Avainsana: Vaasa

vertaisoppiminen ~ personalutbyte

Vertaisoppiminen on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämistä.

Kaikki kirjastolaiset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yleisissä kirjastoissa voivat tutustua toistensa kirjastoihin ja inspiroitua toisenlaisesta toimintatavasta.

Miksi?        

 • tutustu toisen kirjaston toimintatapoihin
 • tapaa uusia kollegoita ja vaihda ajatuksia muiden kirjastolaisten kanssa
 • saat uusia ideoita työhösi
 • haluat syventää kirjastoammatillista osaamistasi jollakin tietyllä osa-alueella
 • kieliharjoittelua kaksikielisessä kirjastossa

Vieraile toisessa kirjastossa 1- 5 päivää,

AKEpampas vastaa matkustus- ja majoituskuluista

Miten?

 • vaihto on työ-, virkamatka tai koulutuspäivä toiselle paikkakunnalle, eli työnantajavelvoitteet säilyvät työntekijän varsinaisella työnantajalla
 • keskustele vaihdosta ensin omassa kirjastossasi esimiehesi kanssa
 • ota yhteyttä siihen kirjastoon, johon haluat tutustumaan
 • vaihto voi olla yksipuolinen tai vastavuoroinen, kirjastot voivat itse päättää omien mahdollisuuksien mukaan
 • sovi omasi ja vaihtoesimiehesi kanssa vaihtoajan toiveet ja kiinnostuksen kohteet eli mitä odotat vaihdolta ja mitä haluat tehdä vaihdon aikana
 • sovi vaihdon ajankohta
 • sopikaa työpaikkaohjaaja, joka huolehtii vaihtoon tulijasta ja vaihdosta kokonaisuutena
 • vaihdon jälkeen: lyhyt palaute vaihdosta vaihtokirjastolle ja meille alueelliseen kehittämistehtävään

OTA YHTEYTTÄ NIIN KERRON LISÄÄ!

Lue muiden kokemuksista: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

Personalutbyte

Personalutbyte är en del av det regionala utvecklingsuppdragets kompetensutveckling för bibliotekspersonal.

Biblioteksanställda inom Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens samt Österbottens allmänna bibliotek kan bekanta sig med regionens övriga bibliotek och bli inspirerade av annorlunda verksamhetsformer.

Varför?       

 • bekanta dig med hur ett annat bibliotek ordnar sin verksamhet
 • lär känna nya kolleger och diskutera med andra biblioteksanställda
 • få nya idéer till det egna jobbet
 • fördjupa ditt kunnande inom ett visst delområde
 • få språkpraktik i ett tvåspråkigt bibliotek

Besök ett annat bibliotek under 1 – 5 dagar,

ÅKEpampas står för rese- samt logikostnader

Hur?

 • utbytet är en tjänsteresa eller utbildningsdag till en annan ort, dvs arbetsgivarskyldigheten kvarstår hos den egentliga arbetsgivaren
 • diskutera utbytet först med din egen förman
 • ta kontakt med det bibliotek som du är intresserad av
 • utbytet kan vara ensidigt eller ömsesidigt, biblioteken avgör om bytet är möjligt enligt sina egna förutsättningar och möjligheter
 • kom överens både med din egen samt med utbytesbibliotekets förman om önskemålen gällande utbytet; dina förväntningar samt vad du önskar göra under utbytesperioden
 • kom överens om tidpunkten för utbytet
 • utse en arbetsplatshandledare, som tar hand om gästen och som sköter om utbytet som helhet
 • efter utbytet: kort respons, feedback gällande utbytet till utbytesbiblioteket samt till oss vid regionala utvecklingsuppdraget

  TA KONTAKT FÖR ATT HÖRA MERA!

Läs om andras erfarenheter: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

 • sähköposti/ e-post sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi
 • puh / tel 040 144 7835

esitykset ja julisteet

24.3.2020 klo 9:30-16:00 Vaasan kaupunginkirjasto, Essee

Oletko huomannut, että teet aina samanlaisen Powerpoint-esityksen tai julisteen? Haluaisitko löytää uusia ideoita ja tapoja?

