERVETULOA!