Introduktion till service design to 30.9 kl. 9-15

Välkommen med på en intressant fortbildningsdag i service design torsdagen den 30.9 kl. 9-15! Då kan service design vara något för dig. Kom med och lär dig vad service design innebär och  ! Under fortbildningsdagen får vi genom tre olika föreläsningar och en workshop lära oss grunderna i service design och hur det kan utnyttjas…