Tule sisällöntuotannon koulutuspäivään Vaasan kaupunginkirjastoon! Päivän aikana keskitymme esityksien ja julisteiden tekemiseen niin Powerpointilla, Keynotella kuin Canvallakin. Ota mukaan läppäri sekä iPad. Tarvittaessa voit lainata niitä myös AKE:lta.

Kouluttajana toimii Petri Ilmonen TRYcampsista

Päivän ohjelma:

klo 9:30 Keynote

sopivassa kohdin aamukahvit

klo 12-13 lounas (omakustanteinen)

klo 13:00 Canva

sopivassa kohdin iltapäiväkahvit

klo 15:00 Powerpoint

klo 16:00 koulutus päättyy

lmoittaudu viimeistään 18.3.2020:

https://webropol.com/s/esitys

Lisätiedot: tanja.markkula@vaasa.fi, 040 589 8294

Koulutus on osa #AKEdigi-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää henkilökunnan digitaitoja. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

Jaksamista työelämään – koulutus

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi koostuvat monista tekijöistä. Mikä sinua siinä eniten askarruttaa? Miten jaksat muutoksen keskellä?

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työssä jaksamista sekä tarjota työkaluja omaan hyvinvointiin niin työhön kuin yksityiselämään. Perehdymme työelämän muutosten tuomiin mahdollisuuksiin ja etsimme selviytymiskeinoja erilaisten muutosten keskellä toimimiseen. Koulutus kasvattaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat työssä jaksamiseen. Nykyiset työelämästä tehdyt tutkimukset osoittavat kiistatta, että ihmisen onnellisuuden ja elämänilon kannalta työssä jaksaminen on oleellisen tärkeää.

Koulutuksen aikana sinulle selkiytyy, mihin tekijöihin vaikuttamalla sinulla on mahdollista itse vaikuttaa omaan työhyvinvointiisi sekä opettelet käytännön työkalujen avulla tukemaan kokonaisvaltaista jaksamista niin töissä kuin myös vapaa-ajallakin. Koska jokainen meistä on yksilöllinen, ovat myös työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät hyvin yksilöllisiä.

Tämä koulutus on nyt siirretty etäkoulutukseksi. Koulutus sisältää kahden etäluennon lisäksi ryhmäkeskustelua. Koulutuskertojen välissä on lyhyt välitehtävä, jonka voit tehdä haluamallasi tavalla. Muista ilmoittautua ryhmään, joka sopii sinulle! Koulutuksessa on kaksi erillistä ryhmää ja paikkoja on molemmissa rajoitetusti eli 20 henkilöä/ryhmä. Tule rohkeasti mukaan, sillä kouluttaja on osaava ja antaa paljon vinkkejä!

AIKA:

Ryhmä 1:

Keskiviikko 16.9.2020 klo 9-12

Torstai 8.10.2020 klo 9-12

Ryhmä 2:

Maanantai 2.11.2020 klo 13-16

Keskiviikko 2.12.2020 klo 13-16

Ilmoittautuminen: https://webropol.com/ep/jaksaminen

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Tervetuloa!

celia-työpaja

13.3.2020 klo 12-15 Vaasan kaupunginkirjasto, Essee

Tule tutustumaan Celian palveluihin konkreettisella tavalla!

Työpajan aikana

– Kerrotaan yhdenvertaisuudesta kirjastopalveluissa

– Esitellään Celian palveluita

– Esitellään konkreettisesti Pratsam Readeria

– Tehdään käytännön harjoituksia

Ota mukaan oma tai kirjaston älypuhelin tai tablettilaite. Lataathan laittelleesi valmiiksi Pratsam Reader-sovelluksen. Voit myös lainata AKEn iPadeja. Et tarvitse Celian tunnuksia osallistuaksesi työpajaan. Kouluttajana Celian oma henkilökunta! Maksimi osallistujamäärä on 20.

Ilmoittaudu viimeistään 9.3.2020: https://webropol.com/s/celiatyopaja

Koulutus on osa #AKEdigi-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää henkilökunnan digitaitoja. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan. 

Syksyllä on tulossa vastaava koulutuspäivä myös Kokkolassa!

