Mikromarc tips & trix och Celia, på distans

Dagens program handlar om två viktiga men väldigt olika delar av vårt arbete. Vi börjar med Mikromarc. Ulrika och Katriina svarar på era frågor om biblioteksprogrammet och dess funktioner.Vi bygger upp Tips &

Trix-timmarna på basen av era frågor så därför behöver vi dem senast 3.4. Skicka dina frågor åt Ulrika (ulrika.nykvist@vaasa.fi) och Katriina (katriina.jylha@vaasa.fi).

Efter lunchen fortsätter vi med Celia och dess tjänster. Med Anne-Lie Haglund går vi igenom vad Celia är och kan erbjuda våra kunder, och provar i praktik Pratsam Reader-appen.

Du kan delta i fortbildningen på distans. Du kan också delta båda fortbildningarna, eller bara den ena.

Ta med egen pekplatta eller smarttelefon till Celia-skolningen.

Program:

kl 9:30-12:00 Mikromarc: Tips & Trix

Ulrika Nykvist och Katriina Jylhä, Vasa stadsbibliotek

12:00-13:00 lunch (på egen kostnad)

13:00-15:00 Celia

Anne-Lie Haglund, Nykarleby stadsbibliotek

Anmäl dig senast den 20.4.:

https://webropol.com/s/mikromarc

Tilläggsinformation: tanja.markkula@vaasa.fi

040 589 8294

Fortbildningsdagen är en del av #AKEdigi-projektet, vars syfte är att utveckla bibliotekspersonalens digikunskaper. Den är gratis för deltagarna, men deltagarna ansvarar själv för sina rese- och matkostnader. Fortbildningsdagen är enbart för ÅKEpampas-områdets bibliotekspersonal (dvs. Österbottens, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens bibliotekspersonal)