Arbetsglädje och välmående i ständig utveckling och förändring -utbildning

Självledarskap och ansvarstagande av det egna välmående är viktiga styrkor i dagens arbetsliv. Förändringar pågår ständigt. Hur kan man hantera och planera sitt arbete bättre, stöda sitt välmående och orka bättre? Under denna utbildning lär vi oss identifiera typiska källor till belastning och reflektera över våra egna känslor och beteenden i ständig förändring. Målsättningen är…