Avainsana: Fortbildning

Appar och iPad -koda, planera och beställa 2.4.2019 kl. 9.00-16.00

Appar och iPad -koda, planera och beställa
ti 2.4.2019 kl. 9.00-16.00

Plats: Vasa stadsbibliotek, Essä-rummet
Under kursen så lär vi oss grunderna i Apples kodspråk Swift med hjälp av en rolig spelifierad app vid namn Swift Playground. Vi lär oss även vad man behöver tänka på när man ska skapa en app och när man ska beställa en app av en utomstående leverantör för bibliotekets verksamhet.

Vi tittar på hur man kan tänka på appar ur bibliotekets synvinkel, vad appar kan göra för våra kunder och kundnöjdheten, samt hur en app kan underlätta för personalen. Vi lär oss även att leta både på nätet och i appstore om någon redan skapat en sådan app som vi behöver och hur man kan göra då.

Ta med din egen uppdaterade och fulladdade iPad eller meddela om du vill låna en iPad för utbildningsdagen. Om du tar med din egen eller arbetets iPad ladda ner Swift Playground och under rubriken ”my playgrounds” inne i appen laddar du ner Learn to Code 1, 2 och 3. Programmet är gratis och vi hjälper med nerladdningen.

Kursen kräver inga förhandskunskaper och går på svenska. Appens språk är på engelska, men vi jobbar tillsammans, så språket borde inte utgöra ett hinder. Det här är en rolig workshop där vi lär oss matnyttiga saker ur informatikerns och bibliotekets synvinkel tillsammans.

Lärare: It-pedagog, ämneslärare, forskare, biblioteksentusiast och tidigare biblioteksanställd Johanna Björkell
Anmäl dig senast 26.3.2019 till:
https://link.webropolsurveys.com/EP/A0A6CA7E42EED17D

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen!

 

applab-tool

Digitaalinen osaaminen kirjastossa  – mitä, miten ja miksi?

Digitaalinen osaaminen kirjastossa  – mitä, miten ja miksi?

to 28.3.2019 klo 9.30-16.00

 

Paikka: Vaasan kaupunginkirjasto, Essee-huone (Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa)

 

Osallistuminen ja tasa-arvo digitalisoinnin avulla. Miten meille käy, jos tulevaisuus on digitaalinen? Koulutuspäivän aikana perehdymme mm. digitaaliseen tasa-arvoon, osallisuuteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen yhteiskunnassa, jolle näyttäisi nyt olevan ominaista digitalisaatio ja robotisaatio. Koulutukseen sisältyy luentojen lisäksi harjoitustöitä, keskustelua ja pääset myös kokeilemaan erilaisia ja innostavia uutuuksia teemaan liittyen.

 

Kouluttaja: Linda Mannila, joka työskentelee kouluttajan, tutkijana ja yrittäjänä Digismartissa. Hän toimii perustajana myös yhdistyksessä Make It Finland, jonka missio on mahdollistaa digitaalista yleissivistystä.

 

Päivän ohjelma: Aloitamme päivän 9.15 yhteisellä kahvilla ja päivän avauksella. Koulutus alkaa klo 9.30. Pidämme n. klo 12 omakustanteisen lounaan ja iltapäivällä nautimme myös sopivassa välissä iltapäiväkahvin. Päivä loppuu klo 16.00.

 

Ilmoittautuminen:

https://link.webropolsurveys.com/EP/EC90E6AE2CDAB06B

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on pe 22.3.2019. Muista rastittaa ilmoittautumislomakkeessa kohta osallistun koulutukseen etänä, jos et pääse paikanpäälle.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

  

TERVETULOA!

 

artificial-intelligence-3382507_960_720

Augmented Reality för biblioteket den 14.3.2019 kl. 9.00-13.00

Augmented Reality för biblioteket den 14.3.2019 kl. 9.00-13.00

 

Plats: Vasa stadsbibliotek, Essä-rummet

 

Under kursen kommer vi att jobba med olika augmented reality appar och skapar tillämpningar tillsammans för biblioteket. Augmented reality betyder ungefär förstärkt eller förhöjd verklighet. Så hur skulle det vara om när kunden höjde sin enhet mot en roll up eller ett plakat och plakatet skulle komma till liv och börja berätta för kunden om vad allt kunden kan hitta på biblioteket, vilka tjänster vi har. Eller ett barnrum där barnen kan få lyssna på någon som läser upp en saga genom att rikta den mobila enheten mot något speciellt? Eller att få till exempel Mannerheim att berätta om vad han åstadkom under sin tid vid makten i Finland vid historiehyllan och berätta kort om den sista boken som kommit ut om hans liv? Tillämpningarna är många och intressanta.