Lisätiedot: tanja.markkula@vaasa.fi, 040 589 8294

Autismikirjo ja aistiherkkyydet tutuksi -koulutuspäivä

Autismikirjo ja aistiherkkyydet tutuksi -koulutuspäivä

 

Aika: ti 16.4.2019 klo 9.30-16.00

Paikka: Vaasan kaupunginkirjaston Essee-huone

 

Miten kohtaat työssäsi asiakkaan, joka kuuluu autismikirjoon? Miten otat huomioon hänen erityistarpeensa? Entä miten otat huomioon asiakkaiden aistien ali- ja yliherkkyydet? Onko sinulla itselläsi ali- ja yliherkkyyttä aisteissa?

 

Koulutuspäivän aikana saat paljon vinkkejä ja ohjeita arkeen ja työhösi. Päivän aikana kokemusasiantuntija jakaa myös omat kokemuksensa ja kertoo omista selviytymiskeinoistaan.

 

Kouluttajat: Järjestösuunnittelija Marjo Häyry, Autismi- ja Aspergerliitto ry ja kokemusasiantuntija

 

Päivän ohjelma: Aloitamme päivän klo 9.30 yhteisellä kahvilla ja päivän avauksella. Pidämme n. klo 12 omakustanteisen lounaan. Lounaan jälkeen luento jatkuu ja iltapäivällä nautimme myös sopivassa välissä iltapäiväkahvin. Päivä loppuu klo 16.00.

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/33C77EAC5765665F

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on tiistai 10.4.2019.  Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

Autismikirjoa esiintyy kaikkialla maailmassa ja eri tutkimusten mukaan sitä esiintyy väestöstä noin 1 %:lla. Suomessa voidaan tämän perusteella arvioida olevan noin 55 000 autismikirjon ihmistä. Monilla autismikirjoon kuuluvilla on aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, esimerkiksi yli- ja aliherkkyyksiä liittyen ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin. Lisäksi autismikirjon ihmisiä yhdistää erityinen stressiherkkyys.

 

TERVETULOA!

Aistirauha

Digitaalinen osaaminen kirjastossa  – mitä, miten ja miksi?

Digitaalinen osaaminen kirjastossa  – mitä, miten ja miksi?

to 28.3.2019 klo 9.30-16.00

 

Paikka: Vaasan kaupunginkirjasto, Essee-huone (Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa)

 

Osallistuminen ja tasa-arvo digitalisoinnin avulla. Miten meille käy, jos tulevaisuus on digitaalinen? Koulutuspäivän aikana perehdymme mm. digitaaliseen tasa-arvoon, osallisuuteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen yhteiskunnassa, jolle näyttäisi nyt olevan ominaista digitalisaatio ja robotisaatio. Koulutukseen sisältyy luentojen lisäksi harjoitustöitä, keskustelua ja pääset myös kokeilemaan erilaisia ja innostavia uutuuksia teemaan liittyen.

 

Kouluttaja: Linda Mannila, joka työskentelee kouluttajan, tutkijana ja yrittäjänä Digismartissa. Hän toimii perustajana myös yhdistyksessä Make It Finland, jonka missio on mahdollistaa digitaalista yleissivistystä.

 

Päivän ohjelma: Aloitamme päivän 9.15 yhteisellä kahvilla ja päivän avauksella. Koulutus alkaa klo 9.30. Pidämme n. klo 12 omakustanteisen lounaan ja iltapäivällä nautimme myös sopivassa välissä iltapäiväkahvin. Päivä loppuu klo 16.00.

 

Ilmoittautuminen:

https://link.webropolsurveys.com/EP/EC90E6AE2CDAB06B

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on pe 22.3.2019. Muista rastittaa ilmoittautumislomakkeessa kohta osallistun koulutukseen etänä, jos et pääse paikanpäälle.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

  

TERVETULOA!

 

artificial-intelligence-3382507_960_720

Augmented Reality kirjastolle 18.3.2019 klo 9.00-13.00

Augmented Reality kirjastolle ma 18.3.2019 klo 9.00-13.00

 

Paikka: Vaasan kaupunginkirjasto, Essee-huone

 

