Webbinarium: Robotik och artificiell intelligens på biblioteket – för läsningen! Måndag 17.5 kl. 14-16

Kom med på vår webbinarieföreläsning för att få idéer och inspiration till att använda robotar i biblioteksverksamheten. Robotar kan bland annat användas för att främja logiskt tänkande och väcka nyfikenhet. Robotar kan därför fylla funktionen som ett redskap för att inspirera och väcka nyfikenhet till läsning. Du får exempel på några robotar och hur de…