Åldersvänligare bibliotek – Inspirationsförmiddag för bibliotekspersonal

Ett allmänt bibliotek ska vara tillgängligt för alla. I takt med att befolkningen blir äldre behövs åldersvänliga lösningar inom både kultur- och andra samhällsområden, också biblioteken. Men hur gör man? Var börjar man? Välkommen med på en digital inspirationsförmiddag fredag 19.11 kl. 9.00-11.30. Programmet rymmer praktiska exempel från tre bibliotek som närmar sig frågan från olika håll (Nykarleby, Kyrkslätt och…