Muuttuvassa ja monimutkaistuvassa työelämässä hyvän, osallistavan johtamisen ja yhteistyön merkitys korostuu. Valmentavalla johtajuudella luodaan edellytykset niin yksittäisten ihmisten kuin tiimienkin onnistumiselle sekä tavoitteena on saada yksilöt ja tiimit toimimaan itseohjautuvasti kohti tavoitteita ja parantaa tuloksellisuutta. Valmentava johtajuus on tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa sekä vaikuttava esihenkilö osaa soveltaa valmentavan otteen ydintaitoja omassa arjessaan. Esihenkilö kiinnostuu, kuuntelee, haastaa, kysyy, innostaa ja vaalii johdettaviensa potentiaalia. Toimiva vuorovaikutus on valmentavan johtamisotteen ytimessä

 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmentavaa, osallistavaa yhteistyö- ja johtamisotetta sekä herättää pohtimaan tiimien toimintaa tukevaa keskustelukulttuuria. Koulutuksen aikana saat konkreettisia vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla tiimin johtaminen on osallistavampaa, yhteisöllisempää ja motivoivampaa.

 

Koulutus ottaa esille muun muassa:

Kouluttajana toimii Kati Lanu Timanttia Oy:stä.

 

Ilmoittautuminen

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

 

TERVETULOA!