 

Kursen kräver inga förhandskunskaper och går på svenska. Ta med din egen uppdaterade och fulladdade iPad eller meddela om du vill låna en iPad för utbildningsdagen. Om du tar med din egen eller arbetets iPad så får du en lista veckan före kursen med de appar som du kan ladda ner på förhand.

 

Lärare: It-pedagog, ämneslärare, forskare, biblioteksentusiast och tidigare biblioteksanställd Johanna Björkell

 

Anmäl dig senast 8.3.2019 till:

https://link.webropolsurveys.com/EP/4C42DAC2B82069CC

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

mobile-phone-1875813_1920

 

Let’s Speak English 12.3.2019

Tule kohentamaan englannin kielen taitojasi 12.3. klo 9.30-15.00

 

Paikka: Kokkolan kaupunginkirjaston Hongell-sali

 

Vinkkejä, harjoittelua, rohkeutta asiakaspalveluun sekä kertaamme vähän myös kielioppia.

 

Koulutus on tarkoitettu niin vasta-alkajille kuin myös jo vähän pidemmälle ehtineille. Käymme läpi kirjaston normaaleja asiakaspalvelutilanteita sekä harjoittelemme tarvittavaa sanastoa arkitilanteisiin. Koulutuspäivän aikana käymme läpi mm. osallistujien omat toiveet ja kohdatut ongelmatilanteet.

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/943E38A7B1BC01BB

Ilmoittaudu viimeistään 5.3.2019.

 

Let’s Speak English -koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta sekä on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

Tervetuloa!

 

enkku

 

Kom och förbättra dina färdigheter i engelska den 12.3 kl. 9.30-15.00

 

Plats: Stadsbiblioteket i Karleby, Hongell-sal

 

Tips, träning och mod till kundbetjäningen samt vi tränar också lite grammatik.

 

Utbildningen är avsedd för nybörjare såväl som för dem som har litet mera kunskaper. Vi går igenom bibliotekets normala kundbetjäningssituationer och övar på ordförrådet som behövs i de vardagliga situationerna. Under träningsdagen går vi också igenom t.ex. deltagarnas egna önskemål och problem som har uppkommit i olika situationer.

 

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/943E38A7B1BC01BB

Sista anmälningsdag den 5.3.2019.

 

Let’s Speak English –fortbildningsdagen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen!

EASY TO READ ENGLISH

EASY TO READ ENGLISH

-koulutuspäiväsarja Seinäjoella ja Vaasassa (2pv + etätehtävät)

 

Paikka:

Seinäjoen kaupunginkirjasto, Jaaksi -sali: 11.3. ja 20.5. klo 9.30-16.00

Vaasan kaupunginkirjasto, Essee -ryhmätila: 5.4. ja 21.5. klo 9.30-16.00

 

Write your text leaflets and online information in Easy-to-Read English! Saavutettavuusdirektiivin voimaantulo vaikuttaa myös englanninkieliseen palveluun sekä esitteiden tekoon yms. Kahden päivän koulutuksessa perehdytään englanninkieliseen selkokielen kirjoitusprosessiin ja –ohjeisiin, jotka poikkeavat hivenen suomen- ja ruotsinkielestä. Koulutuspäivien välissä on muutama etätehtävä, jotka tukevat oppimista. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivien aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta. Kirjoitusharjoituksia varten tarvitaan oma tietokone tai tablettilaite.

 

Päivän ohjelma:

Klo  9.30  Aamukahvit ja esittäytyminen

Klo  9.45  Teoriaa ja kirjoitusharjoituksia

Klo 12.00 Lounastauko

Klo 13.00 Kirjoitusharjoituksia

Klo 14.15 Iltapäiväkahvi

Klo 14.30 Palaute harjoituksista ja tekstien muokkausta yhdessä

Klo 15.30 Yhteenveto ja etätehtävien jako

Klo 16.00 Päivän lopetus

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/373A9BCFE99FB16F

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on Seinäjoelle 4.3.2019 ja Vaasaan 29.3.2019.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

Tervetuloa! 

 

typewriter-584696_1920

 

EASY TO READ ENGLISH

-fortbildningsdagarna i Seinäjoki och Vasa (2 närstudiedagar + hemuppgifter)

 

Plats:

Stadsbibliotek i Seinäjoki, Jaaksi-sal: 11.3 och 20.5 kl. 9.30-16.00

Stadsbibliotek i Vasa, Essä -rummet: 5.4 och 21.5 kl. 9.30-16.00

 

Write your text leaflets and online information in Easy-to-Read English!

