Avainsana: #liboppi

Libopissa uusi verkkokurssi lastenkirjastotyöstä

Yleisten kirjastojen verkko-oppimisympäristö Libopissa on julkaistu uusi, kaikille avoin kurssi lastenkirjastotyöstä. Lastenkirjastotyön sisältöpakki on tiivis johdatus lastenkirjastotyöhön. Kurssilla tutustutaan lastenkirjastotyön ytimeen: asiakkaisiin ja sisältöihin. Lastenkirjastotyön sisältöpakin lukuvinkit on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille.
 
Lastenkirjastotyön sisältöpakki -kurssi koostuu tallenteista, joissa on haastateltu ammattilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi aiheeseen tutustutaan Seppo-pelin, ThingLink-kuvien, Flinga-seinien ja Padletin avulla.
 
Lastenkirjastotyön sisältöpakki löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -kurssikategoriasta. Pääset kurssille kurssiavaimella lanupakki. Jos et ole vielä rekisteröitynyt Liboppiin, se onnistuu liboppi.fi -etusivulla kirjaudu-painikkeen takaa. Tarkemmat ohjeet löydät esimerkiksi täältä.
 
Lastenkirjastotyön sisältöpakki -kurssi on avoin kaikille Libopin käyttäjille AKE-alueesta riippumatta. Kurssin ensisijaisena kohderyhmänä ovat uudet työntekijät, harjoittelijat, työntekijät, joilla ei ole kirjastoalan koulutusta, eri osastojen työntekijät, jotka kaipaavat tukea lastenkirjastotyössä, sekä pienten kirjastojen työntekijät, joiden on hallittava työssään laajasti aineistoja.
 
Kurssi on osa Vantaan, Tampereen, Lahden ja Porvoon kaupunginkirjastojen yhteistä SuositusLIIKE-hanketta ja se on toteutettu vuonna 2021 Tampereella. Ruotsinkielisen osion sisällön on tehnyt Porvoon kaupunginkirjasto.
 
Tervetuloa mukaan Lastenkirjastotyön sisältöpakkiin!
 
Lisätiedot: Mervi Hietanen, mervi.hietanen(at)tampere.fi

Piiroskuvan tekijä: Marjo Nygård

Libopissa on uusia verkkokursseja

Lukulux.fi – Lukemattomien aikuisten ohjaamiseen -kurssi

Yleisten kirjastojen verkko-oppimisympäristö Libopissa on julkaistu uusi kaikille lukutaidosta kiinnostuneille kirjastolaisille avoin kurssi. Lukulux.fi – Lukemattomien aikuisten ohjaamiseen -kurssi on perehdytys (nuorten) aikuisten lukutaidon tukemiseen kirjastossa.

Kurssi pohjautuu Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa yhteistyössä kirjastoammattilaisten kanssa luotuun Lukulux.fi -verkkokäsikirjaan, joka sisältää käytännössä testattuja toimintatapoja sekä runsaasti lisätietoa lukemattomuudesta. Malli lähestyy kohderyhmää uteliaana ja kuunnellen, joten se sopii myös muiden kohderyhmien ohjaamiseen. Kurssilla opittuja asioita on helppo hyödyntää kirjastotyössä, koska se sisältää konkreettisia menetelmiä kuvauksineen.

Selkokielen perusteet -kurssi

Koulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Koulutuksen jälkeen tunnet selkokielen perusteet ja osaat muokata viestintää sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi.

Koulutus on tehty yhteystyössä AKEpampaksen, Riikka Tuohimetsän ja Max Bäckmanin kanssa. Riikka Tuohimetsä on työskennellyt vuosia selkokielen parissa ja tehnyt itsekin useamman selkomukautuksen sekä kouluttanut ammattihenkilöstöä selkokielen periaatteista.

Lukulux ja Selkokielen perusteet kurssit ovat avoimia kaikille Libopin käyttäjille AKE-alueesta riippumatta. Kurssit löytyvät Libopista Kirjastojen yhteiset -kurssikategoriasta. Pääset kurssille kurssiavaimella, jonka saat AKEpampaksesta. Jos et ole rekisteröitynyt Liboppiin, se onnistuu liboppi.fi -etusivulla kirjaudu-painikkeen takaa. Tarkemmat ohjeet löydät esimerkiksi täältä.

Liboppi-kyselyn arvonnan voittajat ~ Vinnarna i Liboppi -enkäten utlottade!

Kesän Liboppi kyselyn arvonnan voittajat ovat Juha Nelimarkka, Hanna Kotila ja Minna Rinta-Valkama. Palkinnot on toimitettu voittajille. Onnea!

Lyhyesti Liboppi kyselyn tuloksista. Valtakunnallisella kyselyllä haluttiin kartoittaa, mistä aiheesta kirjastoissa toivottiin verkkokoulutusta ensi vuonna. Vastauksia saatiin yhteensä 744, joista 150 tuli kehittämiskirjastomme eli AKEpampas alueelta. Suurinta kiinnostusta herätti aihe ”Kokoelmat ja sisällöt” peräti 44 prosentilla vastauksista ja tästä aiheesta tullaankin tekemään valtakunnallinen verkkokoulutus Liboppi-alustalle. Kiitos kaikista koulutusehdotuksista, joita saimme kyselyssä, ja niistä on tulossa koulutuksia joko webinaareina tai lähikoulutuksina sekä LibOppi-alustalle.

Mikä Liboppi?  Liboppi on koko Suomen kirjastohenkilökunnan käytössä oleva verkko-oppimisalusta. Se tarkoittaa sitä, että juuri sinä voit käydä siellä suorittamassa pieniä kursseja tai tutustumassa muuhun hyödylliseen materiaaliin. Kätevää muun muassa tällaisessa poikkeustilanteessa, kun voi olla tavallista helpompi ottaa aikaa opiskelulle.

Jimmy Pulli taiteili arvonnan voitot/
Priserna målade av konstnären Jimmy Pulli

Vinnarna i vår Liboppi-enkät utlottade!

I somras fick biblioteksanställda chansen att ge önskemål på fortbildningsteman i vår Liboppi-enkät. Vinnarna är utlottade och de är Juha Nelimarkka, Hanna Kotila och Minna Rinta-Valkama. Priserna har skickats till vinnarna. Grattis!

Kort om resultaten i enkätsvaren. Med den nationella enkäten ville vi kartlägga det tema som önskas i biblioteken för nästa års nätbaserad fortbildning. Totalt gavs det 744 svar av vilka 150 kom från vårt regionala utvecklingsområde, AKEpampas. Största intresset väckte temat ”Samlingar och innehåll” med 44 procent av svaren och om detta tema ska en nätbaserad inlärningshelhet göras i Liboppi inlärningsplattformen. Tack för alla fortbildningsförslag, som ni gav och vi planerar kommande fortbildning utifrån förslagen, antingen som webbinarier, närfortbildning eller som kurser i Liboppi inlärningsplattformen.

Vaddå Liboppi! Liboppi är en nätbaserad lärplattform för hela Finlands bibliotekspersonal, som håller på att utvecklas. Behändigt i dessa undantagstider att kunna studera på distans.