Käsitteitä, näkökulmia ja hyppäyksiä kirjastoalan mahdollisiin tulevaisuuksiin 7.3.2023 klo 12-14 Zoomissa

Koulutus on osa Lahden ja Vaasan AKE-kirjastojen järjestämää Miksi kirjastoala muuttuu? ‑webinaarisarjaa.

Webinaarisarjan tavoitteena on antaa kirjastoalan työntekijöille käsitteitä ja työkaluja, joilla voidaan hahmottaa kirjastoalalle merkityksellisiä toimintaympäristöjen muutoksia ja varautua erilaisiin tulevaisuuksiin yhdessä keskustellen ja kokeillen.

Webinaarisarjan ensimmäisessä osassa, kuulijoita johdatetaan tulevaisuusajattelun ja muutosvoimien käsitteisiin ja perusteisiin. Samalla esitellään, millaisista lähtökohdista ja muutostrendeistä kirjastoalan tulevaisuuksia on aikaisemmin lähestytty ja millaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja niihin liittyy. Ohjelmassa on kouluttaja Anna Kirveennummen luento sekä kirjastonäkökulmaa aiheeseen Lahden kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felinin tarjoamana. Webinaarissa esitellään ja kokeillaan pienryhmissä erilaisia tulevaisuustyökaluja, pohditaan kirjastoalan tulevaisuuden suunnittelua ja ennakointia sekä kriiseihin varautumista, tulevaisuusajattelun tarjoamien työkalujen avulla.

Kouluttaja Anna Kirveennummi on tulevaisuudentutkija ja kulttuurintutkija, jolla on pitkäaikainen kokemus tulevaisuusajattelusta ja kirjasto- ja kulttuurialojen tulevaisuusprosesseista. Kirveennummen tutkimusnäkökulmat liittyvät sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen haltuunottoon ja kestävän tulevaisuuden luomiseen.

 

Webinaarin ohjelma 7.3.2023

  • klo 12–13.30 Käsitteitä, näkökulmia ja hyppäyksiä kirjastoalan mahdollisiin tulevaisuuksiin / Anna Kirveennummi, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  • klo 13.30–13.40 jaloittelutauko
  • klo 13.40 Miksi ennakointityö on tärkeää kirjastoille? / Salla Palmi-Felin, Lahden kaupunginkirjasto

Koulutus toteutetaan Zoom-alustalla. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki lähempänä tilaisuutta.

 

Miksi kirjastoala muuttuu? ‑webinaarien ajankohdat ja sisällöt

  • 7.3.2023 klo 12–14.30 Käsitteitä, näkökulmia ja hyppäyksiä kirjastoalan mahdollisiin tulevaisuuksiin (kouluttajana Anna Kirveennummi)
  • 22.3.2023 klo 9–12 Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa? (kouluttajana Elina Hiltunen)
  • 4.4.2023 klo 9.30–11.30 Muuttuva kirjastoala – työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun ja ennakointiin (kouluttajana Anna Kirveennummi)

Kohderyhmä ja ilmoittautuminen

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sekä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kirjastohenkilöstölle, mutta koulutuspäivään voi osallistua myös muualta Suomesta.

Ilmoittaudu mukaan Webropol-lomakkeella viimeistään 5.3.2023. Samalla lomakkeella voit ilmoittautua webinaarisarjan muihinkin osiin.

 

Lisätietoa

Anneli Haapaharju
palvelusuunnittelija
Vaasan kaupunginkirjasto,
alueellinen kehittämistehtävä
anneli.haapaharju@vaasa.fi
040 149 5924

Hanna Pitkänen
kirjastopalvelukoordinaattori
Lahden kaupunginkirjasto,
alueellinen kehittämistehtävä
hanna.pitkanen2@lahti.fi
044 482 6071

 

Webinaari: Autismikirjo asiakkaana kirjastossa ti 6.9. klo 13-15 Zoomissa

Miten kohtaat työssäsi asiakkaan, joka kuuluu autismikirjoon? Miten otat huomioon hänen erityistarpeensa? Webinaarin  teemana on autismikirjon ihmisen kohtaaminen kirjastossa. Tule mukaan kuuntelemaan. Webinaarissa jaetaan perustietoa autismikirjoon liittyen ja saat paljon vinkkejä ja ohjeita asiakaspalveluun.

 

Ilmoittautukaksi hahmoa sydämessäminen

Kouluttaja: Vertais- ja kokemustoiminnan päällikkö Elina Havukainen, Autismiliitto ry

Webinaari on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

 

TERVETULOA!

 

Turvallisempi kirjasto – webinaari pe 17.12. klo 9-11

Ammattitaitoinen asiakaspalvelu ja hyvät vuorovaikutustaidot luovat perustan työntekijöiden turvallisuudelle. Hyvä palvelu luo myönteisiä odotuksia. Hyvä palvelu ei kuitenkaan aina riitä, vaan työntekijä voi tahtomattaan joutua uhka- ja väkivaltatilanteeseen. Tällöin työntekijällä tulee olla apunaan ennalta laadittu ja opeteltu toimintamalli.

 

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille hyvät valmiudet hoitaa hallitusti, rauhallisesti ja ammattimaisesti haastavia kirjastoympäristölle tyypillisiä konflikti- ja uhkatilanteita. Webinaari antaa myös kattavan valikoiman käytännönläheisiä ja toimivia toimintamalleja vaikeiden tilanteiden varalle sekä koulutuksen aikana käsitellään, miten toimia uhkaavien tilanteiden jälkeen, jotta työkykyisyys ja työssä jaksaminen säilyisi. Käytännön turvallisuudesta huolehtimalla varmistetaan, että kirjastotila on turvallinen ja sosiaalisesti saavutettava yhteiskunnallinen palvelu.

 

Mielenrauha koulutuspalvelut Oy tekee sähköisen ennakkokyselyn kartoittaen osallistujien kokemuksia ja asenteita liittyen haasteellisiin viestintä- ja palvelutilanteisiin. Lisäksi kartoitetaan osallistujien toiveita ja kysymyksiä, jotta koulutuksessa pystyttäisiin paneutumaan ongelmallisiin tilanteisiin muita aiheita syvällisemmin. Työpajatyöskentely toteutetaan vuorovaikutteisen pelin välityksellä samalla käyden etenemistä läpi.

 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.12: https://link.webropol.com/ep/turvallinen

 

Kouluttajana toimii Tero Ålander, vanhempi asiantuntija Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:stä. Mielenrauha koulutuspalvelut Oy on haastavien vuorovaikutus- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut koulutus- ja konsultointiyritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1998.

 

Kouluttaja vastaa mielellään myös kysymyksiin, joten tervetuloa kuuntelemaan ja esittämään hänelle lisäkysymyksiä. Mielenrauhan koulutukset ovat hauskoja, käytännönläheisiä ja runsaasti elävän elämän esimerkkejä sisältäviä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

 

TERVETULOA!