EU:s tillgänglighetsdirektiv påverkar också till de tjänster biblioteket erbjuder på engelska. På kursen går vi igenom grunderna för vad du kan tänka på för att göra din engelsktext lättare att förstå för den engelska Easy-to-Read texten skiljer sig något från finska och svenska. Vi bekantar oss också med riktlinjer för layout och bilder i lättläst material. Mellan närstudiedagarna övar vi på att bearbeta texter till lättläst. Hemuppgifterna går främst ut på att ändra texter som finns i vår vardag, t.ex. att uppdatera webbsidor, göra infoblad och ändra bibliotekets regler och anvisningar. Skrivövningar ingår också under kursdagarna, så ta gärna med dig en dator eller pekplatta.

 

OBS! Föreläsaren pratar finska men han förstår svenska så att du kan använda ditt eget språk när du frågar något samt det är också möjligt att få presentationsmaterialet på svenska.

 

Dagens program:

Kl.   9.30 Morgonkaffe och presentation

Kl.   9.45 Teori och skrivövningar

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Skrivövningarna fortsätter

Kl. 14.15 Kaffepaus

Kl. 14.30 Feedback om övningarna

Kl. 15.30 Sammanfattning av dagen och presentation av hemuppgift

Kl. 16.00 Kursdagen avslutas

 

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/373A9BCFE99FB16F

Det sista officiella anmälningsdatumet är till Seinäjoki den 4.3.2019 och Vasa den 29.3.2019.

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen!       

 

Erityisryhmien kirjastopalvelut

Erityisryhmien kirjastopalvelut

Aika: to 7.3.2019 klo 9.45 – 15.45
Paikka: Vaasan kaupunginkirjasto, kirjastomuseo 3 krs

Asiakkaiden moninaisuus on arkipäivää, ja erilaisuus haastaa meitä tarkastelemaan tapaamme kohdata, ohjata ja neuvoa jokaista asiakasta. Kirjastotyössä autamme kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä. Koulutus auttaa tunnistamaan asiakkaan, jolla on neuropsykiatrisia pulmia ja mielenterveysongelmia sekä tarjoaa tietoa siitä, mihin ja miten asiakasta voi ohjata ja neuvoa kirjastossa. Koulutuspäivän tavoitteena on saada omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä ja konkreettisia käytännönläheisiä työkaluja.

Päivän ohjelma:
9.45 – 10.00 Aamukahvit ja ilmoittautuminen
10.00 – 12.00 Mielenterveys asiakkaat kirjastossa / Tarja Tikkanen, koulutussuunnittelija, Mielenterveyden keskusliitto
12.00 – 13.00 Lounastauko
13.00 – 14.15 ADHD ja keskittymisvaikeudet / Minna Joensuu, Nepsy-valmentaja, Neuropsykiatrinen valmennus
14.15 – 14.30 Kahvitauko
14.30 – 15.45 Autismin kirjo / Suvi Lehto,
Nepsy-valmentaja ja kouluttaja, ValmennusLehto Oy

Ilmoittautuminen:
https://link.webropolsurveys.com/EP/FC3B12DCCCE55475

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on torstai 28.2.2019.

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

TERVETULOA!

 

books-927394_960_720

Välkommen till vår första virtuella DIGIVERKSTAD fre den 8.3 kl. 12-14

Välkommen till vår första virtuella DIGIVERKSTAD fre den 8.3 kl. 12-14

 

Jag har fått ett antal förfrågningar om att vi borde skapa en digiverkstad där vi går igenom olika saker som har kommit upp i kundservicen och tillsammans fundera på olika lösningar etc. Vi kan även repetera Celia, e-böcker och e-tidskrifter samt tänka på de allmänna reglerna för vad vi går och inte gör under handledningen.

 

Vi kommer att ordna virtuella digiverkstäder varje månad så att så många som möjligt kan delta (och vi hoppas på att det blir mera en bara en som deltar…) och få hjälp snarast möjligast när kunden nyligen har varit på besök. Det finns inget behov av att delta i varje verkstad om du inte vill eller kan delta men vi kör inte heller bort dig om du vill delta varje gång.

 

Den här är första gången träffas vi i SKYPE och här är länken till webbplatsen:

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

Liity Skype-kokoukseen

Ongelmia liittymisessä? Kokeile Skype Web Appia

 

 

Onko tämä ensimmäinen Skype-kokouksesi?

 

[!OC([040b])!]

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Välkommen till digiverkstaden med alla dina frågor !

