Välkommen på webbinariet Digital Trygghet torsdagen 9.2 kl. 10-11

I takt med att verksamheter digitaliseras förändras också den digitala tryggheten. Vi lever idag i ett informationssamhälle där information lagras, bearbetas och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Både på vår arbetsplats och i vårt privatliv hanterar vi dagligen stora mängder information. Med internet och sociala medier har vi möjlighet att enkelt kommunicera och umgås…