Barnbiblioteksdag to 28.4. kl. 9.30-15

Halloween piirroskuva, Kuvassa kissa ja pööllö istuu puussa ja ja lepakko lentää vieressä”Usch vad läskigt”

 

Torsdag 28.4.2022 kl. 9.30-15

Torgare, Torgarevägen 22, 68500 Kronoby

 

 

Barnbiblioteksdagarna ordnas i Kronoby på ett sätt som respekterar traditioner, dvs. ett informellt möte med en avslappnad atmosfär. Årets tema för den svenskspråkiga dagen är skräck. Vi berättar läskiga historier om det vi har gjort eller kommer att göra i biblioteket kring temat skräck och spökerier. Ta gärna med 1-3 böcker på temat som du vill bokprata om eller diskutera med andra bokpratare.

Ansiktsmasker används under hela dagen och vi tar hänsyn till de allmänna hygienregler. Du får inte delta om du har luftvägsinfektion symtom!

 

Program:

9.00-9.30 Kaffe

9.30-9.40 Välkommen

9.40-10.10 Vem är med och från vilka bibliotek?

10.10-10.50 Hur förlaget ser på skräck som temat i barn- och ungdomslitteraturen/Berglund Karin från Sets (på distans)

10.50-11.30 Hur man bokpratar –diskussion & tips. Den som vill kan ta med en skräckbok som är på gränsen till för hemsk.

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Korta presentationer från olika bibliotek

13.30-14.30 Spökvandring med Bengt Lybäck

14.30-14.45 Kaffe

14.45-15.00 Avslutning för dagen

 

Anmäl dig till

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna ansvarar själva för sina reskostnader. Vi bjuder på lunch och morgon- och eftermiddagskaffe.

 

Välkommen!    

 

Tilläggsuppgifter ger:

Anneli Haapaharju (anneli.haapaharju(at)vaasa.fi)

Minna Rinta-Valkama (minna.rinta-valkama(at)vaasa.fi)

 

    

Lastenkirjastotyön päivät / Barnbiblioteksdagarna 4.9. & 11.9.

”Etäällä mutta yhdessä” – Lastenkirjastotyön päivät

Suomenkielinen päivä: perjantai 4.9.2020 klo 10-15

Zoom: https://bit.ly/33CoVlU

Ruotsinkielinen päivä: perjantai 11.9.2020 klo 10-15

Zoom: https://bit.ly/3kkKRrt

Jo perinteeksi muodostuneet Lastenkirjastotyön päivät järjestetään tänä vuonna etäyhteyksin mutta samaa leppoisaa ja epävirallista tunnelmaa tavoitellen. Päivä rakentuu ulkopuolisten alustusten, ryhmäkeskusteluiden ja yhteisten vinkkaustuokioiden ympärille, ja teemoina ovat mm. satutuokioiden elävöittäminen ja etävinkkaus.

Aloitamme molempina päivinä kello 10 varsinaisella ohjelmalla, mutta voit halutessasi tulla linjoille jo aikaisemmin klo 9.30 vaikkapa kahvi- tai teekupin kanssa. Aloitamme jo silloin vapaalla keskustelulla ja kuulumisilla. Päivä päättyy klo 15.00. Päivän tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittaudu viimeistään 2.9.2020: https://webropol.com/ep/zoom

Muista rastittaa ilmoittautumislomakkeesta valitsemasi päivämäärä. Voit halutessasi osallistua molempiin päiviin, vaikka vain kuunteluoppilaana, ja tällä tavoin hyötyä kirjavinkkauksista molemmilla kielillä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Tervetuloa!  

______________________________________________________________

”Tillsammans på distans”Barnbiblioteksdagarna

Svenskspråkig dag: fredag 11.9.2020 kl. 10-15

Zoom: https://bit.ly/3kkKRrt

Finskspråkig dag: fredag 4.9.2020 kl. 10-15

Zoom: https://bit.ly/33CoVlU

De traditionella Barnbiblioteksdagarna ordnas denna gång på distans men ändå med en avslappnad och informell atmosfär som mål. Dagens program kommer att bestå av inlägg av utomstående talare, diskussioner i mindre grupper och gemensamt bokprat. Årets teman är bland annat variation till sagostunderna och bokprat på distans.

Vi börjar båda dagarna kl. 10 med själva programmet men vi öppnar det virtuella kafferummet redan klockan 9.30 för de som vill träffas och fika tillsammans innan vi kör igång. Vi börjar dagen med diskussion och kollar lite läget inför hösten. Dagen slutar klockan 15.00. Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut senare.

Anmäl dig senast 2.9.2020 till: https://webropol.com/ep/zoom

Kom ihåg att kryssa i enkäten det datum som passar dig. Det går även bra att delta i båda dagarna, även om man bara till exempel vill lyssna på diskussionerna en stund och dra nytta av de finskspråkiga boktipsen. Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Välkommen!