I valet och kvalet 3: Att läsa och lyssna digitalt

Poika vaihtaa lamppua

 

 

 

 

 

Tid: Onsdag 8.3. kl. 13-15.45

Plats: Teams

 

Som en del av den omfattande digitaliseringen flyttar nu allt mera av litteraturen över till digitala plattformar. Detta kan ha stora inverkningar på bibliotekens utbud och verksamhet. Är digital läsning ett hot eller en möjlighet? Hur främjar man litteratur och läsning i digital form? Hur blir förlagens utgivning tillgängligt för biblioteken? Och hur går det med innehållet om formatet är ett annat?

 

Programmet inleds av Julia Pennlert vid Högskolan i Borås, universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande. I sin forskning har hon intresserat sig för litteraturens, läsningens och litteraturförmedlingens villkor i det samtida digitala medielandskapet.

 

Vi får också höra om en inspirerande podcast med boktips som görs i Luleå, hur man på Schildts & Söderströms satsar på ljudböcker och hur det nationella e-biblioteksprojektet framskrider. Möjlighet till frågor och diskussion!

 

Är vi i valet och kvalet med e-materialet?

 

PROGRAM

 

13.00          Välkommen!

13.05          Är digital läsning ett hot eller en möjlighet för biblioteken?

                    Julia Pennlert, universitetslektor vid Högskolan i Borås

13.40          Diskussion: Hur kan vi främja e-material och läsning?

14.20           Paus

14.30          Bokspanarna, en podcast från folkbiblioteken i Luleå

                    Julia Åhl Kunto, bibliotekarie vid Hertsöns bibliotek

14.50          Format, innehåll och utgivning av ljudböcker

                    Susanna Sucksdorff, marknadschef på Schildts & Söderströms

15.10          E-kirjastohankkeen kuulumisia/Aktuellt om e-biblioteksprojektet

                   Representant från det nationella e-biblioteksprojektet

15.30          Diskussion

15.45           Avslutning

 

Anmäl dig senast 6.3.2023 här.

 

I valet och kvalet är en tredelad webbinarieserie som arrangeras av den svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag Åke med fokus på bibliotekens beståndsarbete och -utveckling.

Information: Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762 eller Anneli Haapaharju, tfn 040 149 5924

VÄLKOMMEN!

I valet och kvalet 2: Hur rensa i samlingarna? to 24.3 kl. 13-15.30

en man som ska välja vilken bok han tar

 

I valet och kvalet 2: Hur rensa i samlingarna?

Torsdag 24.3 kl. 13-15.30

Plats: Webbinarium

 

 

 

 

I bibliotekslagen nämns som en av bibliotekens uppgifter att tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling.  Hur byggs en sådan samling upp? Hur fungerar medieurvalet på biblioteken, vem är det som avgör vad som köps in eller gallras ut och på vilka grunder? Hur strategiskt arbetar vi på biblioteken, har vi en medieplan och följer vi den? Och vad spelar den tysta kunskapen för roll i arbetet.

 

ÅKEs webbinarium I valet och kvalet 2 är en fortsättning på fjolårets webbinarium med samma namn. Då fokuserade vi på inköp och anskaffning, denna gång på gallring av material. Hur mycket kan och vågar vi gallra? Eftermiddagen präglas av lustfyllt reflekterande, inte av sökande efter rätt eller fel.

 

PROGRAM

13.00 Välkommen och inledning

13.05 Presentationer från Svenskfinland:

  • Karolina Zillliacus, Pargas stadsbibliotek: Från egen till gemensam boksamling: Försök till strategiskt

arbete med samlingarna

  • Tina Wigg, Helsingfors stadsbibliotek: Arbetet med att skapa gemensamma riktlinjer för Helsingfors

stadsbibliotek

  • Katarina Kronlund, Kronoby kommunbibliotek: Samlingsarbete i Kronoby
  • Seija Kivelä, Borgå stadsbibliotek: Helle-nätverkets samlingsstrategi

14.05 Frågor & svar

14.20 PAUS

14.30 Malin Utter, Borås högskola: Gallring som mediastrategiskt arbete

15.15 – 15.30 Avslutande diskussion

 

Anmäl dig senast 21.3 via denna länk

Webbinariet ordnas på Zoom. Du får länken till webbinariet efter att du anmält dig.

 

Arrangör: Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ÅKE