Halloween piirroskuva, Kuvassa kissa ja pööllö istuu puussa ja ja lepakko lentää vieressä”Usch vad läskigt”

 

Torsdag 28.4.2022 kl. 9.30-15

Torgare, Torgarevägen 22, 68500 Kronoby

 

 

Barnbiblioteksdagarna ordnas i Kronoby på ett sätt som respekterar traditioner, dvs. ett informellt möte med en avslappnad atmosfär. Årets tema för den svenskspråkiga dagen är skräck. Vi berättar läskiga historier om det vi har gjort eller kommer att göra i biblioteket kring temat skräck och spökerier. Ta gärna med 1-3 böcker på temat som du vill bokprata om eller diskutera med andra bokpratare.

Ansiktsmasker används under hela dagen och vi tar hänsyn till de allmänna hygienregler. Du får inte delta om du har luftvägsinfektion symtom!

 

Program:

9.00-9.30 Kaffe

9.30-9.40 Välkommen

9.40-10.10 Vem är med och från vilka bibliotek?

10.10-10.50 Hur förlaget ser på skräck som temat i barn- och ungdomslitteraturen/Berglund Karin från Sets (på distans)

10.50-11.30 Hur man bokpratar –diskussion & tips. Den som vill kan ta med en skräckbok som är på gränsen till för hemsk.

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Korta presentationer från olika bibliotek

13.30-14.30 Spökvandring med Bengt Lybäck

14.30-14.45 Kaffe

14.45-15.00 Avslutning för dagen

 

Anmäl dig till

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna ansvarar själva för sina reskostnader. Vi bjuder på lunch och morgon- och eftermiddagskaffe.

 

Välkommen!    

 

Tilläggsuppgifter ger:

Anneli Haapaharju (anneli.haapaharju(at)vaasa.fi)

Minna Rinta-Valkama (minna.rinta-valkama(at)vaasa.fi)