Kysely suomalaisten digitaidoista ~ Enkät om finländarnas digitala kunskaper

Digitaitokysely selvittää suomalaisten digitaitojen tason

Digi- ja väestötietovirasto toteuttaa ensimmäisen valtakunnallisen kartoituksen suomalaisten digitaidoista. Artikeln på svenska nedan.

Kirjastoja pyydetään välittämään asiakkailleen digikyselyn, jossa selvitetään suomalaisten digitaitoja ja digipalvelujen käytön ja sähköisen asioinnin tarve.

Kysely on tarkoitettu kaikille: digipalvelujen tehokäyttäjille sekä heille, jotka eivät käytä älylaitteita.

Vastaa suureen digitaitokyselyyn

Kysely löytyy sähköisenä osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saamen kielellä. Vastauksia kerätään maaliskuun ajan.

Lisätietoa digitaitokyselystä löytyy Digi- ja väestötietoviraston tiedotteesta.

Enkät om digitala färdigheter utreder finländarnas digitala kunskaper

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför den första nationella utredningen över finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering.

Biblioteken ombeds förmedla enkäten vidare åt sina kunder. Enkäten är avsedd för alla, även dem som inte använder smarta apparater eller sköter sina ärenden elektroniskt.

Besvara enkäten om finländarnas digi färdigheter

Enkäten kan besvaras elektroniskt på adressen www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Enkäten kan besvaras på svenska, finska, engelska eller samiska. Svar samlas in under mars månad.

Ytterligare information om enkäten finns i pressmeddelande från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kysely digitaidoista ~ enkät om digikunskaper

Hei kirjastolainen

Digi on täällä, ja se on tullut jäädäkseen. Myös kirjastoihin. Ehkä meidän pitäisi vain tulla tutuiksi sen kanssa?

Osallistuthan pieneen, noin 5 minuuttia kallista aikaasi vievään kyselyyn, ja kerrothan missä juuri sinä olet hyvä ja missä kaipaat vielä hieman apua. Sinunkin vastauksiasi käytetään pohjana, kun suunnittelemme ensi vuoden koulutuksia digitaitojen ympärille. Toivottavasti vinkkaat kyselystä myös työtoverillesi, jotta hänkin voi vastata kyselyyn.

Miksi tämä kysely, ja miksi tarvitaan digikoulutusta? OKM on myöntänyt ensi vuodelle rahaa kirjastojen henkilökunnan digitaitojen vahvistamiseen koko Suomeen, myös AKEpampas-alueellemme. Se on suora viesti siitä, että meidän oletetaan antavan asiakkaillemme digitukea myös tulevaisuudessa, kuten olemme tehneet jo tähänkin saakka. Olemme tärkeitä asiakkaillemme, myös digituen antajina. Lisäksi tarvitsemme päivittäin jo omassa työssämmekin monenlaisia digitaitoja. Siksi tarvitsemme vahvistusta digitaitoihimme. Tämän kyselyn taas teemme sen vuoksi, että osaisimme vastata juuri sinun tarpeisiisi – haluamme, että ensi vuoden koulutuksista on sinulle todellista hyötyä. Olet sitten vasta-alkaja tai digitaidoissa jo pidemmälle ehtinyt.

Vastaathan siis kyselyyn 24.11.2019 mennessä: https://bit.ly/32mS6ox

Kiitos!

Vastaa kyselyyn koskien digitaitoja ~
Svara på enkäten om digikunskaper

Hej du, som jobbar i ett bibliotek

Digin är här, och den har kommit för att stanna. Även i bibliotek. Så vad tycker du, borde vi bara kunna komma överens med den?

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät, det tar ca. 5 minuter. Där kan du berätta, vad du är bra på, och på vilka områden skulle du behöva lite hjälp ännu. Också dina svar kommer att användas, då vi planerar fortbildningar kring de här digikunskaper för nästa år. Vi hoppas på, att du kan tipsa också arbetskompisen din om kartläggningen, så att också hen kan svara på den.

Så, varför denna enkät, och varför behöver vi fortbildning om digikunskaperna? UKM har beviljat pengar för bibliotekspersonalens digifortbildningarna för hela Finland, också för vårt ÅKEpampas-området.  Detta visar ju tydligt, att staten väntar att vi skall ge digistöd åt våra kunder också i framtiden. Vi är ju viktiga för våra kunder, också som en aktör som kan ge dom digistöd. Vi behöver digikunskaper även i vårt dagliga arbetsliv. Det är därför vi skall förstärka vår kunnande kring digikunskaper. Men varför denna enkät? Därför, ett vi vill svara på just dina behov – vi vill, att du faktiskt har nytta av det du får av nästa års digifortbildningarna. Ingen skillnad om du är en nybörjare, eller då hunnit lite längre fram i digikunskaper.

Så, svara gärna på enkäten senast den 24.11.2019: https://bit.ly/2WUn5ah

Tack!