Självledarskap och ansvarstagande av det egna välmående är viktiga styrkor i dagens arbetsliv. Förändringar pågår ständigt. Hur kan man hantera och planera sitt arbete bättre, stöda sitt välmående och orka bättre? Under denna utbildning lär vi oss identifiera typiska källor till belastning och reflektera över våra egna känslor och beteenden i ständig förändring. Målsättningen är att ge verktyg och tips för var och en i vardagen.

 

monta vaihtoehtoa ja kaksi yliviivattu.Tid: ti 8.2.2022 kl. 12.30-15.30

Distansutbildning via Zoom

Anmälning: https://link.webropol.com/ep/arbetsgladje

Lärare: Kati Lanu, Timanttia Consulting Oy

 

Kom med och lyssna samt du får gärna också ställa frågor till utbildaren. Utbildningen är kompletterande fortbildning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna.

 

VÄLKOMMEN!

Tid: 8.10 & 29.10 kl. 9.30-16.00

Plats: via Zoom

Lärare: Pia Bergström

Anmälninghttps://link.webropol.com/ep/biblioterapi

 

Kursen syftar till att inspirera och ge verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i ditt arbete. Kursdeltagare kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt i workshops samt planera för ditt eget arbete.

 

Kan vi må bättre genom att läsa, skriva och samtala om litteratur? Och hur går det egentligen till att läsa i hälsofrämjande eller personlighetsutvecklande syfte? Kursen ger en grundläggande orientering i biblioterapins utveckling, både som praktisk metod och som forskningsfält. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att självständigt planera och genomföra biblioterapeutisk verksamhet. Samtidigt övas din förmåga att inta ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt till biblioterapin och dess arbetsformer.

 

Mannen stor på en bokhög och är på väg att klättra till himmelenUtdrag ur kursens innehåll:

 

I kursen ingår både föreläsningar och workshops. Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna. Zoomlänken till webbinariet delas till de anmälda några dagar före tillfället.

 

VÄLKOMMEN!