 

Digital

 

Tervetuloa ensimmäiseen virtuaaliseen DIGITYÖPAJAAN ke 6.3. klo 12-14

Tervetuloa ensimmäiseen virtuaaliseen DIGITYÖPAJAAN ke 6.3. klo 12-14

 

Olen saanut useita pyyntöjä siitä, että perustaisimme digityöpajan, jossa kävisimme läpi digiasioita, joita tulee esille asiakkaiden kanssa sekä yhdessä miettisimme ratkaisuja yms. Voimme tarvittaessa myös kerrata Celiaa sekä e-kirjoja ja e-lehtiä näissä työpajoissa sekä annan tarvitessa myös laiteohjausta yms.

 

Olisi hyvä, että meitä olisi useampi jokaisella työpajakerralla, jotta saisimme myös toisiltamme vertaisohjausta/tukea. Tulemme järjestämään näitä etädigityöpajoja kuukausittain, jotta useampi pääsisi paikalle ja saisi heti kysyttyä apua, jos asiakas on äskettäin käynyt. Jokaiseen työpajaan ei tarvitse osallistua, jos sinulla ei ole tarvetta, mutta emme myöskään aja pois, jos haluat osallistua jokaiseen kertaan J.

 

Tällä ensimmäisellä kerralla kokeilemme digityöpajan lähetystä SKYPELLÄ. Tässä linkki pajaan:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Liity Skype-kokoukseen

Ongelmia liittymisessä? Kokeile Skype Web Appia

 

Onko tämä ensimmäinen Skype-kokouksesi?

 

………………………………………………………………………….

 

Tervetuloa työpajaan kaikenlaisten kysymystesi kanssa!!

 

smartphone-3947608_960_720

 

 

 

Let’s Speak English -Online! 5.3. klo 12-16

Let’s Speak English -Online!

 

Tule keskustelemaan englantia natiivin kanssa!

 

5.3. klo 12.00-16.00

  

Paikka: Osallistu etänä omalta koneeltasi

 

Vahvista puhetaitojasi ja kysy samalla kaikki ne mieltäsi askarruttavat kysymykset kirjastoalan englanninkielen sanastosta.

 

Harjoittelemme mm. käytännön lausumisohjeita

 

Koulutus on tarkoitettu jo vähän pidemmälle ehtineille, jotka haluavat

ylläpitää englannin kielen taitojaan. Käymme läpi kirjaston normaaleja asiakaspalvelutilanteita sekä harjoittelemme tarvittavaa kirjastosanastoa arkitilanteisiin. Koulutuspäivän aikana käymme läpi mm. osallistujien omat toiveet ja kohdatut ongelmatilanteet.

 

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/A8608496F3DC6034

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on perjantai 1.3.2019.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

 

TERVETULOA!

 

enkkuonline.jpg

 

Let’s Speak English -Online!

 

Kom och prata engelska med en infödd Britt!

 

5.3 kl. 12.00-16.00

 

Plats: Delta på distans från din egen dator

 

Vi stärker färdigheterna i språket och samtidigt har du chansen att ställa alla dina frågor om engelskt ordförråd i biblioteket.

 

Vi övar bl.a. praktiska instruktioner för uttal

 

Utbildningen är avsedd för dem som har litet mera kunskaper och som vill upprätthålla sina färdigheter i engelskan. Vi går igenom bibliotekets normala kundbetjäningssituationer och övar på biblioteksordförrådet som behövs i de vardagliga situationerna. Under träningsdagen går vi också igenom t.ex. deltagarnas egna önskemål och problem som har uppkommit i olika situationer.

 

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/A8608496F3DC6034

Det sista officiella anmälningsdatumet är fredag den 1.3.2019.

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna.

 

Välkommen!

Futures of Public Libraries

Futures of Public Libraries

 

AIKA: ma 18.2.2019 klo 10-15

PAIKKA: Vaasan kaupunginkirjaston Essee-huone

 

What will it mean to be a public library in the future? What is changing about the environment in which public libraries operate? How might the role of public libraries in society change in the coming years?

 

KOULUTTAJA: Morgan Shaw/ Master’s degree student and a Project Researcher at Finland Futures Research Center

 

Huom! Koulutus on englanniksi!

 

PÄIVÄN OHJELMA: Aloitamme päivän klo 9.45 yhteisellä kahvilla ja päivän avauksella. Luento alkaa klo 10 ja pidämme n. klo 12 omakustanteisen lounaan. Lounaan jälkeen luento jatkuu ja iltapäivällä nautimme myös sopivassa välissä iltapäiväkahvin. Päivä loppuu klo 15.00.

 

ILMOITTAUTUMINEN: 

https://link.webropolsurveys.com/EP/7966E0E47D691CA8

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on tiistai 12.2.2019. Muista rastittaa ilmoittautumislomakkeessa kohta osallistun koulutukseen etänä, jos et pääse paikanpäälle.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

TERVETULOA!

 

Public 2