Koulutuspäivän aikana työskentelemme lisätyn todellisuuden (AR) kanssa ja luomme yhdessä materiaalia kirjastolle. Lisätty todellisuus tarkoittaa vahvistettua todellisuutta, jolloin saadaan esimerkiksi juliste elämään. Miten olisi, jos asiakas nostaisi puhelimensa julistetta vastaan ja juliste alkaisi näyttämään liikkuvaa kuvaa ja kertomaan kaikkea sitä, mitä asiakas voisikaan löytää kirjastosta tai asiakkaat voisivat katsella ja kuunnella tarinaa, joka liittyy johonkin tiettyyn tapahtumaan. Voisimme esimerkiksi tuoda kirjoja eri tavalla näkyville, sillä miten olisi, jos itse Mannerheim kertoisi saavutuksistaan Suomessa tai hän kertoisi lyhyesti lisää häntä koskevasta kirjasta. Tällaisia puhelimelle ja tablettilaitteelle tarkoitettuja lisätyn todellisuuden sovelluksia löytyy paljon erilaisia ja niiden avulla voi tehdä hauskoja ja mielenkiintoisia juttuja kirjastoon.

 

Koulutus on tarkoitettu vasta-alkajille eikä edellytä aikaisempaa tietoa lisätystä todellisuudesta. Tule rohkeasti kokeilemaan ja herätä omat esitteet henkiin. Ota mukaan oma/kirjaston iPad, joka on päivitetty ja jonka akku on täyteen ladattu tai ilmoita, jos haluat lainata iPadin koulutuspäivän ajaksi. Tulet saamaan viikkoa aikaisemmin listan ladattavista sovelluksista, jotka voit ladata ennakkoon.

 

Kouluttaja: It-pedagogi, aineenopettaja, tutkija, kirjaston harrastaja ja entinen kirjastontyöntekijä Johanna Björkell

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/9786761285D05724

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on keskiviikko 11.3.2019.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

TERVETULOA!

 

cmp3.10.3.3Lq3 0x77388ff5

Kuva: ar_ian_hughes

EASY TO READ ENGLISH

EASY TO READ ENGLISH

-koulutuspäiväsarja Seinäjoella ja Vaasassa (2pv + etätehtävät)

 

Paikka:

Seinäjoen kaupunginkirjasto, Jaaksi -sali: 11.3. ja 20.5. klo 9.30-16.00

Vaasan kaupunginkirjasto, Essee -ryhmätila: 5.4. ja 21.5. klo 9.30-16.00

 

Write your text leaflets and online information in Easy-to-Read English! Saavutettavuusdirektiivin voimaantulo vaikuttaa myös englanninkieliseen palveluun sekä esitteiden tekoon yms. Kahden päivän koulutuksessa perehdytään englanninkieliseen selkokielen kirjoitusprosessiin ja –ohjeisiin, jotka poikkeavat hivenen suomen- ja ruotsinkielestä. Koulutuspäivien välissä on muutama etätehtävä, jotka tukevat oppimista. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivien aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta. Kirjoitusharjoituksia varten tarvitaan oma tietokone tai tablettilaite.

 

Päivän ohjelma:

Klo  9.30  Aamukahvit ja esittäytyminen

Klo  9.45  Teoriaa ja kirjoitusharjoituksia

Klo 12.00 Lounastauko

Klo 13.00 Kirjoitusharjoituksia

Klo 14.15 Iltapäiväkahvi

Klo 14.30 Palaute harjoituksista ja tekstien muokkausta yhdessä

Klo 15.30 Yhteenveto ja etätehtävien jako

Klo 16.00 Päivän lopetus

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/373A9BCFE99FB16F

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on Seinäjoelle 4.3.2019 ja Vaasaan 29.3.2019.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

Tervetuloa! 

 

typewriter-584696_1920

 

EASY TO READ ENGLISH

-fortbildningsdagarna i Seinäjoki och Vasa (2 närstudiedagar + hemuppgifter)

 

Plats:

Stadsbibliotek i Seinäjoki, Jaaksi-sal: 11.3 och 20.5 kl. 9.30-16.00

Stadsbibliotek i Vasa, Essä -rummet: 5.4 och 21.5 kl. 9.30-16.00

 

Write your text leaflets and online information in Easy-to-Read English!

