HÖSTTRÄFF MED FÖRLAGEN

Nyfiken på nya finlandssvenska böcker, trender och bokutgivning idag? Den svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag Åke, ordnar en virtuell träff för förlag och bibliotekspersonal. Deltagande förlag är Schildts & Söderströms, Förlaget, Litorale och Libraria. Vi får höra förlagen presentera sina nya böcker och en diskussion om läskulturen i förändring och utmaningarna och möjligheterna för bokbranschen.…