Avainsana: #Dialogpaus

Dialogpaus – facilitatorutbildning

Vill du som ledare eller medarbetare vara med om att förbättra kommunikationen i din arbetsgemenskap, i din organisation och i samhället? Vi som engagerar oss i samhället, individers och gruppers välmående –behöver vi stanna upp och mötas mera?  Att främja en samhällelig och kulturell dialog samt aktiv medborgarskap hör till allmänna bibliotekens uppgifter. Med hjälp av Dialogpaus-modellen får du konkreta verktyg att leda konstruktiva samtal vilket bidrar till en stärkt förmåga och kunnande i olika möten med människor.

 

Utbildningen består av två studiedagar:

Del 1: 20.1.2023 kl. 9-16, grunderna i dialogen och att leda dialog

Del 2: 17.2.2023 kl. 9-16, planering av dialogpaus-samtal, konkreta verktyg och fördjupning

 

Plats: Zoom och länken skickas till varje deltagare en dag före utbildningen

 

Anmäl dig 

 

Efter avslutad utbildning har du fått tips och konkreta verktyg att planera och genomföra Dialogpaus samtalsmodellen i din organisation. Kursen innefattar korta föreläsningar, par- och gruppdiskussioner. Under utbildningen övar vi konkret dialogpaus-modellen och  utforskar och lär oss tillsammans via dialogen. Utbildningen är kompletterande utbildning som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och är kostnadsfri för deltagarna.

 

Dialogpaus-Erätauko modellen används redan brett i vårt samhälle; ministerier, centralsjukhus, Röda Korset, föreningar, kommuner och företag – för att nämna några exempel. SITRA har tagit fram modellen för att främja ett dialogiskt och konstruktivt samtalsklimat i Finland. ”Att vara Dialogpausfacilitator ger fantastiska möjligheter att lyssna när människor med helt olika bakgrund samtalar på djupet om olika teman” säger Katarina von Numers, kulturfondens ombudsman, som utbildat sig till facilitator i Dialogpaus.

 

Arrangör: AKE Borgå & AKE Vasa i samarbete med DialogAkademin

 

Välkommen med!