Avainsana: #samlingar

I valet och kvalet 2: Hur rensa i samlingarna? to 24.3 kl. 13-15.30

en man som ska välja vilken bok han tar

 

I valet och kvalet 2: Hur rensa i samlingarna?

Torsdag 24.3 kl. 13-15.30

Plats: Webbinarium

 

 

 

 

I bibliotekslagen nämns som en av bibliotekens uppgifter att tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling.  Hur byggs en sådan samling upp? Hur fungerar medieurvalet på biblioteken, vem är det som avgör vad som köps in eller gallras ut och på vilka grunder? Hur strategiskt arbetar vi på biblioteken, har vi en medieplan och följer vi den? Och vad spelar den tysta kunskapen för roll i arbetet.

 

ÅKEs webbinarium I valet och kvalet 2 är en fortsättning på fjolårets webbinarium med samma namn. Då fokuserade vi på inköp och anskaffning, denna gång på gallring av material. Hur mycket kan och vågar vi gallra? Eftermiddagen präglas av lustfyllt reflekterande, inte av sökande efter rätt eller fel.

 

PROGRAM

13.00 Välkommen och inledning

13.05 Presentationer från Svenskfinland:

  • Karolina Zillliacus, Pargas stadsbibliotek: Från egen till gemensam boksamling: Försök till strategiskt

arbete med samlingarna

  • Tina Wigg, Helsingfors stadsbibliotek: Arbetet med att skapa gemensamma riktlinjer för Helsingfors

stadsbibliotek

  • Katarina Kronlund, Kronoby kommunbibliotek: Samlingsarbete i Kronoby
  • Seija Kivelä, Borgå stadsbibliotek: Helle-nätverkets samlingsstrategi

14.05 Frågor & svar

14.20 PAUS

14.30 Malin Utter, Borås högskola: Gallring som mediastrategiskt arbete

15.15 – 15.30 Avslutande diskussion

 

Anmäl dig senast 21.3 via denna länk

Webbinariet ordnas på Zoom. Du får länken till webbinariet efter att du anmält dig.

 

Arrangör: Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ÅKE

 

I valet och kvalet den 13.4 kl. 12.00–15.30

Biblioteken har en viktig funktion i vår demokrati att möjliggöra allas tillgång till information. Enligt bibliotekslagen hör det till bibliotekens uppgift att erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll och att tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling. 

Hur fungerar medieurval på våra bibliotek idag? Vem är det som bestämmer vad som köps in och på vilka grunder? Bör biblioteken uppfylla alla önskningar som användarna har ? Vilka principer styr gallringen? Har biblioteken medieplan och följer man dem?  

Vad bör man tänka på i mediestrategiskt arbete. Centraliserad uppköp och flytande samlingar ändrar arbetsprocesserna, hur ändrar de bibliotekariens roll? Hur kommer samlingarna att se ut i Svenskfinland i framtiden?  Dessa frågor diskuteras på ÅKE-webbinariet I valet och kvalet 13.4. Eftermiddagen präglas av lustfylld reflekterande, inte av sökandet efter rätt eller fel. 

Program:

Linjerna öppnas 11.45 

12.00-13.30  Samlingarna utvecklas. Vad är planen? 

Mångsidiga och tidsenliga samlingar i Svenskfinland. Susanne Ahlroth; RVF 

Allmänhetens delaktigheti medieplanering och tillit till bibliotek som kunskapsinstitution, Sofia Lenninger

Samtal om samlingspolitik.Rauha Maarno, Finlands biblioteksförening  

13.30-13-45 Paus

13.45-14.30 Biblioteksfall

Biblioteket som fick starta om från början. Tapani Häkkinen, Lovisa stadsbibliotek

Kursböcker på allmänna bibliotek­ – en samhällsviktig service? Malin Wikström-Orre, Raseborgs stadsbibliotek Centraliserad inköp och flytande samlingar i Helsingfors. Tina Wigg, Helsingfors stadsbibliotek  

14.30-15.30 Diskussion: Hur ser samlingarna ut på biblioteken i Svenskfinland 2025, 2050?

Diskussionen leds av Malin Utter som är universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och undervisar bland annat i media strategiskt arbete, inköp och  gallring.

Anmälning: Anmäl dig senast 8.4 via den här länken: Anmäl dig här

Webbinariet ordnas av svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE) som består av Borgå, Vasa och Åbo stadsbibliotek som sköter det regionala utvecklingsuppdraget på sina respektive områden, det nationella utvecklingsbiblioteket, Helsingfors stadsbibliotek samt Regionförvaltningsverket. Webbinariet är avgiftsfri för deltagarna.

Tilläggsinformation: Jan Nyström, Borgå stadsbibliotek