EU:s tillgänglighetsdirektiv påverkar också till de tjänster biblioteket erbjuder på engelska. På kursen går vi igenom grunderna för vad du kan tänka på för att göra din engelsktext lättare att förstå för den engelska Easy-to-Read texten skiljer sig något från finska och svenska. Vi bekantar oss också med riktlinjer för layout och bilder i lättläst material. Mellan närstudiedagarna övar vi på att bearbeta texter till lättläst. Hemuppgifterna går främst ut på att ändra texter som finns i vår vardag, t.ex. att uppdatera webbsidor, göra infoblad och ändra bibliotekets regler och anvisningar. Skrivövningar ingår också under kursdagarna, så ta gärna med dig en dator eller pekplatta.

 

OBS! Föreläsaren pratar finska men han förstår svenska så att du kan använda ditt eget språk när du frågar något samt det är också möjligt att få presentationsmaterialet på svenska.

 

Dagens program:

Kl.   9.30 Morgonkaffe och presentation

Kl.   9.45 Teori och skrivövningar

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Skrivövningarna fortsätter

Kl. 14.15 Kaffepaus

Kl. 14.30 Feedback om övningarna

Kl. 15.30 Sammanfattning av dagen och presentation av hemuppgift

Kl. 16.00 Kursdagen avslutas

 

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/373A9BCFE99FB16F

Det sista officiella anmälningsdatumet är till Seinäjoki den 4.3.2019 och Vasa den 29.3.2019.

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen!       

 

Futures of Public Libraries

Futures of Public Libraries

 

AIKA: ma 18.2.2019 klo 10-15

PAIKKA: Vaasan kaupunginkirjaston Essee-huone

 

What will it mean to be a public library in the future? What is changing about the environment in which public libraries operate? How might the role of public libraries in society change in the coming years?

 

KOULUTTAJA: Morgan Shaw/ Master’s degree student and a Project Researcher at Finland Futures Research Center

 

Huom! Koulutus on englanniksi!

 

PÄIVÄN OHJELMA: Aloitamme päivän klo 9.45 yhteisellä kahvilla ja päivän avauksella. Luento alkaa klo 10 ja pidämme n. klo 12 omakustanteisen lounaan. Lounaan jälkeen luento jatkuu ja iltapäivällä nautimme myös sopivassa välissä iltapäiväkahvin. Päivä loppuu klo 15.00.

 

ILMOITTAUTUMINEN: 

https://link.webropolsurveys.com/EP/7966E0E47D691CA8

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on tiistai 12.2.2019. Muista rastittaa ilmoittautumislomakkeessa kohta osallistun koulutukseen etänä, jos et pääse paikanpäälle.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

TERVETULOA!

 

Public 2

Let’s Speak English 2! 13.11. kl. 9.30-15.00

Tule ylläpitämään englannin kielen taitojasi

Paikka: Vaasan kaupunginkirjaston Essee-ryhmätila

 

Upprätthåll dina färdigheter i engelska!

Plats: Vasa stadsbibliotek, grupprummet Essä

 

Puhetaidot vahvemmiksi mm. kahvilakeskustelulla ja parikeskustelulla

Vinkkejä, harjoittelua, rohkeutta:
– miten autan ja ohjaan englanniksi asiakkaita?
– kuinka kerron kirjastosta ja sen säännöistä englanniksi?

Kertaamme vähän myös kielioppia

Koulutus on tarkoitettu jo vähän pidemmälle ehtineille, jotka haluavat
ylläpitää englannin kielen taitojaan. Käymme läpi kirjaston normaaleja
asiakaspalvelutilanteita sekä harjoittelemme tarvittavaa sanastoa arkitilanteisiin.
Koulutuspäivän aikana käymme läpi mm. osallistujien omat toiveet ja kohdatut
ongelmatilanteet.

 

Vi stärker färdigheterna i språket med t.ex. kafédiskussion och pardiskussion

Tips, träning, mod:
– hur kan jag hjälpa och handleda kunder på engelska?
– hur berättar jag om biblioteket och dess regler på engelska?

Vi tränar också lite grammatik

Utbildningen är avsedd för dem som har litet mera kunskaper och som vill
upprätthålla sina färdigheter i engelskan. Vi går igenom bibliotekets normala
kundbetjäningssituationer och övar på ordförrådet som behövs i de vardagliga

situationerna. Under träningsdagen går vi också igenom t.ex. deltagarnas egna
önskemål och problem som har uppkommit i olika situationer.

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/67932A3C017565F2

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/67932A3C017565F2

 

TERVETULOA! VÄLKOMMEN!

enkku