Mer relevant än någonsin! 7.12 kl. 13-14

Stadsbibliotekarie Daniel Forsman presenterar Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan 2022–2025 Tid: 7.12.2022 kl. 13-14 Plats: Zoom Samarbetsgruppen ÅKE har bekantat sig med Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan Mer relevant än någonsin 2022–2025 och tycker att den sitter väldigt bra i tiden – också ur ett finländskt perspektiv. Vi bjöd därför stadsbibliotekarie Daniel Forsman på ett virtuellt besök för att…