Poika vaihtaa lamppua

 

 

 

 

 

Tid: Onsdag 8.3. kl. 13-15.45

Plats: Teams

 

Som en del av den omfattande digitaliseringen flyttar nu allt mera av litteraturen över till digitala plattformar. Detta kan ha stora inverkningar på bibliotekens utbud och verksamhet. Är digital läsning ett hot eller en möjlighet? Hur främjar man litteratur och läsning i digital form? Hur blir förlagens utgivning tillgängligt för biblioteken? Och hur går det med innehållet om formatet är ett annat?

 

Programmet inleds av Julia Pennlert vid Högskolan i Borås, universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande. I sin forskning har hon intresserat sig för litteraturens, läsningens och litteraturförmedlingens villkor i det samtida digitala medielandskapet.

 

Vi får också höra om en inspirerande podcast med boktips som görs i Luleå, hur man på Schildts & Söderströms satsar på ljudböcker och hur det nationella e-biblioteksprojektet framskrider. Möjlighet till frågor och diskussion!

 

Är vi i valet och kvalet med e-materialet?

 

PROGRAM

 

13.00          Välkommen!

13.05          Är digital läsning ett hot eller en möjlighet för biblioteken?

                    Julia Pennlert, universitetslektor vid Högskolan i Borås

13.40          Diskussion: Hur kan vi främja e-material och läsning?

14.20           Paus

14.30          Bokspanarna, en podcast från folkbiblioteken i Luleå

                    Julia Åhl Kunto, bibliotekarie vid Hertsöns bibliotek

14.50          Format, innehåll och utgivning av ljudböcker

                    Susanna Sucksdorff, marknadschef på Schildts & Söderströms

15.10          E-kirjastohankkeen kuulumisia/Aktuellt om e-biblioteksprojektet

                   Representant från det nationella e-biblioteksprojektet

15.30          Diskussion

15.45           Avslutning

 

Anmäl dig senast 6.3.2023 här.

 

I valet och kvalet är en tredelad webbinarieserie som arrangeras av den svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag Åke med fokus på bibliotekens beståndsarbete och -utveckling.

Information: Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762 eller Anneli Haapaharju, tfn 040 149 5924

VÄLKOMMEN!