Digitaalinen saavutettavuus kirjastossa ~ Digital tillgänglighet på biblioteken

Digipalvelulaki ohjaa tasavertaiseen digitaaliseen ympäristöön  

Digipalvelulaki tuli voimaan jo viime vuoden keväällä ja tämän lain taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi sekä YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Lailla halutaan parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja ja edesauttaa itsenäiseen asiointiin digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavista palveluista hyötyvät  myös muut henkilöt joilla on haasteita verkkopalvelujen tai laitteiden käytössä, kuten vaikkapa iäkkäillä, maahanmuuttajilla, kuulo- tai näkövammaisilla. Svensk text nedan.

Sanapilvi digitaalinen saavutettavuus tekstistä
Sanapilvi tekstistä digitaalinen saavutettavuus

Digipalvelulaki säätelee verkossa olevien palveluiden saavutettavuutta ja koskee varsinkin julkisia organisaatioita, joiden tulisi lain mukaan tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa niiden normaalia viranomaistoimintaa.  Aluehallintoviraston ylläpitämässä Digi kuuluu kaikille –sivustolla kerrotaan, että “käytännössä tällä tarkoitetaan, että saavutettavuus ymmärrettäisiin keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa”.   

Digi kuuluu kaikille –sivuston verkko-osoitte: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ 

Sivustolla löytyy lisää tietoa digitaalisten palvelujen saavutettavuuden vaatimuksista, taustoista ja mitä palveluja ja sisältöjä laki koskee.

Tekstitys kirjastoiden videoihin ja podcasteihin

Filminauha jossa sana YouTube
Tekstitys kirjaston videoihin
Kuva Pixabay

Kirjastoiden kannalta digipalvelulaki tarkoittaa myös sitä, että verkkoon tuottamamme video- ja äänitallenteissa tulisi olla tekstitys 23.9.2020 lähtien kun lain siirtymävaihe päättyi. Tekstitysvaatimus koskee myös sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä ja lisäksi podcasteilla tulee olla tekstivastine. Suoralähetyksiä ei tarvitse tekstittää, jollei tallennetta julkaista ja silloin on 14 vuorokautta aikaa tehdä tekstitys. 

Kirjastokaistan koulutuskanavalta löytyy esityksiä Digitaalinen saavutettavuus -koulutuspäivästä, joka lähetettiin 22.9.2020. Kannattaa tutustua näihin esityksiin sillä niissä kerrotaan käytännön esimerkein mitä digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa kirjastoille.  Linkki sivustolle: https://www.kirjastokaista.fi/koulutuskanava/

Varsinkin Celian esityksessä saa hyviä vinkkejä miten tehdään saavutettavaa sisältöä: 

-www-sivuille: otsikointi, kuvat ja alt-tekstit 

– someen: Facebook, Twitter   

-videoiden ja äänitteiden ja asiakirjojen: Word, PowerPoint ja pdf.

Linkki Celian osioon: https://www.kirjastokaista.fi/kirsi-ylanne-ja-miia-kirsi-mita-saavutettavuus-verkkosisalloissa-kaytannossa-tarkoittaa/ 

Mikrofoni

Kirjastokaistalta löytyy myös kooste 10 käytännön neuvosta videoiden ja podcastien tekstitykseen: https://www.kirjastokaista.fi/videoiden-ja-podcastien-tekstitys-10-kaytannon-neuvoa/

Lagen om digitala tjänster bidrar till en jämlik digital miljö  

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde ikraft ifjol på våren och som bakgrund finns  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv samt FN:s konvention om rättigheter för personer md funktionsnedsättning.

Lagen strävar till att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning, att använda digitala tjänster samt att självstädigt kunna uträtta ärenden i en digital miljö. Förbättrad digital tillgänglighet gynnar även andra med utmaningar av att klara av att använda digitala tjänster eller dataapparatur, såsom äldre, invandrare eller personer med nedsatt hörsel eller syn.

Ordmoln skapad av text om digital tillgänglighet
Ordmoln skapad av text om digital tillgänglighet

Lagen om digitala tjänster reglerar webbtillgängliheten, dvs  åtkomsten till tjänsterna i den digitala världen. Lagen förpliktar speciellt myndigheter, att ta hänsyn till tillgänglighetskraven, som en del av deras normala verksamhet och så att även deras  webbplatser och mobilapplikationer uppfyller kraven på tillgänglighet.  

Regionförvaltningsverket har sammanställt en webbsida Digital delaktighet för alla på adressen: https://www.tillganglighetskrav.fi/ och på sidan finns mer information om riktlinjer för tillgänglighetskraven  samt vilka tjänster och innehåll som lagen gäller.  

Texta bibliotekens inspelade videor och podcaster 

Texta inspelad rörlig media
Bild Pixabay

För bibliotekens del innebär lagen om digitala tjänster, att vi fr o m 23 september i år ska ha textning på våra videon och ljudinspelningar, som publiceras på webben. Tillgänglighetskraven gäller även material på bibliotekens sociala medier, vilket betyder att även podcaster ska ha en textversion. Direktsändningar behöver inte textas men om inspelningen publiceras är då tidsfristen 14 dagar att göra den tillgänglig, dvs att texta inspelningen.  

Inspelningar från den finskspråkiga fortbildningsdagen om digital tillgänglighet “Digitaalinen saavutettavuus”, som anordnades 22.9.2020 av Regionförvaltningsverket och Helmet-biblioteken, finns att se på Bibliotekskanalen. I presentationerna gås igenom med exempel på vad webbtillgänglihet betyder i praktiken för biblioteken. 

 Länken till  inspelningarna på Kirjastokaista https://www.kirjastokaista.fi/koulutuskanava/ 

Speciellt i Celias presentation ges tips på hur göra webbtillgängligt innehåll på: 

-www-sidor: rubricering, bilder och alt-textning  –

-sociala medier: Facebook, Twitter   

-videor, ljudinspelningar  och dokument: Word, PowerPoint, pdf.. 

Länken till Celias presentation (på finska): https://www.kirjastokaista.fi/kirsi-ylanne-ja-miia-kirsi-mita-saavutettavuus-verkkosisalloissa-kaytannossa-tarkoittaa/ 

10 goda råd för hur texta videor och podcaster finns på Kirjastokaista (på finska):  https://www.kirjastokaista.fi/videoiden-ja-podcastien-tekstitys-10-kaytannon-neuvoa/