Avainsana: #tiimityö

Tiimityö ja sujuva yhteistyö 4.5. klo 10-15

people together

Aika: ke 4.5.2022 klo 10-15

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoomissa.

Kouluttajana toimii Kati Lanu, Timanttia Oy

 

Ilmoittuminen 2.5. mennessä

 

Minkälaisia asioita on hyvässä tiimi- ja yhteistyössä huomioitava, minkälaisia erilaisia yhteistyön muotoja ja tapoja esiintyy ja mitä voimme kehittää, jotta sekä työt sujuvat, että jaksamme ja voimme hyvin työssämme? Miten teet sujuvaa yhteistyötä kirjaston ulkopuolisten toimijoiden kanssa?

 

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja oivalluttaa kirjastoväkeä hyvän tiimityön edellytyksistä ja elementeistä. Tiimin yhteistoiminnassa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat tärkeitä työn tekemisen ja yhdessä oppimisen kannalta; yhdessä saadaan aikaiseksi ja kehitytään. Sujuva yhteistyö on myös motivaation, työnilon ja hyvinvoinnin lähteitä. Kun vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat ne myös vahvistavat yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

 

Tule mukaan mielenkiintoiseen koulutuspäivään, joka sisältää alustuksia ja tietoiskuja, käytännön esimerkkejä ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja hyvinvoinnista. Tule kuuntelemaan, osallistumaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia.

 

Kouluttaja vastailee mielellään myös kysymyksiin ja antaa vinkkejä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta.

 

TERVETULOA!

Erilaisuus vahvuutena tiimityössä -valmennus

Vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylit

Aika: ti 27.4.2021 klo 12-16

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoom-sovelluksella.

Kouluttajana toimii Kati Lanu, Timanttia Oy

Ilmoittaudu viimeistään 26.3: https://webropol.com/ep/erilaisuus

Koulutuksessa on rajallinen osallistujamäärä eli max. 30 osallistujaa otetaan mukaan.

Tiimin yhteistoiminnassa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat tärkeitä työn tekemisen ja yhdessä oppimisen kannalta; yhdessä saadaan aikaiseksi ja kehitytään. Kun vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat ne myös vahvistavat yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Tule mukaan mielenkiintoiseen etävalmennukseen, joka sisältää alustuksia ja tietoiskuja, käytännön esimerkkejä ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymistyyleistä. Valmennuksen jälkeen ymmärrät mm. itseäsi paremmin sekä hahmotat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi selkeämmin. Saat myös lisää tietoa muiden ihmisten vuorovaikutustyyleistä sekä heidän motivaatiotekijöistä ja käyttäytymisestään, jolloin sinun on helpompi toimia yhdessä muiden tiimiläisten kanssa sekä myös ymmärtää asiakkaita.

Ennakkotehtävänä tehdään yksilöllinen EASI-kartoitus, jonka täyttäminen kestää n. 15-20 min. Linkin ennakkotehtävään saat maaliskuun lopussa. Kartoituksen jälkeen saat itsellesi ja omaksi hyödyksesi n. 19-sivuisen raportin, joka vahvistaa itsetuntemustasi ja lisää ymmärrystä omasta vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Osallistujat saavat omat raporttinsa, joita ei tarvitse avata muille. Henkilökohtainen raportti on siis luottamuksellinen.

Valmennuksessa ja purussa käydään läpi EASIn perusperiaatteet ja pohditaan yhdessä erilaisia profiileja, vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylejä ja tiimityötä eri profiilien kesken. EASI on selkeä ja konkreettinen, ja valmennuksessa osallistujat saavat yleensä ahaa-elämyksiä ja oivalluksia, joita voi hyödyntää arjen yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. EASIn taustalla on moderni Viiden faktorin teoria ja itse menetelmä on osoitettu psykometrisesti luotettavaksi. Menetelmä ei kategorisesti luokittele ihmisiä, vaan auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kompastuskivet.

Tule kuuntelemaan, osallistumaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia. Kouluttaja vastailee mielellään myös kysymyksiin ja antaa vinkkejä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta.

TERVETULOA!

Tiimityön ja yhteistyön kehittäminen etätiimissä -koulutus

Aika: pe 11.12.2020 klo 13-16                                                                  

Etäkoulutus Zoom-sovelluksella

Ilmoittaudu viimeistään 9.12: https://webropol.com/ep/tiimi

AKEpampas sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät yhteistyössä kirjastojen henkilökunnalle webinaarin tiimiyhteistyön kehittämisestä. Etätyö yleistyy vauhdilla ja työtä tehdään hajautetuissa tiimeissä, joissa ihmiset tapaavat toisiaan kasvotusten vain silloin tällöin. On huolehdittava siitä, että työt sujuvat kaikilla ja yhteistyö pelaa. Kouluttajan osaaminen perustuu omakohtaisiin kokemuksiin etätyöstä, hajautetusta työstä sekä hajautetun tiimin johtamisesta.

Kouluttaja: Kati Lanu, Timanttia Consulting Oy

Tervetuloa kuuntelemaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia tiimityöskentelystä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta. Koulutuksessa on rajallinen osallistujamäärä eli max. 95 osallistujaa otetaan mukaan ja mikäli koulutus tulee täyteen, niin etusijalla ovat AKEpampas alueen kirjastoammattilaiset.

TERVETULOA!