Månadsbrev

Efter att ha besökt de trevliga biblioteken under våren och försommaren, har sommaren varit full av liv på AKEpampas. Nya utbildningar har planerats, gruppmöten och nytt cirkulationsmaterial har utarbetats. Efter sommarens planering och förberedelser börjar hösten snabbt och fortsätter med biblioteksträffar. I augusti deltog AKEpampas med Kuopio AKE i IFLA, där vi fick internationell synlighet…