Det står text Dialogpaus

Bli kompetent Erätauko-facilitator på svenska!

Enligt bibliotekslagen hör det till allmänna bibliotekens uppgifter att främja en samhällelig och kulturell dialog. I flera projekt och vid olika tillfällen som ordnats på bibliotek har man funnit att Erätauko-, på svenska Dialogpaus -metoden, är ett ypperligt redskap för detta. Dialogpaus-metoden är även bra för att facilitera personalmöten, kundpaneler, bokklubbsmöten och andra möten på biblioteket.…